Oboya
Nyemissionen övertecknad (Cision)

2015-11-30 17:15
Oboya har under november månad genomfört en företrädesemission och en riktad emission. Företrädesemissionen blev tecknad till drygt 133 procent och tillför bolaget 15,3 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 300 000 kronor. Företrädesemission tecknades till drygt 20 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver har bolaget gjort riktad emission till Right Grand Group HK Ltd om 1 400 000 kr och Qin Sigang om 779 569 kr sammanlagt 2 179 569 kr till samma villkor som företrädesemissionen.
”Vi har haft stort intresse både nationellt och internationellt kring nyemission. Vi kan nu fortsätta att hålla vårt höga tempo i koncernen och gå vidare med att utveckla vårt utbud av förbrukningsprodukter inom odlingsindustrin samt e-handel inom home garden produkter i Kina ” säger VD Mikael Palm Andersson. Företrädesemissionen omfattade 2 188 633 B-aktier och den riktade emissionen 311 367 B-aktier vilket innebär att Oboya efter emissionen har 1 995 600 A-aktier och 15 631 798 B-aktier efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av december månad. I samband med att registreringen blir gjord kommer handeln i BTA att upphöra. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Oboya från 551 068 kronor till 642 068 kronor. Den riktade emissionen kom till för att nyttja bemyndigandet från årsstämman fullt ut. Den var tänkt att rikta sig till styrelseledamot Håkan Hu, se emissionsmemorandum sidan 5. Men på grund av ABL 16 kapitlet så var det inte möjligt. I stället riktades den mot två andra externa investerare, därigenom ökade utrymmet för de övriga som tecknat sig i emissionen att få tilldelning. Styrelsens avsikt är att alla svenska investerare skall få den tilldelning som de tecknat sig för och att därigenom få bättre spridning samt bättre likviditet i aktien. För mer information, vänligen kontakta: VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 998070 Kort om Oboya Horticulture Industries AB Oboya Horticulture har som mål att bli en av världens ledande totalleverantörer inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare, samt logistikföretag. Bolagets kunder är ofta odlare eller distributörer. Tillverkning av produkterna sker i Kina, Polen och Kenya. Totalt har Oboya Horticulture Industries AB 371 personer anställda. Huvudkontoret ligger i Lerum, strax utanför Göteborg

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -