Elanders B
Elanders AB: Delårsrapport januari - september 2016 (GlobeNewswire)

2016-11-07 13:00
Januari - september
 • I juni 2016 tecknade Elanders avtal om att förvärva LGI Logistics Group International GmbH ("LGI"), ett supply chain-bolag med en stark närvaro i Europa och särskilt i Tyskland. Genom förvärvet fördubblar Elanders sin storlek och den årliga omsättningen ökar från 4,2 till cirka 8,3 miljarder kronor (proforma år 2015). LGI konsolideras i Elanderskoncernen sedan 26 juli 2016. 
 • Omsättningen ökade till 3 956 (3 113) Mkr, vilket var en ökning med 27 procent, varav 1 procentenhet var organisk tillväxt.  
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 230 (181) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 27 procent. Inklusive engångsposter ökade rörelseresultatet till 221 (181) Mkr.  
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 210 (154) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 36 procent. Inklusive engångsposter ökade resultat före skatt till 197 (154) Mkr.  
 • Nettoresultatet ökade till 138 (101) Mkr motsvarande 5,20 (3,81) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 303 (108) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick det till -1 497 (108) Mkr. 
 • Engångsposterna under perioden utgjordes huvudsakligen av rådgivningskostnader och finansiella kostnader i samband med förvärvet av LGI samt intäktsförd bokmoms. Ytterligare engångskostnader om maximalt 13 Mkr hänförliga till förvärvet av LGI förväntas belasta resultatet i fjärde kvartalet.
 • Den beslutade nyemissionen övertecknades och slutfördes under oktober månad. Den inbringade totalt 695 Mkr efter emissionskostnader. 
Tredje kvartalet 
 • Omsättningen ökade till 1 878 (1 041) Mkr, vilket var en ökning om 80 procent, varav 4 procentenheter var organisk tillväxt.  
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 103 (64) Mkr. Inklusive engångsposter ökade rörelseresultatet till 100 (64) Mkr. 
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 91 (55) Mkr, vilket var en förbättring med 65 procent. Inklusive engångsposter uppgick resultatet före skatt till 86 (55) Mkr. 
 • Nettoresultatet ökade till 58 (36) Mkr motsvarande 2,17 (1,35) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 201 (-24) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick det till -1 565 (-24) Mkr. 
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.
 
Frågor kring denna rapport kan ställas till:
 
Magnus Nilsson 
Vd och koncernchef 
Tel. 031 - 750 07 50
 
Andréas Wikner 
Ekonomidirektör 
Tel. 031 - 750 07 50 
 
Elanders AB (publ) 
(org.nr. 556008-1621) 
Box 137, 435 23 Mölnlycke  
Tel. 031 - 750 00 00
 
Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2016 kl. 13.00 CET. This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire


Elanders B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -