Cell Impact
Cell Impact: NKC Japan lägger beställning på 2,6 MSEK (beQuoted)

2020-01-20 16:45
NKC JAPAN LÄGGER BESTÄLLNING PÅ 2,6 MSEK Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) lägger ytterligare en order på 2,6 MSEK för att komplettera de tidigare annonserade produktionstesterna av Cell Impacts produktionsteknik vid produktion i höga volymer (se pressmeddelande 2020-01-17). Resultatet från dessa tester beräknas vara färdiga i andra kvartalet 2020. För mer information kontakta: Pär Teike, vd, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com mailto:paer.teike@cellimpact.com . Följande dokument kan hämtas från beQuoted 20200120 NKC Testprojekt2 SE.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=27952 Om Cell Impact Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se mailto:info@fnca.se . Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-01-20 kl. 16:45 CET.

Cell Impact - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -