Essity
Essitys styrelse föreslår att beslutet om utdelning senareläggs (Cision)

2020-03-30 19:00
På årsstämman den 2 april 2020 kommer styrelsen föreslå stämman att beslutet avseende utdelning för år 2019 skjuts till en extrastämma senast under november 2020. Styrelsens tidigare bedömning av utdelningsnivån uppgående till 6,25 kr/aktie kvarstår. Det slutliga ställningstagandet avseende utdelningens storlek sker dock vid ett senare tillfälle när effekterna av den pågående Covid-19 epidemin bättre kan överblickas.
För Essity var 2019 resultat- och marknadsmässigt ett mycket starkt år. Vidare har Essity en god finansiell ställning och en betryggande upplåningssituation. Tidigare perioder av vikande ekonomisk aktivitet i världsekonomin har påverkat bolaget i begränsad omfattning. Det är därför styrelsens uppfattning att bolaget är väl rustat för en möjlig period av världsekonomisk tillbakagång.  Den snabba spridningen av covid-19 och relaterade befintliga och eventuellt kommande motåtgärder gör dock att osäkerheten i framtida prognoser är väsentligt större än normalt. Styrelsens rekommendation att skjuta på utdelningsbeslutet är fattat mot denna bakgrund. Notera: Denna information är sådan information som Essity är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 klockan 19:00. Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55   

Essity B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -