SARSYS-ASFT
SARSYS-ASFT: Tre nya orders från Kina, flytt av Trelleborgsanläggningen och Covid-19 information (beQuoted)

2020-03-30 08:30
TRE NYA ORDERS FRÅN KINA, FLYTT AV TRELLEBORGSANLÄGGNINGEN OCH COVID-19 INFORMATION SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit tre nya orders till ett värde om cirka 5,6 Mkr från Tibet Airport Group, Lhasa, Kina, Beihai Fucheng Airport, Guangxi Zhuang, Kina och Liuzhou Bailian Airport, Guandxi, Kina. • Ordern till Tibet Airport Group, omfattar 3 st. SARSYS Volvo V90 Friction Tester, (SVFT) och 1 st. SARSYS Trailer Friction Tester, (STFT). Ordervärde cirka 4,4 Mkr. Leverans kommer att ske under Q3, 2020. • Ordern till Beihai Fucheng Airport omfattar 1st SARSYS Trailer Friction Tester, (STFT). Ordervärde cirka 600 000 kr. Leverans kommer att sker under Q2, 2020. • Ordern till Liuzhou Bailian Airport omfattar 1st SARSYS Trailer Friction Tester, (STFT). Ordervärde cirka 600 000 kr. Leverans kommer att ske under Q2, 2020. Flytt av produktionsanläggningen i Trelleborg Styrelsen har beslutat att produktionslinjerna i Trelleborg ska flyttas till huvudanläggningen i Köpingebro. Flytten kommer att ske under Q2 - Q3, 2020. MBL-förhandlingar är genomförda med berörd fackförening. Samtlig personal är erbjudna att flytta med till Köpingebro. Hyresavtalet är uppsagt per den sista januari 2021 och kommer från och med år 2021 innebära en årlig kostnadsreduktion om cirka 1 Mkr. Att samla produktionen till en produktionsenhet innebär betydande förenklingar för produktionsledningen. Det innebär även förenkling och effektivisering av lagerhållningen, som samlas på ett ställe. SARSYS-ASFT och covid-19 Det är många som ställer frågor till oss gällande vår specifika situation beträffande den globala covid-19 pandemin. På grund av MAR-reglerna kan vi givetvis inte lämna selektiv information utan nedan följer en del klargörande hur pandemin berör vår verksamhet. • Våra kunder är till allra största delen internationella storflygplatser. Flertalet av dessa ingår i större statliga eller börsnoterade koncerner. Även om flygtrafiken för tillfället är kraftigt reducerad berörs deras investeringsplaner inte av denna tillfälliga nedgång. • Merparten av våra orders är offentliga upphandlingar. Dessa är då vunna av oss eller av någon av våra agenter. Upphandlingsprocesserna är långa och från första kontakt till lagakraftvunnet tilldelningsbeslut kan det ta 12 till 18 månader. Denna tröghet har alltid varit en utmaning men är den faktor som nu gör att vårt orderflöde berörs i mindre omfattning. Även om våra säljare inte kan resa så kan mycket av jobbet skötas från kontoret. • Faktorer som kan störa vår produktion är massjukskrivning av personalen, regeringsbeslut om att stänga ner verksamheten eller att någon eller några av våra underleverantörer får leveransproblem. I största möjliga mån har vi försäkrat oss om att våra underleverantörer står väl rustade i månader framöver. • Med rådande inskränkningar i möjligheten att resa jobbar våra servicetekniker med alternativa lösningar. Allt för att på bästa sätt hjälpa våra kunder i väntan på att reserestriktionerna upphör. För att säkerställa våra möjligheter att genomföra service i USA har vi en anställd på plats sedan ett antal veckor tillbaka. Det är dock inte problemfritt då det skett begränsningar i möjligheten att resa mellan delstaterna. Men det är problem som vi försöker hantera på bästa sett. Vår reservdelsförsäljning löper på i princip som vanligt. Det kan dock uppstå vissa förseningar bland annat pga. anhopning av flyggods. • Inledningen av detta pressmeddelande med nya orders är mycket glädjande. Våra partners och agenter i Kina är nu sedan förra veckan åter i full gång. Detta har då så här långt resulterat i tre orders runt om i landet. Då Kina jämte USA är våra största marknader är detta en mycket viktig nyhet för SARSYS-ASFT koncernen. "Som en slutkommentar till ovan redovisade affärer och utmaningar så är det mycket glädjande att kunna presentera dessa affärer med tre olika kunder i Kina. Det är en tydlig signal om att situationen har vänt på den för oss viktiga Kinesiska marknaden och att marknaden har börjat normaliserats. Vi har slutat med att informera om vår orderstock då informationen misstolkades av många. Men vi väljer att göra ett undantag från detta och meddelar att vi med dagens order har produktion i Köpingebro till och med augusti. Alla kommande orders flyttar fram detta datum. Sist men inte minst får vi inte glömma bort våra produkter för vägsegmentet. Detta är en betydligt större marknad jämfört med flygplatssegmentet. Vi är visserligen bara i en inledande marknadsfas inom vägsegmentet men här finns mycket potential för SARSYS-ASFT". Köpingebro den 30 mars 2020 Fredrik Graflind VD För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com mailto:fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se SARSYS-ASFT kommer under 2020 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Småbolagsdagen, Stockholm den 8 juni och Aktiedagen, Göteborg den 9 november. Den filmade VD kommentaren till 2019 års Bokslutskommuniké publicerad den 12 mars, finns att se på vår hemsida, www.sarsys-asft.com under rubrik IR. Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 08:30. Följande dokument kan hämtas från beQuoted SARSYS-ASFT Pressrelease 2020-03-30.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=28626 SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic SME sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se SARSYS-ASFT AB Piledalsvägen 51 SE-271 73 Köpingebro Sweden Tel +46 (0) 411 651 00 Telefax +46 (0) 411 190 12 www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com

SARSYS - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -