Sandvik
Sandvik ger uppdatering kring besparingsåtgärder (Cision)

2020-06-29 12:00

Som tidigare meddelats har Sandvik initierat åtgärder inom hela koncernen för att mildra effekterna från Covid-19-pandemin, med aktiviteter som ger besparingar på både kort och lång sikt. Sandvik ger idag en statusuppdatering kring besparingsåtgärderna.

Tillfälliga kortsiktiga åtgärder fortskrider enligt plan och förväntas generera en besparing på cirka 1,5 miljarder kronor under 2020.

Besparingar från långsiktiga åtgärder, både strukturella och volymdrivna, uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor och når full årstakt i slutet av 2021. Den tidigare bedömningen var besparingar på cirka 0,9 miljarder kronor, med full årstakt i slutet av 2021.

Dessa långsiktiga åtgärder uppskattas leda till kostnader på cirka 1,9 miljarder kronor vilka rapporteras som jämförelsestörande poster i rörelseresultatet. Tidigare bedömning var 1,4 miljarder kronor. Avsättningarna kommer att påverka det andra kvartalet 2020 med 1,3 miljarder kronor medan återstående avsättningar påverkar det andra halvåret 2020. Cirka 1,3 miljarder av de 1,9 miljarder kronorna påverkar kassaflödet.

− I den här fortsatt osäkra omgivningen måste vi anpassa oss för att säkra våra långsiktiga marknadsledande positioner. Jag är nöjd med att våra besparingsinitiativ fortskrider bra och att vi ligger något över vår tidigare kommunicerade uppskattning kring våra långsiktiga besparingar, säger Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing.

Åtgärderna är i tillägg till de åtgärder som aviserades i januari, vilka påverkade rörelseresultatet i första kvartalet 2020 med -364 miljoner kronor och med uppskattade nettobesparingar om cirka 110 miljoner kronor, med full årstakt i mitten av 2021.

Stockholm, 29 juni 2020

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Anna Vilogorac, investerarrelationer, tel. 08 456 11 94 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.


Sandvik - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -