Metacon AB
Metacon startar demoprogram för H2PS-5. Första kund inom programmet blir Xoma AB (Cision)

2021-09-08 17:00
Metacon AB meddelar idag att man startar ett demo-program för introduktion av företagets produkt H\2\PS-5. Den första kunden inom ramen för programmet kommer att vara Xoma AB. Programmet innebär att ett antal utvalda kunder får möjlighet att köpa produkten till reducerat pris mot aktivt deltagande i Metacons fortsatta marknadsförings- och teknikuppföljningsarbete. Det Göteborgsbaserade företa­get Xoma AB har ingått avtal med Metacon om köp H\2\PS-5 till sin verksamhet inom hållbar odling av marina pro­dukter. Leverans kommer att ske efter godkänd CE-märkning.

Xoma AB är ett innovativt företag på den svenska västkusten, verksamt inom hållbar marin odling av bl.a. jätteräkor och alger som utvecklar ett slutet system för odling av marina produkter (s.k. CLAS-system). Med den teknologi och lösning som Xoma använder sig av kan stora hållbarhetsfördelar nås. Till exempel kan behovet av frekvent vatten-byte, vilket är ett problem i motsvarande konventionella odlingsprocesser, i princip helt undvikas.

Metacons produkt H2PS-5 är ett s.k. CHP-system (kombinerad värme och elektricitet) som omvandlar (t.ex.) biogas till vätgas för kontinuerlig produktion av elektricitet och värme, oberoende av elnätet.

Xomas VD Dennis Pedersén kommenterar samarbetet: "Vi på Xoma AB ser fram emot ett samarbete med Metacon. Teknologin från Metacon ger oss ett världsunikt sätt att driva vår cirkulära odling. Att modulen kan omvandla biogas till el och värmekraft i en perfekt blandning är det som fått oss att välja Metacon, vilket ger oss en enorm fördel gentemot konkurrenter.".

Christer Wikner, VD och koncernchef för Metacon: ”Xoma har en spännande lösning för hållbar marin odling under utveckling. I kombination med Metacons teknologi inom CHP-området kan vi förena två spetsteknologier till en komplett applikation med potential att förändra området i grunden mot hållbara cirkulära kretslopp i marina produktionsmiljöer”.

För ytterligare information, kontakta VD Christer Wikner, på telefon +46 707 647389 eller e-post  info@metacon.se

Om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknopp¬ning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Vätgas kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via intressebolaget Water2H2, erbjuds även lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys.

Om Xoma AB
Xoma AB (www.xoma.se) är ett Göteborgsbaserat företag grundat 2016 som utvecklar en innovativ lösning för nästa generations hållbara marina produktion av bl.a. jätteräkor och alger. Det produktionssystem som Xoma ut¬vecklar är modulärt och skalbart. Det möjliggör också placering av produktionsanläggningar utan direkt närhet till havet eller andra marina miljöer. Behovet av företagets produkter bedöms vara stort på många håll i världen.

Ytterligare information finns på
https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab


Metacon - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -