Stockpicker: Northern CapSek Ventures - Northern CapSek Ventures: Exponering mot noterade och onoterade techbolag (MFN)

2022-05-23 10:00

Northern CapSek har för närvarande nio portföljbolag, varav tre innehav är noterade och resterande onoterade. Genom investmentbolaget från Göteborg får man exponering mot en rad olika SaaS-bolag som är verksamma inom allt från energieffektivisering och informationsanalys till betalningssystem och gaming.

Ingått avtal om förvärv

Northern CapSek Ventures presenterade i ett pressmeddelande den 29 april att man ingått avtal om att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag. Det pågående förvärvet kan leda till att CapSek närapå dubblar storleken på sin portfölj. Nordic Tech Funds investeringsfilosofi påminner i stor utsträckning om CapSeks. Nordic Tech Fund Group (som förvaltar Nordic Tech Fund) är dessutom största ägare i CapSek och inte mindre än fyra innehav hittar man i både Nordic Tech Fund och CapSeks portfölj sedan tidigare.

--

Värderas under substansvärdet

Substansvärdet per aktie uppgick den 31 mars i år till 2,95 SEK per aktie, vilket kan sättas i relation till aktiekursen på 2,25 SEK per aktie vid tidpunkten för analys. För närvarande handlas alltså aktien till en rätt kraftig rabatt gentemot det redovisade substansvärdet vid periodslut den sista mars.

Fullständig analys och kommentarer hittas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/northern-capsek-ventures-exponering-mot-noterade-och-onoterade-techbolag och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Sebastian Lang och Axel Stenman, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.


support@mfn.se (mfn.se)
MFN - www.mfn.se

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -