Kapitalförsäkringar: Mycket liten risk vid konkurs

Kapitalförsäkringar Risken att de som sparar i en kapitalförsäkring ska förlora sina pengar vid en eventuell konkurs är låg. Dels är risken liten att försäkringsbolaget går i konkurrs, och skulle det mot förmodan hända finns det ett skuldtäckningsregister som skyddar spararna.

Efter placera.nu:s artikel om konkursrisken när det gäller fonder, läs mer här, har många läsare hört av sig och undrar hur säkert det är att spara i kapitalförsäkringar. De uppmärksamma har noterat att det är försäkringsbolaget som är de juridiska ägaran av de aktier och andra värdepapper som ligger i försäkringsdepån, och att varken insättningsgarantin eller investerarskyddet gäller.

Placera.nu kan lugna alla som är oroliga för att deras sparpengar skall dras med i en eventuell konkurs. Pengarna är väldigt säkra. Den största risken är kursrisken, att värdet på till exempel aktierna faller i värde på börsen.

För det första har inget svenskt försäkringsbolag gått i konkurs. Det är i och för sig ingen garanti för att det inte kan hända. Eftersom många av våra läsare är kunder i Avanza Pension har många frågor gällt just detta bolag.

Risken att Avanza Pension skulle gå i konkurs är väldigt liten, och skulle det hända så finns ett starkt kundskydd.

Avanza Pension har inga egna riskförsäkringar, till exempel rena dödsfallsförsäkringar eller sjukförsäkringar, som innebär stora försäkringsrisker för bolaget. Det Avanza Pension åtar sig gentemot kunder som tecknat en kapitalförsäkring, är att återbetala kundens försäkringskapital. Utöver det betalar de också ytterligare 1 procent av försäkringens värde, dock maximalt 250 000 kronor, om kunden skulle avlida under försäkringstiden. Beträffande pensionsförsäkringar, inklusive tjänstepensions- och kapitalpensionsförsäkringar, så utbetalas 100 procent av försäkringskapitalet.  IPS är inte en försäkring, och det belopp som betalas ut i detta fall är kundens sparkapital.

De riskförsäkringar, liv-, sjuk-, barn-, priemiebefrielse- och sjukvårdsförsäkringar som Avanza erbjuder är i samarbete med ett annat försäkringsbolag, Euro Accident/Generali Pan Europe Limited, som också står för riskerna.

Ett försäkringsbolag ska ha tillgångar som minst täcker skulden till kunderna. Avanza Pensions skuld till kunden är värdet av kundens försäkring. Den är alltid i balans då den följer med upp och ned när värdepappren ökar och minskar i värde. Så där finns ingen risk för försäkringsbolaget.

För att säkra tillgångarna ovan upprättar Avanza Pension ett så kallat skuldtäckningsregister. I det redovisas de tillgångar som används för att täcka försäkringsbolagets skulder till kunderna. Skuldtäckningsregistret upprättas en gång i månaden, och finansinspektionen kontrollerar det regelbundet.

Om det nu skulle inträffa att ett försäkringsbolag går i konkurs, låt säga Avanza Pension, så innebär det att bolagets skulder är större än dess tillgångar. Då gäller följande:

Kunderna har en så kallad särskild förmånsrätt vid utmätning och konkurs vilket innebär att de har rätt att få ut sitt kapital först, gentemot övriga fordringsägare. Att försäkringstagarna har en särskild förmånsrätt regleras i förmånsrättslagen och i försäkringsrörelselagen. Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns upptagna i skuldtäckningsregistret när konkursen eller utmätningen äger rum.

Förmånsrätten är inte beloppsbegränsad så som insättningsgarantin eller investerarskyddet, utan kunderna har rätt till hela sitt försäkringskapital.

Skulle Avanza Bank, som äger Avanza Pension, gå i konkurs så är värdepapprena säkra. Avanza Pension har valt Avanza Bank som förvarare av försäkringskundernas kapital. Men det kapital som är placerat i värdepapper, till exempel i fonder och aktier, kan inte ingå i Avanza Banks konkurs utan är avskilda från Avanza Bank.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -