Alliance billigaste oljeaktien

Analys Värderingsmässigt framstår Alliance Oil som det mest intressanta oljebolaget på Stockholmsbörsen. Vi höjer vår rekommendation till Köp.

Sammanslagningen av det svensknoterade företaget West Siberian Resources samt ryska Alliance skapade ett företag med omkring 7 000 anställda.

Förutom oljeproduktion har företaget raffinaderier samt bensinstationer i ryska fjärran östern.

Det var en genomgående optimistisk vd, Arsen Idrisov, som den 19 maj presenterade resultatet för årets första kvartal.

Det som framför allt överraskade marknaden i positiv riktning var att företagets raffinaderi producerar över förväntan.

Företaget uppger nu att man kommer att nå minst 25 miljoner fat i produktion på helårsbasis, vilket är 2 miljoner fat mer än vad som tidigare uppgivits.

Investeringsnivån är fortsatt hög för innevarande år. Företaget håller på att öka kapaciteten i raffinaderiet i Khabarosk till 90 000 fat per dag från nuvarande 75 000 fat.

Andelen lätta produkter, det vill säga bensin, kommer att öka vilket ökar lönsamheten. Utbyggnaden skall vara klar under nästkommande år och kraftigt öka lönsamheten, kanske med så mycket som den dubbla nivån jämfört med nuvarande.

Företaget står vidare fast vid att produktionen av råolja kommer att öka till 90 000 fat per dag. Även detta projekt kommer att bli verklighet genom att ett nytt oljefält tas i drift i Kolvinskoye i nordvästra Ryssland.

För att kunna utvinna oljetillgångarna byggs bland annat en 11 mil lång pipeline. Fältet kommer att börja producera råolja under det tredje kvartalet 2011.

Under årets första kvartal uppgick intäkterna till i genomsnitt 86,78 dollar per fat, en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år.  Produktonskostnaderna ökade för motsvarande period med 26 procent till 67,65 dollar per fat.

Riskerna återfinns i de angivna produktionsvolymerna, oljeprisutvecklingen samt i den ryska politiken. Transporttarifferna ökade under kvartalet, dessa sätts av ett statligt monopol. Till detta kommer osäkerhet kring produktionsskatter och företagsbeskattning.

Enligt SME Direkts sammanställning av analytikernas prognoser kommer företaget att redovisa 2,10 dollar i resultat per aktie för innevarande år samt 3,26 dollar per aktie för år 2012. Med nuvarande dollarkurs motsvarar detta 13,20 respektive 20,50 kronor per aktie för de båda åren. P/e-talsmässigt värderas bolaget därmed till 8,5 respektive 5,5 för åren 2011 samt 2012.

Därmed värderas Alliance Oil lägst bland de noterade nordiska oljebolagen för innevarande år, den norska oljejätten Statoil undantaget. Om vi tittar på värderingen för år 2012 är företaget med marginal det billigaste vi hittar i den nordiska oljesektorn. Vi ser en klar uppsida i värderingen på tre till sex månaders sikt. Vi höjer därmed rekommendationen från Neutral till Köp.                                                                                                     

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 108,20 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -