Eniro är på väg åt rätt håll

Analys Efter sju sorger och åtta bedrövelser verkar nu saker och ting börja gå i rätt riktning för Eniro. Mycket hårt arbete återstår dock innan lönsamheten når acceptabla nivåer. Vi behåller vår tidigare neutrala rekommendation.

Att säga att Eniro har haft en kraftig uppförsbacke de senaste åren är knappast en överdrift. I princip allt som kunde gå fel gick även fel. När vd Johan Lindgren under fredagen presenterade resultatet för årets andra kvartal var det glädjande att se att företaget nu återigen visar vinst, även om resultatnivån fortsatt inte är tillfredsställande.

Företaget står inför fortsatt stora utmaningar de närmaste åren. Tryckta kataloger kommer att fortsätta att trenda nedåt i volym och därmed i annonsintäkter. Verksamheten i Polen är förlustbringande och utgör en marginell del av verksamheten. Vår bedömning är att det enda rimliga är att lägga ner den polska verksamheten, om inte trenden kan vändas det närmaste kvartalet.

För helåret 2011 uppger vd Johan Lindgren att den organiska nedgången kommer att understiga 10 procent för att under nästa år vändas till tillväxt.

En ytterligare utmaning för företaget är att möta en allt hårdare konkurrens för onlinetjänsterna. För det andra kvartalet lyckades man här uppvisa organisk tillväxt. Den risk som finns är att en ökad konkurrens leder till pressade priser.

Resultatet efter finansnetto för det andra kvartalet uppgick till 55 miljoner kronor, vilket var något bättre än de 51,4 miljoner kronor som marknaden förväntat sig.

Bland det positiva i rapporten bör nämnas att onlineintäkterna under kvartalet för första gången sedan år 2009 ökade och uppvisade en organisk tillväxt på 10 procent.

Positivt är även att kostnadsbesparingsmålet för år 2011 höjs med 50 miljoner kronor till 250 miljoner. För år 2012 uppger företaget att kostnadsbasen kommer att minskas med ytterligare 200 miljoner kronor.

Omsättningen för kvartalet landade på 1 151 miljoner kronor, vilket är en nedgång med 8 procent jämfört med föregående år.

Verksamheten i Eniro är indelad i tre affärsområden, Directories Scandinavia, Voice samt Polen.

Affärsområdet Directories omfattar distributionskanalerna online, katalog samt mobil i Sverige, Norge och Danmark. Totalt omsatte affärsområdet 862 miljoner kronor under kvartalet, varav Sverige svarade för 48 procent av omsättningen, Norge 37 procent samt Danmark för 15 procent.

Organiskt minskade försäljningen med 9 procent totalt för affärsområdet. Divisionens akilleshäl är som tidigare att de tryckta katalogerna som, fullt förståeligt, befinner sig i utförslöpa. Nedgången var för de tryckta produkterna 28 procent jämfört med föregående år. Onlinetjänsterna samt medieprodukter uppvisade däremot en tillväxt på 10 respektive 4 procent.

Resultatet före avskrivningar uppgick till 239 miljoner kronor, en nedgång med 17 procent jämfört med föregående år.

Affärsområdet Voice innefattar nummerupplysningstjänster i Sverige, Norge samt Finland. Omsättningen under årets andra kvartal uppgick till 241 miljoner kronor, att jämföra med 258 miljoner kronor för motsvarande period 2010.  Sverige är den viktigaste marknaden, med 59 procent av faktureringen.  Norge svarar för 10 procent samt Finland för 31 procent av omsättningen.

Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till 87 miljoner kronor, vilket var 7 miljoner kronor lägre än för år 2010.

Det minsta affärsområdet utgörs av Polen. Omsättningen under kvartalet uppgick till 48 miljoner kronor. För den polska verksamheten noterades en organisk nedgång med 19 procent. Skälet är en allt svagare efterfrågan på tryckta kataloger.

Förlusten för affärsområdet uppgick till 14 miljoner kronor, det vill säga en negativ marginal på häpnadsväckande 29 procent. För de första sex månaderna 2011 förlorade verksamheten i Polen 37,1 miljoner kronor.

Det är enligt vår bedömning obegripligt att Eniro behåller en marginell verksamhet som är kraftigt förlustbringande och som inte bör ha någon som helst strategisk betydelse för Eniro.

Enligt SME Direkt förväntar sig marknaden ett resultat på 220 miljoner kronor för helåret 2011, vilket motsvarar 1,81 kronor per aktie.

P/e-talsmässigt motsvarar det drygt 14. Med en nettoskuld på 3 930 miljoner kronor, det vill säga 39 kronor per aktie, samt stora utmaningar framöver. Företaget har dessutom gjort klart att ingen utdelning kommer att lämnas de närmaste åren.

Vi anser därmed att det finns betydligt attraktivare alternativ på börsen på 3-6 månaders sikt. Vi behåller vår Neutrala rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Eniro Group Neutral 25,80 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -