Swedbank går mot lugnare tider

Aktieanalys Swedbank ger bäst direktavkastning av bankerna och mer finns att ge. Men i nuläget finns det mer spännande bankaktier för den som söker tillväxt i stället för utdelning.

Bankaktierna hade en stark utveckling på börsen fram till sommaren då de gick i depå till och med september. Bakgrunden till den lugnare kursutvecklingen var bland annat farhågor om marginalpress som tillsammans med den starka kursutvecklingen skapade oro för bakslag.

Oron befanns obefogad och bankaktierna tog åter fart under sista kvartalet 2013. Nu, 2014, är läget för bankaktierna åter lite oklart där en solid vinst- och lönsamhetsutveckling på pluskontot står mot stark kursutveckling och haussad analytikerkår på minuskontot.

Om man börjar med det senare kan man konstatera att bankerna överlag har gått starkt de senaste 12 månaderna, i synnerhet Swedbank och SEB. Det är dels drivet av en solid resultatutveckling och dels av attraktionen i hög direktavkastning som bankerna erbjuder.

Dessutom så är det en räntekänslig sektor som sannolikt gynnas av nuvarande lågräntemiljö som stimulerar utlåningstillväxten (med brasklappen att de låga räntorna dock bidrar till marginalpress).

Vinsttillväxten har dock släpat efter kursutvecklingen så värderingsmultiplarna har stigit. Det senaste kvartalet har vinstestimaten för Swedbank för 2013 och 2014 ökat med knappt 4 procent vardera, till 14,2 respektive 14,6 kronor per aktie enligt databasen Factset. Samtidigt har aktiekursen stigit med 16 procent.

Vid en aktiekurs på 180 kronor motsvarar konsensusprognosen för vinst per aktie 2014 ett p/e tal på 12,4 gånger vinsten. Ser man till värderingen i relation till bokfört värde uppgår det till 1,8 gånger bokfört värde för 2014. Det är i överkant av vad bankerna har värderats till historiskt, så oddsen för ytterligare uppvärdering har försämrats.

Vad gäller den haussade analytikerkåren som argument för att vara försiktig handlar det inte om att analytikerna har fel. Det handlar om att chansen till positiva överraskningar minskar när en majoritet av dem som följer en aktie redan är positivt inställda.

Så det som talar mot aktien är alltså värderingen samt att det inte finns någon chans till en omvärdering i synen på den hos dem som följer den.

Men trots dessa tveksamheter finns det även en hel del på pluskontot som talar för aktien.

Swedbank har högst avkastning på eget kapital bland de svenska storbankerna och har gått från klarhet till klarhet på denna punkt. I en bransch där tillväxten är mer eller mindre given på marknaden är hög lönsamhet särskilt viktigt och detta än mer så om man ser på aktierna ur ett direktavkastningsperspektiv. Hög lönsamhet borgar för hög utdelningskapacitet.

Det gör även den starka kapitalbasen där Swedbank ånyo hamnar i toppskiktet i Norden med en kärnkapitalrelation (så kallad ”tier-1”) på 18,8 procent. Det kan jämföras med genomsnittet (oviktat) för de fyra storbankerna på 17,1 procent och närmaste konkurrent är SHB på 18,2 procent.

Ett bra kvitto på styrkan i balansräkningen är att Standard & Poors höjde Swedbanks kreditrating till ”stabila” i juli i fjol. Men kvalitet kostar och som nämnts tidigare har värderingen av aktien stigit rejält och trots att det är rimligt med en hög värdering givet den mycket fina lönsamheten kan man ändå fråga sig hur mycket mer man ska betala för detta.

För att svara på den frågan måste man nog bestämma sig vad man anser är de viktigaste värderingsparametrarna för 2014 – utdelningar, kapitaltäckning, tillväxt, med mera.

Ett tidigt vägskäl i värderingen av bankaktierna är tillväxt kontra lönsamhet där det senare är viktigast för dem som fokuserar på direktavkastning och motståndskraft mot sämre tider. Det förra är mer offensivt orienterat.

Frågan är om inte pendeln är på väg att svänga mot det senare. Kapitaltäckning och lönsamhet var en kritisk fråga när det såg osäkert ut, och detsamma gäller direktavkastning där högavkastare hör till 2013 års riktiga kursvinnare.

Swedbank har högst direktavkastning av de fyra storbankerna på 6,1 procent räknat på prognoserna för 2014 och en aktiekurs på 180 kronor. Direktavkastningen framstår fortfarande som mycket attraktiv, och för dem som söker detta är Swedbank fortfarande ett utmärkt val.

Men nu verkar konjunktur och börs röra sig mot en mer tillväxtorienterad syn och då är inte Swedbank förstahandsvalet i sektorn, det är snarare SEB.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank A Köp 182,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -