Köpläge i Axis efter kursfall

Aktieanalys Axis har rasat med 10 procent på börsen i år efter bland annat en vinstvarning. Historiskt sett har det lönat sig att fånga aktien vid sådana tillfällen. Vi ser ett köpläge.

Nätverkskameratillverkaren Axis har en lång historia av att överraska marknaden med sina resultat mellan kvartalen.

På senare år har det blivit allt intensivare med flertalet vinstvarningar och så sent som i början av april gick ledningen, med vd Ray Mauritsson i spetsen, ut med ett pressmeddelande och varnade för att rörelseresultatet första kvartalet 2014 skulle avvika markant jämfört med konsensusprognosen på grund av en lägre fakturering under andra halvan av mars.

Omsättningen blev 1 129 Mkr under Q1, vilket innebär en tillväxttakt om 15 procent jämfört med samma period 2013, men 2 procent lägre än väntat. Rörelseresultatet för perioden bedöms landa på 72 Mkr, vilket i så fall innebär en försämring med nästan 20 procent jämfört med 2013 och hela 35 procent lägre än konsensusprognosen enligt SME Direkt.

Den främsta orsaken är att Axis har fortsatt rekrytera nya medarbetare i hög takt vilket initialt pressar resultatet. Under 2013 ökade antalet anställda med 224 och under Q1 blev den siffran 81 personer.

Det är framförallt inom säljorganisationen som rekryteringarna sker. Förra året anställdes 106 nya säljare och säljstyrkan ligger nu en bra bit över 700 personer, vilket på sikt väntas främja omsättningstillväxten.

Axis meddelar också att man inte förändrar synen på marknadstillväxten som förväntas ligga på i snitt 22 procent årligen fram till 2017.

Aktien pressades hårt av vinstvarningen och är totalt sett ner med cirka 10 procent sedan årsskiftet. Bolaget arbetar med korta orderböcker och har en hel del av försäljningen indirekt via partners. Det gör att det blir svårt att alltid prognostisera resultatet mellan kvartalen.

Vi har sedan tidigare en avvaktande rekommendation efter en fin kursuppgång under sommaren och tidighöst 2013 då vi tog hem en vinst på 30 procent när aktien steg till rekordhöga nivåer på 205 kr. Axis fortsatte upp i början av året till 220 kronors-nivån men har nu kommit ner till 200 kr igen.

Vi minns att även 2013 började väldigt svagt för bolaget efter en svag rapport Q1 2013 och det var då vi såg en fin möjlighet att köpa aktien och det känns som att det är samma läge nu också. Tittar vi ännu längre bakåt på hur aktiemarknaden har reagerat på bolagets stora resultatsvängningar kan vi något cyniskt konstatera att det har varit en bra affär att köpa Axis på ett svagt kvartalsresultat och sälja aktien på ett starkt.

Tidigare vinstvarningar har nämligen följts upp av nya kursrekord och på kvartalsbasis har Axis alltid varit mycket volatil.

Men tittar man på helårsbasis så har tillväxttakten legat på i snitt 19 procent de senaste fem åren och rörelsemarginalen har snittat runt 14,5 procent med 2011 som toppår (17,7 procent) och 2009 som botten (13,4 procent). Vinsten har i snitt ökat med 16 procent varje år.

Det viktigaste är att den underliggande marknaden fortsätter vara stark. Axis är världsledande med en marknadsandel på 30 procent och marknadsutvecklingen drivs framförallt av en successiv övergång från analoga till digitala nätverkslösningar.

Redan om 4-5 år väntas de digitala nätverkskamerorna ha tagit drygt 50 procent av marknaden. Den tekniska tillväxttrenden stärks av nya applikationsområden och nya kundsegment för videoövervakning.

Det är en stor prestation att ett relativt litet it-företag från Lund lyckats etablera sig i världstoppen på denna tillväxtmarknad som historiskt har dominerats av giganter som Panasonic, Bosch och Sony.

Till Axis lycka har de stora konkurrenterna suttit fast i den gamla analoga tekniken och varit tröga när det gällt att lansera digitala nätverkslösningar. Men konkurrensen kommer naturligtvis att öka framöver och då gäller det för Axis att ständigt arbeta med att utveckla produkterna för att hela tiden ligga steget före konkurrenterna och att driva den tekniska utvecklingen.

Och detta är något som vd Ray Mauritsson hela tiden eftersträvar. Bara ifjol tog bolaget fram 28 nya produkter och åren innan har produktutvecklingen också varit mycket intensiv. Axis har dessutom hunnit bygga upp ett partnernätverk med 65 000 olika partners i 179 länder. Ifjol tillkom 10 000 nya partners.

Runt tre fjärdedelar av den totala försäljningen kommer från mogna marknader och därför är det extra viktigt att fortsätta investera i produkter och marknadskanaler som möter dagens behov.

Efter vinstvarningen har analytikerna skruvat ner vinstprognosen för 2014 med 8-10 procent till 7,9 kr per aktie och för 2015 ligger prognosen på 9,8 kr. Det ger p/e 25 och 20,2 för 2014 respektive 2015.

Antagandena bakom är en total tillväxt på 16 procent under både 2014 och 2015. Det är lite sämre än marknadstillväxten och rörelsemarginalen väntas ligga omkring 13,5-14 procent vilket också är lite lägre än det Axis mäktat med historiskt.

Det gör att vi svänger om och blir lite mer positiva till aktien efter kursfallet i år. Axis har alltid värderats till över 22-23 gånger nästkommande års vinstprognos och vi ser ingen större anledning till varför värderingen ska komma ner efter ett svagt kvartalsresultat när de långsiktiga trenderna är fortsatt positiva för bolaget.

Rapporten kommer 24 april, två dagar efter denna tidnings pressläggning. Men i och med att siffrorna redan är kända så kommer huvudfokus att ligga på ledningens utsiktsprognoser inför resterande del av 2014.

Vi höjer rådet till köp igen och ser en uppsida på cirka 20 procent från dagskurs 200 kr.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 17 den 22 april. Är du intresserad av att prenumerera på Börsveckan, klicka här. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 206,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -