B&B Tools går åt rätt håll

Aktieanalys B&B Tools har trots svag efterfrågan stärkt lönsamheten de senaste kvartalen. Mycket kvarstår att göra men med ökade volymer tror vi vinstutveckligen kan överraska positivt.

Industrigrossisten B&B Tools avslutade sitt brutna räkenskapsår 2013/2014 i hygglig fart. Efterfrågan inom koncernens olika delar var lite blandad men sammanlagt ökade intäkterna i det fjärde kvartalet (januari till mars) med goda 7 procent. Lönsamheten har förbättrats i de flesta områdena och rörelseresultatet ökade med hela 51 procent.

B&B Tools delar in verksamheten i två delar: Tools och Affärsområden. Tools är den egna butikskedjan som finns på runt 200 orter runt om i Sverige, Norge och Finland.

Affärsområden är fyra olika produktkategorier som dels säljer till de egna Toolsbutikerna men också till andra återförsäljare. Drygt 40 procent av Affärsområdenas försäljning går till Toolsbutiker. De fyra affärsområdena är Luna (Verktyg & Maskin), Skydda (Personlig skyddsutrustning), Essve (Fästteknik) samt Gigant & Grunda (Arbetsmiljö & Förnödenheter).

Den geografiska fördelningen av omsättningen i hela koncernen är ungefär 50 procent Sverige, 30 procent Norge, 10 procent Finland och 10 procent övrigt.

Bäst utveckling under fjärde kvartalet hade Affärsområden med en omsättning som ökade knappt 14 procent och ett rörelseresultat som stärktes med 42 procent. För Tools stannade tillväxten vid 1 procent men även inom Tools har lönsamheten förbättrats något och rörelseresultatet stärktes med 12 procent.

B&B Tools har som målsättning att nå ett rörelseresultat i förhållande till det rörelsekapital som verksamheten binder (R/RK) på 45 procent. Dit är det ännu en bit. Facit för det nyss avslutade räkenskapsåret 2013/2014 blev ett R/RK på 20 procent, visserligen upp från 15 procent i fjol men fortfarande bara i nivå med vad bolaget nådde under 2010 och 2011.

Koncernen bildades när Bergman & Beving-koncernen delades upp i tre separata bolag 2001 (de andra två är Addtech och Lagercrantz). Bolaget var väldigt aktivt på förvärvsfronten under åren före finanskrisen. När krisen väl slog till så lades fokus istället på att hålla uppe intäkterna. Arbetet med att integrera alla bolagen till en effektiv helhet lades på is.

Det är först på senare år som det arbetet återupptagits och bolaget har bland annat infört en gemensam affärsinfrastruktur inom Tools Sverige med gemensam plattform för it, logistik och administration.

Det största lönsamhetsproblemet inom B&B Tools har de senaste åren varit just Tools Sverige. Verksamheten dras med envisa förluster och även det fjärde kvartalet slutade rejält på minus. Rörelseförlusten blev 17 Mkr vilket var 5 Mkr mer än för ett år sedan. Efterfrågan har varit klen under kvartalet och omsättningen minskade med 3,5 procent.

Någon enkel lösning på lönsamhetsproblemen inom Tools Sverige tycks inte finnas. Det gemensamma it-system som införts under året har åtminstone inte haft någon omedelbar effekt på marginalerna. Den svenska järnhandelsmarknaden är rätt överetablerad både i proffsänden och i konsumentänden och konkurrensen är stenhård. B&B Tools har knappt några privatkunder alls och konkurrerar främst om proffskunderna med Ahlsell och Würth.

Inom Tools är det Momentum som är lönsamhetsstjärnan. Verksamheten köptes från SKF 2004 och har utvecklats mycket bra sedan dess. Marginalen i fjol var exempelvis 12,6 procent jämfört med koncernsnittet på 4,4 procent. När förra B&B Tools-vd:n Stefan Wigren fick lämna bolaget för knappt två år sedan föll därför valet på Momentumchefen Ulf Lilius som ny vd.

Han har sedan han tog över vd-posten bland annat plattat till organisationen och ökat kundfokus i verksamheten. Han vill även förbättra samverkan mellan de olika delarna av koncernen för att på så sätt höja effektiviteten och stärka lönsamhet och kassaflöden.

Någon draghjälp av konjunkturen har han hittills inte haft men det börjar nu sakta röra på sig åt rätt håll. Under fjärde kvartalet är det framför allt byggkonjunkturen som visat en positiv tendens. Inom Affärsområden har bygghandeln ökat efterfrågan på fästelement och skyddsutrustning och Essve ökade omsättningen med 29 procent medan Skydda ökade 23 procent.

Inför det nya räkenskapsåret 2014/2015 utlovar Ulf Lilius fortsatt fokus på tillväxt och effektivitet. De analytiker som följer bolaget förväntar sig i snitt en tillväxt i omsättningen i år på 3,0 procent och en förbättring av rörelsemarginalen på nästan en procentenhet jämfört med i fjol till 5,3 procent. Det innebär en vinst per aktie på 9,90 kronor vilket vore 30 procent mer än i fjol.

För 2015/2016 är prognosen en tillväxt på 3,3 procent och en bättring av rörelsemarginalen till 5,7 procent. Vinsten per aktie ökar då till 11,41 kronor. Bolaget föreslår en utdelning på 3,50 kronor för fjolåret som dras i slutet av augusti. Justerar vi för den hamnar p/e-talen för de närmaste åren på 12,3 respektive 10,6. Tar vi hänsyn till nettoskulden värderas rörelsen till 10,2 gånger årets väntade rörelseresultat.

B&B Tools-aktien hade en stark period före nyår men har sedan planat ut och hållit sig kring 120 kronorsstrecket. Trots rätt tröga marknader har bolaget höjt lönsamheten i de flesta verksamheterna och med draghjälp från ökade volymer borde det finnas en bra hävstång i resultaten.

Ett stopp för förlusterna inom Tools Sverige är säkerligen högprioriterat och bara det skulle ge resultatet en bra knuff uppåt. Hade Tools Sverige exempelvis klarat Tools Norges rörelsemarginal på drygt 4 procent för fjolåret hade koncernens rörelseresultat varit 125 Mkr högre än de 340 Mkr som blev utfallet.

Sammantaget tycker vi ändå att utvecklingen går åt rätt håll för B&B Tools och på rätt försiktiga tillväxtantaganden ser värderingen inte jättehög ut även om den stigit en del sedan i höstas. Vi behåller därför vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bergman & Beving B Köp 124,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -