Mer potential i SEB

Aktieanalys Trots högre kreditförluster än väntat lyckades SEB nå förväntningarna tack vare ett starkt räntenetto. Liksom Swedbank så flaggar SEB för tuffare tider men banken står stadigt.

Bland bankerna var Swedbank först ut att presentera sin rapport för årets tredje kvartal och det satte tonen, i dur, för hela sektorn som lyfte då förväntningarna skruvades upp även för övriga banker. Med torsdagens rapport kan man nog säga att SEB höll för trycket då banken presenterade en solid rapport.

Rörelseresultatet blev i linje med förväntningarna på 6 665 Mkr mot väntade 6 608 Mkr. Men det var både gungor och karuseller i intäkterna så den lilla skillnaden i rörelseresultat döljer lite större skillnader bland de olika intäktsposterna. Det som var bra, och som också är den viktigaste posten bland intäkterna, var räntenettot.

Här låg förväntningarna på 5 035 Mkr och utfallet blev 5 172 Mkr vilket också var 3 procent bättre än väntat och hela 9 procent bättre än motsvarande period i fjol. Det är ett solitt resultat.

Provisionsnettot var helt i linje med förväntningarna med en nivå som var lägre än under andra kvartalet men likväl 2 procent bättre än tredje kvartalet i fjol.

Mot detta stod högre kreditförluster än väntat. Enligt SEB har banken tagit en större enskild förlust i Danmark på en företagskredit där de faktiska siffrorna enligt uppgift har varit sämre än de egentligen varit och därför gör banken en större reservering på denna enskilda kredit.

Det är givetvis dåligt med stigande kreditförluster, men eftersom det inte är någon bredare försämring i kreditkvalitet som spökar så bör man inte tillmäta denna post någon större vikt.

Kostnaderna ökade med 1procent jämfört med motsvarande period i fjol. Som jämförelse minskade kostnaderna med lika mycket under föregående kvartal jämfört med andra kvartalet 2013, så det är relativt sett sämre men fortfarande en bra nivå. Det finns alltid löneinflation och andra faktorer som ger kostnadstryck så en ökning med blott 1 procent tyder på bra kostnadskontroll.

Sammantaget får man ett solitt intryck av SEB:s rapport. De viktigaste posterna, räntenetto och kostnader, var bra och provisionsintäkterna likaså givet att det varit ett svårt kvartal med stora rörelser på finansmarknaden och en svår räntemiljö att verka i.

De större avvikelser som fanns i rapporten var hänförliga till intäktsslag som är volatila och därför, på kvartalsbasis, inte bör styra bedömningen av bankrapporten.

Det som kan oroa är att utsikterna är försiktiga, men det borde inte komma som någon överraskning då nyhetsflödet under hösten haft en klart negativ slagsida med geopolitisk oro, svag makrostatistik för Europa och i Sverige så finns det krafter som verkar för en åtstramning på utlåningsmarknaden. Vidare så är efterfrågan på företagskrediter svag. Det innebär att bankerna måste ta höjd för lägre tillväxt under nästa år.

Konsensusprognoserna är att SEB:s intäkter ska öka med 1,2 procent under 2015 så man kan nog säga att en svagare intäktsutveckling redan ligger i korten för SEB.

Men med god kostnadskontroll så blir vinsten per aktie något bättre med en ökning på drygt 3 procent. Och balansräkningen är solid med en kärnprimärkapitalrelation [sic] på 16,2 procent vilket är en bra nivå, om än inte i nivå med toppnoteringarna i branschen.

Konsensusprognosen enligt Factset är att SEB ska tjäna 8,05 kronor per aktie under 2015 och 8,52 kronor under 2016. Till en aktiekurs på 89 kronor motsvarar det p/e tal på 11,0 och 10,5 för 2015 respektive 2016. Det är något under genomsnittet i branschen som dras upp av Swedbank och Handelsbanken.

I relation till bokfört värde värderas SEB i linje med genomsnittet bland storbankerna med en värdering på 1,5 gånger bokfört värde för 2014 och 1,4 gånger 2015. Givet att SEB har en lite högre risknivå än exempelvis Handelsbanken så är det en rimlig nivå, men man kan nog tänka sig en viss uppvärderingspotential.

Om man till det lägger en direktavkastning på nästan 6 procent så får man en fin totalavkastning i SEB aktien.

Reaktionen på börsen efter rapporten var negativ och aktien tappade ett par procent. Det kan nog åtminstone delvis förklaras med att bankerna har gått starkt överlag sedan Swedbanks rapport, samt de försiktiga utsikterna.

Men rapporten var solid och en svagare utveckling nästa år ligger redan i förväntningarna. Rådet är köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SEB A Köp 90,05 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -