Fonderna man måste gilla

Fondanalys Aktiefonder som placerar i svenska småbolag har tillhört vinnarna i år. För den som tror att småbolagsaktier kan fortsätta upp har Placera ett par favoriter att rekommendera.

Småbolagsaktier är tydliga vinnare i Sverige och i resten av Europa hittills i år. Det har skapat problem för indexfonder och förvaltare som främst köper aktier i storbolag och som haft en skral utveckling under året. Snittet för de svenska småbolagsfonderna är en värdeökning på 11 procent fram till 30 september, medan svenska fonder som investerar i storbolag bara gått upp 2 procent.

Skillnaden är dock stor mellan sämsta och bästa småbolagsfond i Avanza fondutbud och som är klassificerade enligt Morningstar. Swedbank Robur Sweden High Dividend har hittills under året bara gått upp 1 procent från årsskiftet medan Carnegie Swedish Small Cap klättrat hela 23,3 procent.

Den svenska börsen anses vara effektiv och genomlyst men trots det verkar den så kallade småbolagseffekten fungera. Småbolagseffekten innebär i korthet att en investerare som har en högre andel småbolag sett till börsvärdet i sin portfölj får en överavkastning. Småbolagseffekten påvisades i början på 1980-talet av ekonomiforskarna Banz och Reinganum.  

Småbolagen på den svenska börsen har haft en exceptionellt stark utveckling de senaste fem åren och överavkastat betydligt mot storbolagen. Jämför man de etablerade indexen ser man att Carnegie småbolagsindex har gått upp 81 procent under den senaste femårs period, jämfört med 53 procent för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Båda indexen har återinvesterade utdelningar.

En anledning till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion, med stigande vinstmarginaler men utan accelererande värdering. Gemensamt för de fonder vi analyserat är att de har relativt stora innehav i spelbolag som Unibet och Betsson. Det är en bransch som vuxit kraftigt men som saknas bland storbolagen och därför inte finns i en typisk svensk storbolagsfond som exempelvis Avanza Zero.

Att småbolagen stått emot den senaste tidens globala turbulens bättre än de stora bolagen är inte helt överraskande eftersom dessa bolag generellt sett är mer beroende av den svenska hemmamarknad och i mindre grad av ett nervöst Kina eller fallande råvarupriser.

Frågan är hur småbolagen klarar av en längre och djupare kris, eller hur den risk som finns i småbolag med sämre likviditet kan slå på kurserna. Sett i backspegeln så gick småbolagen sämre både under finanskrisen 2008 och den europeiska skuldkrisen 2011. Skillnaden är dock inte så stor som man kan tro under finanskrisen 2008 gick storbolagsindex ner minus 40 procent och att Carnegie småbolagsindex gick ned med 44,6 procent.

Utbudet av svenska småbolagsfonder är stort. På Avanzas plattform finns det totalt 36 enligt kategoriseringen gjord av Morningstar. Placera har analyserat tre småbolagsfonder som alla har minst fem års historik och som levererat en hög riskjusterad avkastning över tid med en aktiv förvaltning.  

Mot bakgrund av den stora skillnaden i avkastning för småbolagsfonderna har vi sett att det betalat sig att vara aktiv i sin förvaltning. Vi har valt ut tre fondstjärnor som alla har koncentrerade porföljer med mellan 30 och 60 bolag. Med relativt få bolag får förvaltaren en generellt bättre kunskap om bolagen, vilket Placera värdesätter.

Bland de fonder som vi på Placera tycker är bra sticker Carnegie Swedish Small Cap ut på ett positivt sett. Fonden har ett välfungerande förvaltningsteam som leds av Henrik Söderberg. Fonden har långsiktiga innehav och låg omstätningshastighet vilket betalat sig över tiden.

Avkastningen ligger i den absoluta toppen på fem års sikt med en snittavkastning på 17,5 procent och i år har den ökat hela 23,3 procent. Fonden har fem stjärnor på både tre och fem års mätning hos Morningstar. Samtidigt är den med drygt 650 miljoner kronor under förvaltning den minsta fonden, vilket gör den snabbfotad.

Carnegies förvaltningsteam har gjort det de säger at de ska göra och de gör det riktigt bra. Förvaltningsavgiften är 1,6 procent per år inte billigast i kategorin. Den överavkastning teamet visat genom åren gör att vi på Placera tycker att de motiverar sin avgift för en genuint aktiv fondförvaltning. Läs även Placeras artikel med förvaltningsteamet.

Vi attraheras även av DNB Sweden Micro Cap som förvaltas av den erfarna Stefan Kopperud med många års erfarenhet.

Fonden startade redan 1997 och har hela tiden förvaltats av Koppperud. Fonden har den högsta avkastningen av alla småbolagsfonder under den senaste femårsperioden med en genomsnittlig årsavkastning på hela 19,6 procent. I år har fonden gått upp 22,6 procent.

Fokus ligger på småbolag med tillväxt och fonden har störst andel småbolag i portföljen av de aktörer vi har med i analysen. Fonden kan investera upp till 10 procent av kapitalet i övriga nordiska länder vilket ger en intressant möjlighet till avkastning.

DNB Sweden Micro Cap förvaltar idag runt 1,7 miljarder kronor och placerar sig tillsammans med Carnegie i toppen när det gäller avkastning. Fonden har fem stjärnor på både tre- och fem år hos Morningstar.

Lannebo Småbolag förvaltar över 16,5 miljarder kronor och är kategorins största fond. Fonden förvaltas sedan 2007 av Johan Ståhl och har fyra stjärnor hos Morningstar på tre och fem år. Den särskiljer sig genom ett större mandat att investera i större bolag, så kallade mid caps, vilket gör att den har lägre risk än snittet i kategorin.

Lannebo Småbolag investerar också en del på övriga nordiska marknader, vilket ger både bra riskspridning och ökad möjlighet till attraktiva investeringar. Att fonden har fler mid cap-bolag i portföljen har bidragit till att den inte gått lika bra som DNBs och Carnegies fonder i år. Likväl har den överpresterat mot kategorin småbolagsfonder med en uppgång på 13,9 procent och mätt på fem års har den genomsnittliga årsavkastningen legat på 15,6 procent.

För att fortsätta investera i svenska småbolag bör konjunkturen fortsätta att återhämta sig. Som tidigare nämnts finns det komponenter i småbolagsfonderna som gör dem mer riskfyllda än de breda Sverigefonderna.

Placera ser dock småbolagsfonder som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en portfölj men man bör då ha en investeringshorisont på minst tre till fem år.

PÄR STÅHL

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
C Worldwide Sweden Small Cap 1A Köp - -
Öhman Sweden Micro Cap A Köp - -
Lannebo Småbolag Köp - -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -