Våra favoriter för dig som vill ha låg risk

Fondanalys Årets första veckor har varit nattsvarta för aktieinvesterare – men det finns alternativ. Placera har två favoriter bland de korta räntefonderna.

När det är stor turbulens på finansmarknaderna minskar investeringsviljan och investerarna kan välja att lägga en större del av kapitalet i kassan, ett bankkonto där risken anses vara lägst till noll ränta.

Men i många sparformer kan man inte ha kontanter på kontot, som exempelvis i premiepensionssystemet, i privata pensionsförsäkringar och i stora delar av tjänstepensionssystemet. Här måste spararen välja fonder när man minskar risken.

Alternativet som återstår är då att hitta fondplaceringar som ligger så nära det säkra bankkontot som möjligt.

Korta räntefonder investerar i räntebärande värdepapper med kortare löptid än ett år, oftast i statsskuldsväxlar och korta skuldebrev utgivna av företag och banker med hög kreditvärdighet. De kallas även penningmarknadsfonder. De påverkas i liten grad av marknadsräntorna och lämpar sig därför till kortsiktiga placeringar.

Korta räntefonder är normalt sett den säkraste sparformen efter vanligt sparkonto. Enligt Morningstar har korträntefonderna som kategori tappat 0,12 procent under det senaste året och man kan klart säga att de jobbar i ett svårt marknadsläge med negativa korträntor.

Hur kommer det sig att investerarna förlorar pengar i en av de säkraste sparformerna?

Korträntefonder placerar i exempelvis statsskuldsväxlar som är ett kort ”diskonteringspapper” med normalt tre till tolv månaders löptid. Diskonteringspapper innebär att man får ut räntan när statsskuldsväxeln förfaller.

Vid ”normal ränta” fungerar det bra, om vi antar en ränta på 2 procent för en tolv månaders statsskuldsväxel. Då köper fonden den för 98 kronor med löfte om att få 100 kronor efter tolv månader. Här får fonden ungefär 2 procent i ränta och ”diskonteringen” är att vi köper framtida pengar till ett lägre pris.

Man vet alltså i förväg vilken avkastning som man kommer att få – väldigt tryggt och säkert. Det hela fungerar så länge räntorna inte är negativa för korta räntor och statsskuldsväxlar.

I fjol genomförde Sveriges Riksbank tre successiva räntesänkningar från 0 procent till -0,35 procent så att statsskuldsväxlar handlades under nollstrecket och det måste ses som en god prestation att några av fonderna ändå lyckades leverera nollavkastning eller bättre under perioden.

Fonderna kan vara placerade i korta skuldebrev utgivna av företag och banker med hög kreditvärdighet. Vid placering i skuldebrev ökar risken i fonden då den även tar en kreditrisk utöver den ränterisk fonden redan har.

Räntan på skuldebrev sätts efter risken i företagen: Ju högre risk, desto högre ränta. Skuldebreven betalar oftast en rörlig ränta som ändras var tredje månad beroende på marknadsräntans utveckling. Här har man stor följsamhet i framtida ränteutveckling.

Skuldebrev ger oftast högre ränta en statsskuldsväxel vilket gör att fonderna överviktar mot den typen av räntepapper i rådande lågränteklimat. Nu handlas även dessa till mycket låga nivåer så den positiva avkastningen är marginell.

I dagsläget finns små möjligheter att skapa positiv avkastning för korträntefonder. Riksbanken kommer troligen fortsätta ha inflationsfokus, vilket indikerar fortsatta stimulanser och därmed fortsatt mycket låga räntenivåer under de kommande tolv månaderna.

De förvaltare som gjort sin kreditanalys bra har kunnat tjäna några tiondels procent jämfört med de som tagit det säkra före det osäkra och valt mycket statspapper den senaste tolvmånadersperioden.

Placera har två favoriter bland kort räntefonder.

Den första är Swedbank Robur Penningmarknadsfond. Fondens risknivå är låg, vilket man ser på den mycket låga standardavvikelsen för de senaste tre åren. Fonden har ökat med blygsamma 0,04 procent det senaste året, vilket Placera tycker är en bedrift i rådande räntemarknadsklimat.

Avgiften är 0 procent per år och det gillar vi. Det är annars ett problem att normala förvaltningsavgiften i kategorin på cirka 0,2 procent tar bort den lilla positiva avkastning som kan skapas i dagens låga räntemarknad.

Förvaltningen är aktiv och fonden har under hösten valt att ha en längre genomsnittlig löptid på innehaven än i jämförelseindex vilket har fallit väl ut då räntorna har fallit den senaste tiden.

Placeras andra fondval bland korträntefonderna är en gammal favorit, Spiltan Räntefond Sverige. Även den tillhör en av de billigaste med 0,1 procent i förvaltningsavgift per år. Fonden investerar i värdepapper utgivna av staten och företag.

Spiltan Räntefond Sverige tar mer risk än Swedbank Robur Penningmarknadsfond med ett större inslag av företagskrediter. Fonden har lyckats väl med avkastningen och ökat med 1,05 procent det senaste året. Risken ligger på 0,58 procent för de senaste tre åren.

Det är tråkigt att man inte kan förvänta sig en bättre avkastning för korträntefonder. Men när valet står mellan låg avkastning eller negativ avkastning anser Placera att det första alternativet är att föredra.

Placeras rekommendationer av ovanstående räntefonder riktar sig till fondsparare som vill ha en mycket låg risk i sitt sparande eller som vill avvakta andra fondinvesteringar, av olika anledningar, och därför parkerar sina pengar vid sidlinjen när tiderna är oroliga.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Räntefond Kort A Köp 101,75 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 116,24 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -