Vi tror fortsatt på Sweco

Aktieanalys Jätteköpet av Grontmij kommer att tynga Sweco i det korta perspektivet. På lite sikt öppnar dock affären nya möjligheter för bolaget – och vi gillar fortsatt aktien.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Under det senaste turbulenta börsåret har Sweco-aktien varit väldigt stabil. Kursen var för ett år sedan cirka 110 kronor och för tillfället noteras aktien till knappa 120 kronor. Under tiden har dock Sweco hunnit genomföra sin överlägset största strukturaffär någonsin, köpet av holländska Grontmij för 3,3 miljarder kronor. Så bolaget och aktieägarna hade nog hoppats på en lite bättre kursutveckling än så.

Ett tag under hösten när Grontmij-köpet precis fått grönt ljus såg det också ut som om Sweco-aktien skulle lyfta rejält. Kursen rusade upp 20 procent under oktober. Men så presenterade Sweco sin rapport för det tredje kvartalet vilket helt tog luften ur uppgången.

Resultatet nådde inte alls de väntade nivåerna. Tyngt av engångsposter relaterade till Grontmij-köpet och framför allt ett klart minskat resultat i Norge landade rörelseresultatet på 108 Mkr i stället för de 162 var snittprognosen inför rapporten enligt SME Direkt.

Att förvärvet av Grontmij medför engångskostnader är inte oväntat. Däremot var utvecklingen i Norge överraskande svag. Swecos affärområde Norge rapporterar fortfarande en organisk tillväxt på 4 procent i det tredje kvartalet men rörelseresultatet föll med över 40 procent.

Raset för oljepriset påverkar norsk ekonomi negativt och även om efterfrågan för Swecos del stabiliseras av offentliga investeringar så vidtar bolaget åtgärder i landet för att anpassa sig till det nya läget.

Omstruktureringskostnaderna i samband med att vissa kontor stängs och projekt skrivs ned bidrog till resultattappet i kvartalet liksom effekter från den försvagade norska kronan.

Norge kommer, efter att Grontmij kommer in i Swecos böcker från och med det fjärde kvartalet, att få hård konkurrens från Holland om positionen som Swecos näst största marknad. På pro-formabasis svarar Sweco Norge och Sweco Nederländerna båda för runt 12 procent av omsättningen sett till de senaste tolv månaderna. Norge är dock klart mer lönsamt så sett till vinstgenereringen är Norge fortfarande tydlig tvåa.

Sweco Sverige är ohotat största affärsområde inom Sweco och pro forma står Sverige för 42 procent av omsättningen i koncernen. Lönsamheten är också högst i Sverige så affärsområdet står för nästan två tredjedelar av det samlade rörelseresultatet, ebita.

Utvecklingen i Sverige är därför mycket viktig för Swecos framtid och som tur är ser det hyggligt ut för affärsområdet Sweco Sverige. Den organiska tillväxten i tredje kvartalet var 2 procent och marknaden beskrivs sammantaget som stabil. Särskilt bygg- och fastighetsmarknaden är fortsatt bra men det finns även en positiv utveckling på många andra områden. Lönsamheten förbättrades inom Sweco Sverige och rörelsemarginalen steg till 7,2 procent från 6,6 procent för ett år sedan.

Sammantaget rapporterade Sweco en organisk tillväxt i tredje kvartalet på 3 procent. Rörelseresultatet backade 30 procent jämfört med samma kvartal året innan.

För närvarande kretsar förstås mycket av intresset för Sweco kring hur integreringen av Grontmij går. Sweco var väldigt nöjt med hur bolaget genomförde förvärvet av svenska Vectura för några år sedan och räknade med att kunna använda de lärdomar man drog därifrån även på Grontmij. Vectura var dock svenskt och betydligt mindre.

Swecos kommentarer kring hur integrationsarbetet fortlöper har dock hittills varit positiva. Genom affären tar Sweco positionen som Europas största teknikkonsult. Grontmij har haft en del ekonomiska bekymmer de senaste åren men det gällde huvudsakligen verksamheten i Frankrike som numera är såld. Även på andra håll hade bolaget vidtagit åtgärder redan före Swecos köp.

Icke desto mindre kommer Grontmij att späda ut Swecos marginaler under en tid. Över tid räknar dock Sweco med att kunna lyfta Grontmijs marginaler till övriga koncernens nivå. Dessutom medför affären möjligheten att under de kommande åren plocka fram synergier på uppskattningsvis 250 Mkr om året.

På längre sikt öppnas även nya affärsmöjligheter både rent organiskt men även genom fortsatta förvärv. På kort sikt kommer dock affären att medföra runt 450 Mkr i kostnader att genomföra vilket kommer att tynga 2015 och 2016.

Enligt SME Direkt väntas Swecos omsättning för 2015 ta ett ordentligt skutt när Grontmij konsolideras i böckerna. Totalt väntas intäkterna för året summera till knappt 15,9 miljarder kronor, en ökning på 72 procent. Den rapporterade ebita-marginalen väntas falla till 5,6 procent från 8,8 procent året innan. Justerat för engångsposter väntas vinsten per aktie uppgå till 5,48 kronor.

För 2016 är prognosen en tillväxt på 2,3 procent och en förbättring av den rapporterade rörelsemarginalen till 6,4 procent. Vinsten per aktie landar i snittprognosen på 6,09 kronor exklusive engångskostnader. Bortser vi från kostnaderna för att integrera Grontmij värderas Sweco till p/e 21,4 på 2015 års väntade resultat och 19,3 på innevarande års. Till 2017 faller p/e-talet till 16,0.

Sweco-aktien värderas klart högre än sist vi kikade på bolaget. Grontmij kommer att tynga siffrorna under en tid och hela affären har höjt risken i aktien en del. Går allt som planerat öppnas dock intressanta möjligheter för framtiden. Storlek blir allt viktigare inom konsultbranschen då tjänsterna standardiseras och kunderna efterfrågar allt mer av både bredd och spets.

Sweco har en stark historik och har levererat bra tillväxt under lång tid. Som långsiktig investering är aktien därför lämplig. På kort sikt är som sagt värderingen hög och aktiemarknaden har i princip prisat in en lyckad integration av Grontmij. Det är riskabelt men inte orimligt givet att Sweco har en stark historik även på förvärvsfronten.

Sammantaget ser vi fortfarande Sweco-aktien som köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SWECO B Köp 120,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -