CTA – när datorn får välja

Fonderkommentar Människor är känslostyrda och ibland irrationella. Det finns en hel fondindustri som istället låter en känslokall dator sköta placeringarna. De kallas för CTA-fonder.

Det finns fonder som trivs bäst när de trenderna är långa och tydliga men har svårt att hänga med när finansmarknaderna vänder och svänger mycket utan tydlig riktning.

Den grupp hedgefonder som tjänar pengar på olika övergripande trender och rörelser i de stora tillgångsslagen aktier, råvaror, räntor och valutor kallas för CTA:s, en anglosaxisk förkortning för vad som på svenska kallas händelsebaserad terminshandel.

I huvudsak förvaltas CTA:s med hjälp av kvantitativa datamodeller. Modellerna analyserar och letar efter trender i olika marknader och utifrån dessa görs sedan placeringar i terminer och derivat.

Fonderna fattar sina affärsbeslut baserade på egenutvecklade program som bygger på analys av historiska tidsserier med hjälp av matematiska algoritmer och teknisk analys.

De egenutvecklade datamodellerna utgår oftast från ekonomiska-, matematiska- och statistiska teorier från den akademiska världen. Det är inte ovanligt att fondförvaltare och utvecklare har doktorsexamen inom matematik och ekonomi. En fond kan ha upp till 30 olika modeller som ger köp- och säljsignaler på olika marknader.

De flesta av dessa modeller bygger på att de följer trender i marknaderna och investerar där trenderna är som starkast. Det betyder att fonderna köper när marknaden trendar uppåt och säljer när den vänder ned och vice versa.

Handeln av terminer och val av fondens nettoexponering, summan av långa minus korta positioner, sker oftast automatiskt utan inblandning av känslor som den mänskliga faktorn och kallas för systematisk förvaltning.

Motsatsen till den här systematiska förvaltningen är aktiv förvaltning. Då baseras köp- och säljbesluten huvudsakligen på fundamentala grunder och med förvaltarens intuition, erfarenheter och bedömningar. Det vi ibland kallar ”magkänsla”.

De aktiva förvaltarna är oftast specialiserade och koncentrerar sig på ett tillgångsslag där de har sin största erfarenhet. Det kan exempelvis handla om branscher eller vissa marknadsplatser, som exempelvis Stockholmsbörsen.

Fördelarna med systematisk förvaltning är flera, den är inte begränsad till ett visst tillgångsslag och den kan placera på många marknader. Det finns CTA:s som handlar på upp till 150 olika marknadsplatser, i alla tidszoner och i alla de fyra stora tillgångsslagen. Fonderna är inte beroende av dagsformen och känslor hos förvaltaren vid köp- och säljbeslut. Den är aldrig trött efter ett sent säljmöte på stan.

Ibland uppfattas den här typen av hedgefonder som högriskplaceringar trots att de oftast har lägre risk än aktiemarknaden.

En orsak är att de handlar aktivt med terminer med olika underliggande tillgångsslag globalt, vilket gör att avkastningsmönstret inte följer det mönster som de traditionella aktie- och räntemarknaderna uppvisar.

Under enskilda månader kan CTA-fonder röra sig kraftig i en annan riktning än aktiemarknaden beroende på att datamodellen gett signaler och tagit en position som under månaden varit felaktig men kan bli helt rätt efter följande månad.

Oftast är trendföljande modeller som bäst när aktiemarknaderna faller kraftigt under en längre period. När de behövs som mest, så ger de ett bra skydd i portföljen.

En annan fördel med att ha CTA:s i sin portfölj är att de skapar en god diversifiering och därmed minskar risken. Fonderna ger möjlighet till positiv avkastning som över tid är oberoende av hur aktiemarknaden och räntemarknaden utvecklas.

Studier visar att denna typ av hedgefonder har negativ eller låg korrelation med aktie- och räntemarknaderna och i vissa fall även med andra hedgefondsstrategier.

Som investerar bör man betrakta dem som en försäkring som oftast levererar när annat i portföljen kollapsar. Hittills i år har kategorin i snitt gått upp 5 procent. Under 2008 och 2011 var den genomsnittliga utvecklingen för kategorin +13 respektive -4 procent.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -