Så placerar jag tjänstepensionen

Krönika Det långsiktiga sparande som tjänstepensionen innebär leder till intressanta utmaningar. Placeras Pär Ståhl tipsar om hur du maxar avkastningen och skyddar från nedgångar på börsen.

Tjänstepensionen sparas normalt sett ihop under lång tid. Med mina knappt 20 år kvar till pensionen krävs dock ett ökat risktagande för chans till bättre avkastning.

Med räntor runt noll placerar 60 procent i aktiefonder och resten i hedgefonder. På 20-30 års sikt har aktierna stor chans att gå bra, det visar historien. Hedgefonderna har fördelen att de kan parera större börsnedgångar. Därmed minskar svängningarna i portföljen, vilket leder till bättre riskjusterad avkastning över tid.

Månadspremierna fördelas lika mellan sju aktiefonder (se bilden). Att sprida risk mellan regioner, sektorer och valutor är viktigt. Dock ligger vikten på Sverige, där pengarna sannolikt kommer spenderas så småningom (för mer information kring fondvalen läs barnspar).

För gamla tjänstepensionskonton utan nya premieinsättningar har jag valt ytterligare två (billiga!) aktieindexfonder.

Hedgefonderna – fem totalt – använder jag också för ”sovande” tjänstepensioner, det vill säga inga nya månadspremier investeras i dem.

Av hedgefonderna är tre lång/kort. För dessa är en jämn, riskjusterad avkastning viktigare än totalavkastningen (läs också: Både lång och kort – så här funkar det).

Gladiator, som förvaltats av erfarne Max Mitteregger sedan starten 2005, har högst risk (standardavvikelsen är 12,4 procent, att jämföra med Stockholmsbörsens 13,5 procent och kategorisnittet på 8 procent).

Norron Select R, förvaltad av förre aktietradern Nicklas Granath, fokuserar huvudsakligen på aktier i likvida nordiska storbolag och har en beräknad risk i intervallet 5-15 procent. Den senaste treårsperioden har volatiliteten varit i det lägre intervallet, 7-8 procent.

Elementa, den lång/korta hedgefond med lägst risk, handlar i små och medelstora bolag i norden, för både investeringar och blankningar. Det senaste året har Elementa avkastat 15,5 procent till en mycket låg risk mätt som volatilitet på 3,6 procent.

Övriga två hedgefonder är trendföljande, modellbaserade så kallade CTA:s. CTA-hedgefonder har ofta låg samvariation med aktier och andra hedgefonder och presterar ofta som bäst när marknaden går kräftgång.

Jag har hittat två intressanta CTA-hedgefonder som placerar i de fyra stora tillgångsslagen: aktier, råvaror, räntor och valutor.

Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge (som inte investerar i råvaror) har gett en mycket bra riskjusterad avkastning de senaste fem åren. Den genomsnittliga risken har varit på 10,1 procent mätt som standardavvikelse. Det är under målintervallet på 10-15 procent över tid och den får därmed ses som en lågriskfond i sammanhanget.

RPM Evolving CTA använder sig av flera små- och medelstora förvaltare. Fonden är i en tillväxtfas och har tidigare genererat hög riskjusterad avkastning.

Slutligen balanserar jag om pensionsportföljen varje årsskifte för att behålla den valda riskfördelningen mellan aktiefonder och hedgefonder.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -