Nibe – den eviga lågan

Aktieanalys Nibe är ett bra exempel på att kvalitet kostar. Den strukturella tillväxten och en exceptionell förvärvshistorik är värd varenda krona

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 21 den 23 maj. Läs mer om Börsveckan.

I samband med värmepumpstillverkaren Nibes rapport för första kvartalet annonserades förvärvet av amerikanska Climate Control Group (CCG) med en årsomsättning på 2,3 miljarder kronor (motsvarande 18 procent av Nibes omsättning 2015).

CCG är en av Nordamerikas äldsta tillverkare av värmepumpar, men även andra HVAC-produkter som fläktkonvektorer, modulära kylaggregat samt specialanpassade luftbehandlingsaggregat. Till skillnad mot Nibe är CCG framförallt fokuserad på kommersiella fastigheter och får nästan 85 procent av omsättningen från detta kundsegment.

Sedan bolaget tappade en stor kund för några år sedan har lönsamheten varit under press, men trenden är positiv och Nibe är optimistiskt om att kunna lyfta CCG:s rörelsemarginal från 7 procent förra året till över 10 procent nästa år.

Köpeskillingen för CCG uppgår till 2 964 Mkr när affären har blivit godkänt av konkurrensmyndigheten, vilket väntas ske under tredje kvartalet i år. Köpet finansieras med befintliga kreditfaciliteter men Nibe meddelade samtidigt att det ska göra en företrädesemission på motsvarande 3 000 Mkr efter att affären slutförts. Detta för att även fortsättningsvis kunna realisera tillväxtmålen och på konferenssamtalet i samband med rapporten gick det inte att missa att vd Gerteric Lindquist ha ytterligare ess i rockärmen.

CCG förvärvet är ett stort steg för Nibe i flera avseenden. Affärsområde Climate Solutions ökar ytterligare i betydelse och kommer stå för cirka 67 procent av omsättningen. Det är också nästa steg i bolagets evolution från en primärt nordisk spelare för bara tio år sedan till en global aktör inom hållbara energilösningar och energieffektiv inomhuskomfort.

Sist men inte minst är förvärvet även en viktig pusselbit i skiftet mot värmepumpar och ventilationslösningar för allt större fastigheter.

Sedan noteringen 1997 har Nibe levererat en årlig organisk genomsnittstillväxt (CAGR) på 8 procent. Utöver det har bolaget varit sällsynt framgångsrikt på förvärvsfronten så att den totala omsättningen ökade med en CAGR på 17 procent mellan 1997 och 2015 till 13,2 miljarder kronor.

Framför allt Climate Solutions har bidragit med både högre tillväxt och högre lönsamhet jämfört med de andra affärsområdena Element och Stoves. Som en konsekvens av det har Nibe lyckats höja rörelsemarginalen från 8,7 procent år 1997 till 12,8 procent förra året.

Redan före CCG-förvärvet var det tydligt att den främsta tillväxtpotentialen finns inom Climate Solutions. Genom förvärvet av Schulthess år 2011 har Tyskland blivit den enskilt största värmepumpmarknaden, motsvarande 25 procent av bolagets värmepumpförsäljning.

Jämfört med Sverige är andelen värmepumpar i Tyskland fortfarande ganska låg. Mer än 50 procent av alla tyskar använder gas, 30 procent olja och mindre än 10 procent har en värmepump.

I Sverige är penetrationsgraden kring 50 procent på befintliga hus och över 80 procent inom nybyggnation. Inom EU finns dock en tydlig strävan efter en mer miljövänlig energipolitik. EU:s 20-20-20-klimatmål siktar bland annat på att 20 procent av energiförsörjningen ska komma från förnybara energikällor redan år 2020.

Värmepumpar är en viktig pusselbit eftersom en bergvärmepump kan minska koldioxidutsläppen i enfamiljshus med 25 procent jämfört med ett modernt gassystem. Därför har många länder infört incitamentsprogram och Tyskland utökade sitt senast i april 2015.

Marknadspotentialen är med andra ord stor men höga skatter på el i kombination med låga olje- och gaspriser motverkar en snabbare konvertering till förnybar energi. Det var därför glädjande att höra att Nibe upplevde tillväxt i Tyskland under första kvartalet. I Nordamerika påbörjade bolaget sin värmepumpssatsning genom två förvärv år 2014. Värmepumpar utgör fortfarande en relativt liten del av uppvärmningsmarknaden i Nordamerika, där fossila energislag ännu dominerar men det finns en tydlig ambition att öka användningen av förnybar energi.

För två år sedan satte Nibe omsättningsmålet 20 miljarder kronor senast 2020, med bibehållen god lönsamhet. Med en omsättning som passerade 11 miljarder 2014 innebär målet en förväntad CAGR på 10 procent mellan 2014 och 2020.

Efter CCG-köpet blir sannolikt pro forma-omsättningen över 16 miljarder år 2016. Det återstår med andra ord ”bara” ytterligare 4 miljarder för att nå målet, motsvarande en CAGR på mindre än 6 procent mellan 2016 och 2020.

Det kan Nibe nå genom organisk tillväxt men utöver det är det, som tidigare nämnts, ytterst sannolikt att det sker fler förvärv. Vi ser med andra ord en stor sannolikhet att bolaget når sitt omsättningsmål senast 2020.

Nibes aktie har stigit över 6 300 procent sedan noteringen 1997 och i dagsläget värderas bolaget till en EV/sales-multipel på 2,7 räknat på konsensusestimaten för 2016 (exklusive effekterna från CCG-förvärvet).

Använder vi samma multipel på målomsättningen 20 miljarder kommer vi fram till ett Enterprise Value på 54 miljarder kronor. Justerad för nettoskulden och ett ökat antal aktier som följd av den kommande nyemissionen indikerar det en aktiekurs på över 400 kr.

År 2020 är visserligen några år i framtiden men för den långsiktiga investeraren är Nibe ett utmärkt alternativ att ta rygg på en av Sveriges främsta företagsbyggare.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NIBE Industrier B Köp 298,70 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -