Nobina har mer att ge

Aktieanalys Den förmodat höga direktavkastningen är fortfarande det starkaste köpargumentet i Nobina. Bolaget har dock även bra fart i affärerna och den senaste rapporten var stark.

Bussoperatören Nobina firar den 18 juni ett år som börsnoterat bolag. Aktien introducerades till kursen 34 kronor vilket kan jämföras med dagens 41 kronor, en uppgång på dryga 20 procent. Kursutvecklingen under året har understötts av en bra resultatutveckling.

När Nobina i slutet av april redovisade sitt fjärde kvartal i räkenskapsåret 2015/2016 var det med ett drygt 40 procent högre rörelseresultat än för ett år sedan. Utfallet var betydligt högre än snittprognosen i SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Resultatutvecklingen har drivits både av ökade volymer och av förbättrad lönsamhet. Nobina vann under förra räkenskapsåret stora kontrakt i Stockholm och Helsingfors vilka bidrog till att öka intäkterna i fjärde kvartalet med 13 procent jämfört med året innan.

Nya kontrakt är dock dåligt för lönsamheten eftersom kostnaderna tenderar att vara högre i början av avtalsperioderna. De nya uppdragen har således påverkat rörelsemarginalen negativt under kvartalet. Lönsamheten förbättras sedan successivt under uppdragens livslängd. Sådana löpande förbättringar i befintliga kontrakt har med råge uppvägt de lite klenare marginalerna i de nya kontrakten.

Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag med en samlad marknadsandel på 18 procent. Bolaget hade vid utgången av det fjärde kvartalet drygt 3 700 bussar i drift. Sverige är största marknad för Nobina och den svarar för drygt 70 procent av omsättningen i koncernen. Norge och Finland är ungefär jämnstora med drygt 10 procent vardera och Danmark står för resten.

Förutom regionala bussbolag i varje land driver även Nobina Swebus som kör expressbussar i interregional trafik huvudsakligen i Sverige men slutdestinationer finns även i Oslo och Köpenhamn. Swebus svarade i fjol för lite drygt 3 procent av omsättningen.

Nobina lever inte på biljettintäkter utan får betalt av beställaren enligt avtal. Med kontraktslängder på 5-7 år plus förlängningsmöjligheter ger det en hög grad av förutsägbarhet i intäktsflödena. Det ger å andra sidan inte Nobina särskilt stor möjlighet att själv påverka uppdraget. I Sverige finns dock en trend mot att allt fler kontrakt får ett rörligt inslag som styrs av antalet resenärer. Dessa incitamentsbaserade kontrakt ger Nobina större inflytande över tidtabeller. Utformningen höjer risken men har hittills också visat sig mer lönsam för Nobina.

Konkurrensen är relativt hård på den nordiska bussmarknaden och efter att ha betalt löner, underhåll, drivmedel och leasingkostnader för bussarna siktar Nobina på att få kvar 4,5 procent av omsättningen i vinst före skatt. Justerat för börsnoteringen blev utfallet i förra räkenskapsåret 3,6 procent.

Eftersom det mesta är låst i kontrakten när de väl är tecknade gäller det för Nobina att vara noggrann i sin urvalsprocess. Nobina väljer i vissa fall att avstå även från stora upphandlingar om lönsamheten bedöms vara allt för svag. Under förra räkenskapsåret budade Nobina på ungefär hälften av de totala kontrakt som var ute för upphandling, räknat i antal bussar. Av dessa vann bolaget en tredjedel.

Nobina har varit tydligt med att man i nuläget prioriterar lönsamheten före tillväxten. Bolaget räknar med att nå sin målnivå på 4,5 procent på medellång sikt och draghjälp väntas komma från en ökande mognadsgrad i kontraktsportföljen.

Tillväxten har de senaste tio åren snittat 6 procent om året. Den långsiktiga efterfrågeutvecklingen drivs av urbaniseringen där det i storstäderna byggs många nya bostadsområden som behöver betjänas med kollektivtrafik. Spårbunden trafik är renare och kan svälja fler resenärer åt gången men har inte den flexibilitet som busstrafiken erbjuder.

Eftersom Nobina leasar sina bussar har bolaget en hög nettoskuldsättning. Jämfört med rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, är nettoskulden 3,7 gånger större. Målsättningen är att hålla den mellan 3 och 4 gånger ebitda. Bussflottan är ung med en snittålder på 5,5 år och leasingavtalen löper på 10 år. Sjunkande räntekostnader har bidragit till den förbättrade lönsamheten i Nobina.

De analytiker som bevakar Nobina väntar sig en tillväxt på drygt 4 procent för räkenskapsåret 2016/2017. Vinstmarginalen före skatt väntas stiga till knappa 4,0 procent vilket räcker till en vinst per aktie på 3,0 kronor. Nästa räkenskapsår spås bjuda på en tillväxt på knappa 3,0 procent och en förbättring av marginalen till 4,4 procent. Vinsten per aktie stiger då till 3,43 kronor.

De prognoserna ger p/e-tal på 13,3 respektive 11,7.

Med leasade bussar är Nobinas investeringsbehov små och bolaget kan dela ut i princip hela vinsten. Målsättningen är att minst 75 procent av det justerade resultatet före skatt ska delas ut. Det är också den nivå analytikerna lagt sina prognoser på. Direktavkastningen i aktien landar då för de kommande åren på hela 7,3 respektive 8,2 procent. På relativt försiktiga tillväxtprognoser ser värdering och direktavkastning attraktiv ut.

Busstrafik är kanske inte den mest upphetsande verksamhet man kan investera i. Nobina erbjuder dock konjunkturstabila intäkter, en framgångsrik affärsmodell och en synnerligen attraktiv direktavkastning.

Urbaniseringstrenden är stark och bidrar till en stabil underliggande tillväxt i branschen. Konkurrensen är förvisso tuff och inträdesbarriärerna på marknaden är inte jättehöga. Ett antal internationella bjässar har dock redan försökt och misslyckats med att få fäste i Sverige och Finland där Nobina är nummer ett.

Utdelningen för det förra räkenskapsåret har precis dragits så något kortsiktigt utdelningsklipp är aktien kanske inte i dagsläget. För en lite mer långsiktig investerare tycker vi dock fortfarande att Nobina känns som en köpvärd aktie.

Läs fler aktieanalyser från Placera.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 40,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -