Teckna i toppskolan

Aktieanalys Engelska Skolan ska till börsen trots debatten om vinstbegränsningar inom välfärdssektorn. Värderingen tar höjd för de politiska riskerna och vi ser en klar uppsida.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 39 den 26 september. Läs mer om Börsveckan.

Internationella Engelska Skolan (IES) vill göra Academedia sällskap som börsnoterat skolbolag. I måndags förra veckan kom prospektet och sista dag för att teckna aktier är imorgon tisdag den 27 september, så det är snabba ryck som gäller.

Lite kort om bolaget först. IES är en av de ledande fristående skolorna i Sverige med cirka 21 400 elever fördelade på 30 skolor runt om i landet. Verksamheten är starkt inriktad på grundskolor och då främst från årskurs 4 till 9 där 94 procent av skolans elever finns i dagsläget.

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska och kvaliteten på utbildningen anses vara hög. Engelska skolan har ett gott rykte bland lärarkåren och i allmänhet och det har varit en stark tillströmning av elever sedan starten 1993. Under de senaste tio åren har antalet elever ökat med i genomsnitt 19 procent per år.

Det som driver efterfrågan är delvis en demografisk tillväxt vilket generellt ökar antalet elever i grundskolor, men framförallt är det den starka trenden där allt fler föräldrar väljer bort kommunala skolor till förmån för fristående alternativ.

Andelen elever i Sverige som studerar i fristående grundskolor har ökat successivt och uppgår just nu till 15 procent. Det kan jämföras med 26 procent för gymnasieskolor.

För IES innebär detta en fin potential att fortsätta växa framgent då det inte finns något som talar emot att grundskoleandelen inte ska komma upp till gymnasieandelen på sikt. De senaste fem åren har elevökningen inom den svenska grundskolan varit 2 procent i snitt per år men bakom den siffran ligger en ökning på närmare 7 procent för fristående skolor och 1,5 procent för kommunala och IES har som sagt ökat betydligt mer än så tack vare löpande nyetableringar.

De senaste tolv åren har IES startat två skolor i snitt per år. Ifjol startades tre nya skolor och ytterligare en startades alldeles nyss i augusti i Älvsjö utanför Stockholm. För 2017 väntas fyra nya skolor startas och ytterligare två stycken år 2018.

Kontrakt och avtal finns på plats för skolorna som planeras nästa år så det är en hyfsad ”säker” tillväxt man får som investerare. Samtidigt köpte IES nyligen 50 procent av aktierna i tre spanska skolbolag med en total omsättning på 100 Mkr där ambitionen på sikt är att etablera verksamhet även utanför Sveriges gränser.

Räkenskaperna då? IES har brutet räkenskapsår som löper mellan 1 juli-30 juni och under det nyss avslutade räkenskapsåret 2015/2016 stannade nettoomsättningen på 1 753 Mkr. Det underliggande rörelseresultatet landade på 178 Mkr, vilket ger en marginal på drygt 10 procent. Tillväxten mot året innan låg på 16 procent och detta är en tillväxttakt som hållits i ett par år.

Rörelsemarginalen har legat stabilt kring 10 procent de senaste tre åren. IES egna finansiella mål är att växa med över 10 procent per år med en marginal på minst 8 procent.

Räknat på antalet aktier efter noteringen (ca 40 miljoner styck) så skulle vinsten ha landat kring 3,2 kr/aktie för det senaste räkenskapsåret. Till den fasta noteringskursen 52 kr ger detta p/e 16,4. Av vinsten ska IES på sikt dela ut 30 procent till aktieägarna, vilket teoretiskt skulle ge en direktavkastning på knappt 2 procent.

Börsvärdet landar på 2 083 Mkr och balansräkningen är stabil med en nettokassa på 58 Mkr. Justerat för kassan värderas IES till 11,4 gånger fjolårets rörelsevinst. Det är en någorlunda attraktiv värdering som tar viss höjd för den politiska risken.

Det viktigaste är vad man tror om framtiden dock. Vi tvivlar inte på att IES kommer kunna växa med 10-15 procent de kommande två åren givet de redan klara etableringarna som finns i planerna de kommande åren och vi ser också att rörelsemarginalen är stabil kring 10 procent.

Det skulle ge oss ett p/e-tal på 13,8 för innevarande räkenskapsår och en ev/ebit-multipel på 10. Och det anser vi är för lågt helt enkelt. Särskilt om man jämför med Academedia som handlas till p/e 14 och ev/ebit 13 på 2017 års prognoser. IES har därtill klart högre tillväxt och betydligt bättre lönsamhet.

Den nuvarande huvudägaren och grundaren Barbara Bergström kommer att sälja mellan 25 till 28,75 procent av aktierna i samband med börsintroduktionen. Av denna del har Swedbank Robur, Öresund och Norron Asset Management åtagit sig att köpa cirka 13 procent av kapitalet, det vill säga runt hälften av erbjudandet. Det är så klart positivt det också.

Så trots den politiska risken och hotet mot välfärdsbolagen från regeringshåll så anser vi att värderingen är så pass attraktiv att det är värt att teckna sig för denna aktie. Vi ser en riktkurs på 65 kr som högst nåbar inom ett år, vilket lämnar en uppsida på 25 procent.

För den som håller med ska man vända sig till Handelsbanken eller Nordnet för teckningsanmälan.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -