Nordeas utdelning lockar

Aktieanalys Efter en riktigt svag start på året har Nordeas aktie stigit rejält. Med balansräkningen i ordning är den så viktiga utdelningen tryggare.

Det har varit turbulent kring banksektorn i år och med problemen i Deutsche Bank som en potentiell våt filt över sektorn ser det inte direkt bättre ut.

Trots detta har aktiekursen i Nordea utvecklats riktigt starkt sedan i somras med en uppgång från som lägst 67 kronor till att i nuläget handlas kring 88 kronor.

En solid rapport för andra kvartalet har bidragit till att vända kursutveckligen, men ytterligare en viktig faktor i denna uppgång har varit en omsvängning i synen på Nordeas balansräkning.

Så sent som i somras såg många analyshus stor osäkerhet kring Nordeas kapitalposition och det fanns en del frågetecken kring bolagets möjligheter att upprätthålla den höga utdelningsandelen.

För en aktie där en stor del av attraktionskraften handlar om direktavkastning är det uppenbarligen en avgörande fråga.

Under hösten har synen på balansräkning blivit gradvis mer positiv och när FI:s kapitalkrav väl presenterades fick Nordea grönt ljus. Nordea uppgav i samband med detta att bolagets utdelningsambition stod fast.

Utöver kapitalkrav har räntorna också varit en viktig fråga för den räntekänsliga banksektorn och Nordea har lyckats parera det svåra ränteläget väl.

Såväl intäkter som rörelseresultat minskade under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period i fjol, men nedgången var inte lika uttalad som marknaden har prognostiserat.

Därtill menar banken att marginalpressen i det för bankerna så viktiga räntenettot har planat ut. Om det stämmer så finns goda utsikter till bättre lönsamhet nästa år.

Det skulle kunna markera slutet på de negativa estimatrevideringar som Nordea haft de senaste 12 månaderna då vinstprognoserna för innevarande år och nästa har sänkts med 8 respektive 10 procent.

Förväntningarna är med andra ord ganska lågt ställda.

Nordeas intäkter väntas nästa år öka med 2,4 procent och rörelseresultatet med 4,2 procent. Det bygger på att räntenettot ökar med 2,8 procent och kostnaderna med blott 0,7 procent.

Det är en relativt ambitiöst prognos vad gäller kostnaderna men fullt rimlig för intäktsutvecklingen.

Konsensusprognosen är att Nordea skall tjäna 8,15 kronor per aktie under 2017. Till en aktiekurs på 88 kronor motsvara det ett p/e-tal kring 11. Värderingen i relation till bokfört värde är 1,2.

Det är lågt och här ser vi viss uppsida då tillgångskvaliteten kan vara något underskattad i Nordea.

Bäst av allt är att aktien trots en fin kursuppgång ger en hög direktavkastning på 6,5 procent. Det är skäl nog att äga Nordea så trots en lite svag operativ utveckling platsar aktien i en utdelningsportfölj.

Vår rekommendation blir därför köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nordea Bank Abp Köp 91,65 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -