Småbolag på gränsmarknaderna

Fondanalys Placeras fondexpert Pär Ståhl tipsar om en fond som framgångsrikt investerar i små- och medelstora bolag i tillväxtländer och gränsmarknader.

Att investera i tillväxtländer har varit populärt de senaste 20 åren. För den som vill lyfta blicken och hitta nästa generations tillväxtländer finns sedan några år fondkategorin gränsmarknader, eller Frontier Markets. Dessa är i regel mindre utvecklade, växer snabbare och har högre risk än traditionella tillväxtmarknader.

På 10–20 års sikt har de potential att utvecklas och göra samma resa som många av de nuvarande tillväxtländerna gjort.

Tillväxtmarknadernas aktier utgjorde 1 procent av världsbörsvärde för 30 år sedan, idag motsvarar de runt 15 procent.

Gränsmarknaderna väger nu runt 1 procent - den långsiktiga utvecklingspotentialen är således stor.

Det finns flera risker att tänka på. Kategorin omfatta en stor blandning av länder med väldigt olika förutsättningar. Exempelvis ingår närliggande länder som Estland, Lettland och Bulgarien. Tillsammans med afrikanska länder som Botswana, Saudiarabien från mellanöstern och öriket Jamaica utgör de nästa generations tillväxtmarknader.

Den stora skillnaden mellan länderna gör att det finns riktiga snabbväxare tillsammans med länder som brottas med negativ tillväxt. Det är således viktigt att förstå varje land och bolags unika förutsättningar, vilket talar för en aktiv förvaltning.

Placera rekommenderar att ta rygg på en förvaltare som framgångsrikt placerar hälften i tillväxtländer och den andra hälften på gränsmarknader. Spetsfonden Evli Emerging Frontier fond har avkastat betydligt bättre än index och fondkategorin de senaste åren.

Evli Emerging Frontier förvaltas av duon Peter Lindahl och Antti Sivonen som har förvaltat fonden framgångsrikt sedan augusti 2013, och lyckats avkasta betydligt bättre än sitt jämförelseindex varje år. 

Evlis Antti Sivonen och Peter Lindahl

Även aktieanalytikerna Ami Kemppainen och Burton Flynn stationerade i Dubai ingår i förvaltningsteamet. De båda analytikerna genomför två till tre bolagsbesök i månaden, där av placeringen i Dubai för betydligt kortare och effektivare flygresor i regionen. Företagsbesök på plats kombineras ofta med möten av externa experter. Det är en viktig del i Evlis investeringsprocess.  

Teamet ser den egna analysen som en konkurrensfördel, då endast en bråkdel av små- och medelstora bolag på dessa marknader har analytikertäckning från en bank. Investeringsprocessen är utpräglad "bottom-up", vilket bland annat innebär att fonden investerar i bolag utan att ta hänsyn till något index.

Teamets investeringar baseras på egen fundamental analys med fokus på värdebolag som är attraktivt värderade med växande kassaflöden och fokus på konsumtionsdriven tillväxt. Genom att investera i små- och medelstora bolag får man en större exponering mot den inhemska konsumtionsdrivna ekonomin och mindre mot exportberoende bolag.

På tillväxt- och gränsmarknaderna finns över hälften av världsekonomin. De snabbast växande länderna hittar vi här. Det finns en ung medelklass som växer stabilt och över halva jordens befolkning. Det är en enorm bas för konsumtionsdriven tillväxt.

Fundamental analys av ett begränsat antal bolag ger förvaltarna en bättre förståelse av bolagen de äger jämfört med en portfölj med många innehav. Portföljen är koncentrerad med drygt 60 bolag, jämfört med kategorsnittet på hela 449 bolag.

Drygt 84 procent är investerade av småbolag, 13 procent i medelstora bolag  och resterande del i stora bolag. Fondens största bet är industri som står för 29 procent av det totala fondvärdet, följt av råvaror (24) och cykliska konsumentvaror (20).

De fem största bolagsinnehaven utgör endast 16,3 procent av fondkapitalet. Flera mindre investeringar i många bolag ger en bra riskspridning.

Fonden har en jämn fördelning mellan tillväxtländer och gränsmarknader. Av fondens kapital är 63 procent placerat i Asien, följt av Afrika och mellanöstern (17) och Östeuropa (16). Bland de enskilt större länderna sticker Malaysia med 22,5 procent och Pakistan med 16 procent ut.

Förvaltningsteamet har lyckats med konststycket att skapa en avkastning de senaste tre åren på 75,9 procent, betydligt bättre än kategorsnittet 39,2 procent. Risken mätt i standardavvikelse är 13,3 procent för fonden jämfört med jämförelseindex på 12,4 procent. För den goda prestationen har fonden belönats med fem stjärnor av Morningstar.

De senaste tre åren har fonden stigit i värde under 25 enskilda månader, motsvarande 70 procent, jämförelseindex har 47 procent värdeuppgångar och kategorsnittet 53 procent. Historiskt har teamet lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt.

Fonden förvaltar i dag knappt 1 miljard kronor. Fonden har tyvärr både fast- och rörlig avgift. Den fasta avgiften är på 1,9 procent per år tillsammans med en rörlig avgift på 20 procent av överavkastningen överstigande 8 procent per år. För 2016 landade den årliga avgiften på 1,9 procent.

Placera rekommenderar köp av Evli Emerging Fronters B Fund inom vår kategori Spetsfonder och vi gillar konceptet med en aktiv förvaltare som investerar efter egen analys och avviker från sitt jämförelseindex.

Värt att tänka på är att en tillväxt- och gränslandsfond med inriktning på små- och medelstora bolags har högre risk än en tillväxtmarknadsfond med storbolag eller en bred tillväxtmarknadsfond. Risken kan vara tydligt under enskilda månader och kortare perioder då fonden tenderar att avkasta sämre än index. 

Att investera i en fond med inriktning mot små- och medelstora bolag i tillväxtländer och gränsmarknader innebär en breddning av sparandet till nästa generations marknader. Fonden är utmärkt som komplement till en billig tillväxtmarknadsindexfond.

Placera betonar att risken är hög och rekommenderar en lång sparhorisont på mellan 4–5 år, med en liten investering av den totala portföljen.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Evli Emerging Frontier B Köp 1 629,30 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -