Ingen brådska i Byggmax

Aktieanalys Nyförvärven fortsätter att tynga Byggmax. 2017 har inletts med fallande lönsamhet och någon draghjälp från marknaden är enligt bolaget inte att vänta i närtid.

Den svenska bygg- och järnhandeln har inlett 2017 i bra fart. Statistik för januari och februari visar på en sammanlagd försäljningsökning på dryga 6 procent. Även i Norge har året inletts bra om än i något lugnare takt än i Sverige.

Byggmax är en stor aktör på den svenska bygghandelsmarknaden men bolaget ingår inte i HUI:s statistik. Byggmax rapporterade dock på måndagsmorgonen en tillväxt på dryga 6 procent för det första kvartalet så marknadspositionen har sannolikt försvarats hyggligt under perioden.

Det är dock nästan uteslutande nya butiker och positiva valutaeffekter från Norge som skapat Byggmax tillväxt. I befintliga butiker var försäljningen 0,2 procent högre än för ett år sedan.

I Byggmax-kedjan steg försäljningen med 6,5 procent och i Skånska Byggvaror ökade den med 3,2 procent. Vintern är lågsäsong för bygghandeln och Byggmax-kedjan skrapade ihop ett rörelseresultat före avskrivningar på bara 0,2 Mkr. Skånska Byggvaror dras dock fortfarande med stora förluster och rapporterar ett resultat på -19,5 Mkr för det första kvartalet.

Byggmax köpte Skånska Byggvaror i början av 2016 och det har hittills inte blivit någon lyckad affär. Resultaten har varit svaga inom bolaget och de senaste två kvartalen har tyngts av höga reanivåer. Det påverkar bruttomarginalen negativt och har bidragit till stora förluster.

Vd Mattias Ankarberg påpekar dock i sitt vd-ord att bruttomarginalpressen i Skånska Byggvaror under första kvartalet kommer från leverans av varor beställda under fjärde kvartalet. Enligt vd:n har bolaget under de senaste månaderna jobbat med att förbättra prissättnings- och kampanjmodellen för Skånska Byggvaror. Det ska ha gett positiv effekt under inledningen av 2017.

Vd Mattias Ankarberg

Förutom reor i Skånska Byggvaror påverkas bruttomarginalen inom Byggmax-koncernen även negativt av att e-handeln tar allt mer andelar. Marginalen är något sämre på delar av e-handelssortimentet och i takt med att den kanalen växer späder det ut bruttomarginalen något. Lönsamheten påverkas även av stigande kostnader för insatsvaror.

Den stärkta norska kronan mildrade dock effekten i det första kvartalet då den lyfte bruttomarginalen inom Byggmax-kedjan. Sammantaget föll dock bruttomarginalen för koncernen med nära en procentenhet jämfört med i fjol.

Kostnadsbesparingar i rörelsen och ett bättre finansnetto än i fjol bidrog dock till att resultatet på sista raden förbättrades något.

Mattias Ankarberg har inga vidare uppmuntrande kommentarer om marknadsläget den närmaste tiden. Den starka utvecklingen för bygg- och järnhandeln i Sverige under inledningen av 2017 tillskrivs huvudsakligen en stark nyproduktion. Med cirka 80 procent hemmafixare i kundstocken påverkas inte Byggmax av den delen av marknaden. Därav den avslagna organiska tillväxten i första kvartalet.

Prognosen från Mattias Ankarberg är att Byggmax del av marknaden kommer att förbli avslagen under åtminstone första halvåret 2017. Jämförelseperioden var relativt stark och jämfört med i fjol har rot-avdragen minskat. I Norge och Finland rinns kvarvarande osäkerhet om konjunkturen vilket håller tillbaka efterfrågan.

Under första kvartalet öppnades två Skånska Byggvaror-butiker och ytterligare en kommande butik presenterades. Fem nya Byggmax-butiker har också presenterats för öppning senare i år. Totalt siktar koncernen på 8-12 nya butiker för helåret 2017. Förutom nya butiker växer Byggmax försäljning också vidare inom e-handelskanalen.

Utfallet i det första kvartalet var i stort sett i linje med snittprognosen inför rapporten enligt databasen Factset. För helåret 2017 väntas en tillväxt på 7 procent och en rörelsemarginal på lika många procent. Vinsten per aktie spås landa på 4,47 kronor vilket är något lägre än i fjol.

För 2018 är prognosen en tillväxt på knappa 5 procent och en något förbättrad rörelsemarginal. Vinsten per aktie stiger då 13 procent till 5,06 kronor. De prognoserna innebär p/e-tal på 13,8 respektive 12,2. Justerat för nettoskulden på knappa 1,3 miljarder kronor värderas rörelsen till 12,9 gånger innevarande års väntade rörelseresultat.

Utdelningen på 2,40 kronor per aktie för 2016 dras i början av maj och innebär en direktavkastning på 3,9 procent. De kommande åren väntas direktavkastningen uppgå till 4,4 procent respektive 4,5 procent.

Byggmax-aktien har det senaste året legat och pendlat mellan 60 och 65 kronor. Sänkt utdelning och sänkta finansiella mål i början av förra året tryckte ned aktien till dagens nivå och den har haft svårt att lyfta sedan dess. Ett försök till utbrytning i början av året slogs hårt tillbaka av en svag rapport för det fjärde kvartalet.

Rapporten för det första kvartalet gjorde inte mycket för att räta ut de frågetecken som höjdes av den förra rapporten från Byggmax. De senaste förvärven tynger fortfarande resultaten kraftigt. Av de lönsamhetsförbättringar inom Skånska Byggvaror som vd talar om syns inte mycket i siffrorna ännu.

Marknadsutsikterna bidrog också till att kyla av aktien i samband med rapportsläppet. Byggmax har en stark jämförelsemånad från andra kvartalet i fjol och utan draghjälp från marknaden är risken stor för ännu en tids harvande för aktien. En rejäl uppryckning från Skånska Byggvaror skulle sannolikt ge kursen en ordentlig knuff uppåt. Någon sådan syns dock som sagt inte till och i dagsläget ser Skånska Byggvaror ut som ett riktigt felköp.

Till aktiens fördel talar dock lågt ställda förväntningar och en bra direktavkastning. Efter ännu en svag rapport känner vi dock ingen brådska att kasta oss in i Byggmax-aktien. Vi behåller en neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Byggmax Group Neutral 61,25 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -