Ny småbolagsfond letar i Europa

Fondanalys Europa är hett bland världens investerare och efterfrågan på bra Europafonder är stor. Placeras fondexpert Pär Ståhl har en ny favorit bland europeiska småbolagsfonder.

Efter flera tunga år för Europa med eurokris och hög skuldsättning har intresset ökat markant bland världens investerare. Konjunktursignalerna har entydigt fortsatt förbättras, vilket skapat upprevideringar av BNP-tillväxten. Flera ledande banker pratar om en bred ekonomisk återhämtning.

Och man funderar snarare i termer om uppåtrisk i prognoserna, alltså att man sannolikt kommer att fortsätta justera upp prognoserna. Inflationen är fortsatt begränsad och den europeiska centralbanken fortsätter med sin ultralätta penningpolitik, vilket ger börsen fortsatt stöd.

Affärsklimatet i Europa har stigit betydligt, vilket skapar ringar på vatten. Nu vågar företagen investera, vilket i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Det är en positiv spiral som växer från låga nivåer. Även konsumtionen hos privatpersoner har börjat öka. Bolagsrapporterna för det första kvartalet var synnerligen starka och överraskade investerarna. Det talar för fortsatta upprevideringar av bolagens vinstprognoser. De europeiska bolagens vinster ser ut att växa snabbare än på mycket länge.

En fördel med de europeiska börserna är att det är en jämnare fördelning mellan sektorerna än på exempelvis Stockholmsbörsen. En europafond ger en mycket bra riskspridning på sektorbasis.

Den europeiska aktiemarknaden anses vara en av världens mest effektiva, vilket innebär att det är svårt att skapa överavkastning genom aktiv förvaltning bland de stora bolagen. Men många av de små- och medelstora bolagen har en dålig analytikertäckning och saknar ofta helt bevakning, vilket gör dem idealiska för aktiv förvaltning. Det bör dock noteras att risken ofta är högre i en småbolagsfond en storbolagsfond.

Historiskt har europeiska småbolag avkastat bättre än stora europeiska bolag. Sedan millennieskiftet år 2000 har MSCI europeiska småbolagsindex i genomsnitt avkastat knappt 3 procentenheter högre per år jämfört med MSCI Europa som i huvudsak utgörs av stora bolag. Även riskjusterat är avkastningen bättre.

Genom att investera i små- och medelstora bolag får man en större exponering mot den inhemska konsumtionsdrivna europeiska ekonomin.

De europeiska småbolagen har dessutom ofta starka marknadspositioner, och tenderar att växa snabbare än storbolagen.

Placera har grävt bland små- och medelstora europafonder, fondkategorin innehåller 26 fonder enligt fondbevakningsföretaget Morningstar.

Vi har hittat en köpvärd spetsfond: Lannebo Europa Småbolag A.

Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard har förvaltat fonden Lannebo Europa Småbolag sedan oktober i fjol. Placera brukar inte analysera fonder utan minst tre års historik. Vi gör nu ett undantag då förvaltarna har ett framgångsrikt förflutet från SEB i Köpenhamn. Duon har under tio år förvaltat SEB:s europeiska småbolagsfond. Den tidigare förvaltningen belönades med fem stjärnor av Morningstar.

Ulrik Ellesgrad och Carsten Dehn, Lannebo Fonder

Förvaltningen är aktiv och investeringsprocessen är analysdriven. Investeringarna är långsiktiga och i genomsnitt tre år, vilket gör att ungefär en tredjedel av portföljen kommer att bytas ut per år. Investeringsprocessen är strukturerad med fokus på kvalitetsbolag med bra företagsledning, bolag som växer med god lönsamhet och har en hög avkastning på kapitalet.

De investerar gärna i bolag som bevakas av få analytiker och är lite bortglömda – brittiska Intrum Justitia-konkurrenten Arrow Global är ett sådant exempel. En viktig parameter är att bolagen är internationella och över tid bör de överraska marknadens vinstförväntningar.

Investeringar görs i bolag med ett marknadsvärde på två miljarder kronor till 30 miljarder kronor och en god likviditet.

Fonden har en koncentrerad portfölj med mellan 30–45 aktier, snittet för kategorin europeiska småbolagsfonder är hela 734 aktier. Fonden investerar främst i medelstora bolag där drygt 60 procent av kapitalet är placerat. Resterande del är i småbolag.

Fonden placerar i Europa och är inte begränsad till eurozonen, vilket ger en bra riskspridning både mellan länder och valutor. Storbritannien och Tyskland är fondens viktigaste geografiska marknader med 24 respektive 19 procent av kapitalet. Därefter kommer Italien med en andel på knappt 12 procent, Sveriges andel är knappt 9 procent.

Industribolag är fondens största investering just nu. Drygt 33 procent av fondens placeringar finns där. Näst störst är finanssektor med drygt 25 procent, följt teknikbolag (14,5). En tydlig avvikelse från jämförelseindex och kategorisnittet.

Fondens fem största innehav utgör 18 procent av fondkapitalet. Flera små investeringar i många bolag ger en bra riskspridning. Fyra svenska innehav kvalificerar sig till fonden, de största är hiss och plattformstillverkaren Alimak och takräcks- och packningsspecialisten Thule.

Historiskt har förvaltarna lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Deras förvaltning har avkastat bättre än index motsvarande 61 procent av månaderna, vilket är mycket bra.

2017 har börjat bra för fonden den har avkastat bättre än både index och fondkategorin europeiska småbolag.

Den årliga avgiften på 1,6 procent per år är inte billig, men det är lägre än kategorisnittet på 1,8 procent. Den stora överavkastning som förvaltarna historiskt visat genom åren gör ändå att vi på Placera tycker fonden motiverar sin avgift för en bra aktiv förvaltning.

Fonden förvaltar i dag knappt 1 miljarder kronor. Vi tror att Lannebo fonder ger förvaltarna bra förutsättningar att fortsätta utveckla sin aktiva förvaltning och fortsätta den inslagna vägen med att leverera hög riskjusterad avkastning.

Placera rekommenderar köp på Spetsfonden Lannebo Europa Småbolag A.

Det gäller att sprida riskerna i sitt sparande. Eftersom 20 till 25 procent av världens börsvärde ligger i Europa borde det vara en naturlig del i ett långsiktigt sparande.

En högpresterande aktivt förvaltad europeisk småbolagsfond fungerar bra som komplement och krydda till en billig europeiskindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på mellan tre och fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lannebo Europa Småbolag A SEK Köp 12,17 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -