USA-fonden söker långa trender

Fondanalys Investerarna har hittat tillbaka till amerikanska småbolagsaktier, då allt mer tyder på att de utlovade sänkningarna av bolagsskatten blir av. Placeras fondexpert Pär Ståhl har hittat en spetsfond på det området som lyckats bra.

Att hitta fondvinnare på den amerikanska aktiemarknaden är inte helt lätt. Flera rapporter visar att det genom aktiv förvaltning är svårt för förvaltarna att lyckas bättre än börsindex. Det är särskilt tydligt på den amerikanska aktiemarknaden som anses var världens mest effektiva, vilket innebär att det är svårt att skapa överavkastning genom aktiv förvaltning bland de stora bolagen.

Vill man hitta aktiva fonder som har bättre förutsättningar så brukar det vara bättre att botanisera bland små- och medelstora fonder. Det beror delvis på att flertalet av de små och medelstora bolagen oftast är betydligt mindre genomlysta och ibland helt saknar. Och tänk på att dagens stora amerikanska teknikjättar som Facebook, Amazon, Netflix, Nvidia och Google en gång varit betydligt mindre bolag.

Handelsbanken Amerika småbolagsfond är en koncentrerad fond som övergripande investerarar efter långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha högre avkastning än jämförelseindex över en längre period.

Ansvarig förvaltare är Joakim By. Till sin hjälp har han Ulrika Orstadius och Handelsbankens Amerika-team på totalt sex personer.

Joakim By, Handelsbanken

Teman drivs oftast av en förändring och långsiktiga trender. Det kan vara teman som exempelvis en ökad andel av en åldrande befolkning som på sikt kommer att efterfråga en viss typ av tjänster i betydligt högre utsträckning än tidigare. Grön energi är ett annat tydligt tema där det spås en ökad efterfrågan på lång sikt från vind, sol och vattenkraft när världen vill frigöra sig från olja- och kolkraftsberoende.

Handelsbanken Amerika småbolagsfond letar bolag bland små och medelstora bolag som passar de långsiktiga teman man tror på. Ett av fondens tydligaste teman är just åldrande befolkning och växande befolkningsgrupper . Det sorteras in under demografitemat som står för 28 procent av fondens investeringar.

Livsstil är ett annat viktigt tema. Där investerar fonden i  bättre hälsa och stark tillväxt inom turism och underhållning motsvarande 22 procent. Fondens största investeringstema är produktivitet på 42 procent. Här hittar vi investeringar inom automatiseringsprocesser, digitalisering, säkerhet och infrastruktur.

Investeringsprocessen består av att hitta bra bolag som drivs av något av de långsiktiga teman man tror på. Bolagen ska ha en väl definierad affärsmodell som är tydlig och hållbar.

Det ska gärna vara tydliga inträdesbarriärer för konkurrerande bolag - helt enkelt unika bolag. En central del i investeringsprocessen är att ha en diskussion och dialog med företagsledningen där man värdesätter ett ansvarsfullt beteende och ett tydligt aktieägarfokus.

Fonden föredrar bolag som har en tydlig underliggande tillväxt som skapar mervärde. Starka kassaflöden och stabila balansräkningar som skapas av bra vinstmarginaler är ekonomiska egenskaper man gillar.

Hållbarhetsanalysen genomsyrar investeringsprocessen. Den hjälper till att identifiera bolagens möjligheter och risker. Exkludering görs av bolag som har en högre andel än 5 procent av exponering mot produktion eller distribution av tobak, pornografi, alkohol, spel, vapen och fossila bränslen.

Fonden investerar långsiktigt i ett koncentrerat antal bolag, mellan 50 – 60 stycken. För tillfället har fonden 56 investeringar. Ett fåtal investeringar ger ökad kunskap och förståelsen av bolagen.

De fem största bolagen utgör 21 procent av fondens värde. Inget innehav är större än 4,8 procent och fonden består av många små innehav, vilket ger en bra riskspridning.

Fonden har en tydlig lutning mot medelstora bolag, som väger knappt 63 procent. Små bolag utgörs av 37 procent och fonden har inga storbolag.

Pool Corp

Sällanköpsvaror är fondens största "bet" just nu på 25 procent av fondens placeringar. Näst största sektor är industribolag på 21 procent, följt av teknikbolag med 17 procent.

Handelsbanken Amerika småbolagsfond har de tre senaste åren uppvisat den klart högsta avkastningen i kategorin USA, småbolag. Fonden har avkastat hela 70 procents avkastning jämfört med kategorisnittet på 56 procent. Detta till en risk som är lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en riktigt bra prestation.

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,6 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har totalt fem stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag 8,5 miljarder kronor. Placera tycker att spetsfonden Handelsbanken Amerika småbolagsfond är köpvärd.

Placera ser spetsfonden Handelsbanken Amerika småbolagsfond som utmärkt krydda och komplement till en amerikansk storbolagsindexfond i en fondportfölj.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 717,08 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -