Placera: Köp råvaror

Vår marknadssyn Trots höga värderingar fortsätter aktier att vara huvudalternativet för den riskvilliga placeraren. Inför slutet av året väljer vi dessutom att lägga en mindre del av allokering på råvaror.

Efter en trög utveckling under större delen av oktober tog börserna i utvecklade ekonomier lite bättre fart mot slutet av månaden. Börserna i tillväxtekonomierna har i sin tur haft lite motsatt utveckling under månaden.

Rapportperioden fick placerarna på lite bättre humör även om det länge var trögt trots att många rapporter överraskade positiv, framför allt i USA. EMU-området och Sverige fick i sin tur ny luft under vingarna när valutorna försvagades efter mjuka penningpolitiska besked från ECB respektive Riksbank.

Den svenska börsen har stigit med 2,4 procent i oktober och vår offensiva aktiestrategi har därmed lönat sig även om avkastningen givetvis ska vägas mot risken man tagit.  

Att den globala konjunkturen fortsätter att förstärkas och uppvisar en allt större bredd i uppgången, samtidigt som inflationen är fortsatt dämpad, talar för att det positiva börsklimatet kan hålla i sig även mot slutet av det här året.

Dessutom finns ju alltid möjligheten att Trump och den amerikanska kongressen gör framsteg när det gäller förslagen kring skattesänkningar. Visserligen påverkar det sistnämnda i första hand den amerikanska marknaden men vi räknar med att det i så fall även spiller över i ett positivt börsklimat i övriga delar av världen.

Men som alltid råder det stor osäkerhet kring Donald Trumps görande och låtanden och inte att förglömma så är det inte Trump utan den amerikanska kongressen som har det avgörande inflytandet över budgetfrågor.

En sak som däremot till största del ligger i händerna på Donald Trump är tillsättningen av ny chef för Federal Reserve. Mandatet för den nuvarande Fed-chefen, Janet Yellen, löper ut i februari nästa år så ett beslut kring ny chef börjar hasta.

En fortsättning för Yellen eller att huvudfavoriten och Fed-ledamoten Jerome Powell tar över platsen skulle sannolikt ge börsen en liten skjuts uppåt.

Samtidigt är Federal Reserve också ett litet hot mot börsen. Fortfarande tycks det som att banken siktar mot en ny räntehöjning mot slutet av det här året och det är högst osäkert hur världens börser skulle reagera på ett sådant beslut.

Normalt sett är det inte positivt för börsen att räntorna rör sig uppåt även om de senaste räntehöjningarna från Federal Reserve tolkats i positiv anda och som styrkebesked kring amerikansk ekonomi. Det är långtifrån säkert att en ny räntehöjning skulle tolkas lika fördelaktigt ur ett börsperspektiv. Positivt ur en svensk horisont är däremot att det samtidigt skulle betyda att dollarn stärktes.

På risksidan, i alla fall för en trög börsutveckling, får också läggas att vi tycker att det finns en viss avsaknad av kortsiktigt positiva triggers för börsen nu när rapportperioden nalkas sitt slut och centralbankerna levererat sina senaste besked.

Dessutom blir det framöver allt svårare att leverera positiva överraskningar från makrohåll när förväntningar på inkommande data skruvats upp. För även om världskonjunkturen befinner sig i en positiv spiral är det inte troligt att tillväxten accelererar särskilt mycket från dagens nivåer. I alla fall inte i utvecklade ekonomier. Däremot kan tillväxtekonomierna ta bättre fart framöver.

Värt att notera är också att de geopolitiska riskerna har minskat från finansmarknadens perspektiv och att krisen mellan Katalonien och centralregeringen i Madrid endast gett mycket små effekter på finansmarknaden. Det tar vi som et gott tecken även om risken för större bakslag ständigt ligger och puttrar.

De generellt sett höga värderingarna med nya rekordnivåer på många börser gör också att vi inför november väljer att minska aktieandelen något och diversifiera allokeringen. Givet en hyggligt stark världsekonomi i grunden och en tydligare återhämtning även bland tillväxtekonomierna tycker vi det finns förutsättningar för lite bättre fart på råvarumarknaden.

För även om råvarupriserna också rört sig uppåt under de senaste åren är det fortfarande en bit kvar till toppnivåer från början av 2010-talet.  

Osäkerheten är kanske störst gällande den dominerande oljemarknaden varför vi föredrar en likaviktad investering i metaller, livsmedel och energi. Vi väljer också att inte valutasäkra råvaruinvesteringen eftersom det också finns förutsättningar för en starkare dollar under perioden. Allokering till råvaror lägger vi på 5 procent i november.

Vårt allokeringsförlag för november blir därmed 60 procent aktier, 15 procent ränteplaceringar, 5 procent råvaror och 20 procent i alternativa investeringar.

Våra tankar i form av ränte- samt alternativa placeringar kan ni läsa om i Pär Ståhls fondtexter.

För aktie och fondplaceringar hänvisar vi till våra listor över köpvärda aktier i november samt köpvärda fonder i november, läs här.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -