Köpvärt NCC med för hög rabatt

Aktieanalys NCC:s rapport för första kvartalet gav en del lugnande besked. Kursen har stabiliserats de senaste månaderna och på dagens nivåer tycker vi aktien ser intressant ut.

Efter ett rejält svagt 2017 har byggbolaget NCC fått en hygglig start på 2018. Bolagets rapport för det första kvartalet innehöll ett antal ljusglimtar. Lönsamheten i de båda byggenheterna rör sig åt rätt håll och orderingången var stark.

Vintern är lågsäsong i byggbranschen och det första kvartalet är därför säsongsmässigt svagt för NCC. Det är framför allt mark- och vägarbeten som är svårt mitt i vintern och det påverkar affärsområdet Industry mest. Förluster är standard i första kvartalet för NCC Industry och årets ovanligt utdragna vinter innebar ett försämrat resultat jämfört med året innan.

NCC Industry har annars varit ett av få områden inom NCC som gått bra de senaste åren. Affärsområdet noterade rekordhög omsättning och resultat i fjol och lönsamheten låg över den interna målsättningen.

Detsamma kan man inte säga om NCC:s båda byggenheter: Building och Infrastructure. De har båda en längre tid dragits med svag lönsamhet och dålig projektledning. Nedskrivningar i pågående projekt har varit ett ständigt återkommande inslag i NCC:s kvartalsrapporter.

I samband med att förra vd:n Peter Wågström fick lämna bolaget i fjol passade NCC som väntat på att rensa rejält i projektportföljen. Det föranledde ännu en vinstvarning inför bokslutsrapporten. Det första kvartalet var fritt från nya nedskrivningar men de olönsamma projekten måste fortfarande jobbas igenom vilket tynger lönsamheten.

Utvecklingen går dock åt rätt håll inom framför allt NCC Building. Området sköter om alla husbyggen i NCC, såsom bostäder, kontor och sjukhus. Rörelsemarginalen inom Building förbättrades till 2,1 procent i det första kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts sammanställning en marginal på 1,5 procent.

Den förbättrade lönsamheten är både ett resultat av ökad omsättning och av sänkta kostnader. NCC har både inom Building och Infrastructure jobbat de senaste kvartalen med att få bättre kostnadskontroll och med att stärka fokus på kassaflödena i pågående projekt. Ledtiderna är kortare inom Building än inom Infrastructure så det är i det förstnämnda området som förbättringarna syns snabbast.

NCC Infrastructure förbättrade också omsättning och lönsamhet men området rapporterade fortsatt förlust i det första kvartalet. En ny chef för Infrastructure har tillsatts för att ytterligare driva förbättringar av verksamheten. Målsättningen är att nå upp till en rörelsemarginal på 3,5 procent. På rullande tolv månader är marginalen idag -0,7 procent.

Även NCC Building har som målsättning att nå en marginal på 3,5 procent. Den ligger på 2,0 procent för de senaste tolv månaderna.

NCC är duktiga på att utveckla och bygga bostäder vilket varit gynnsamt de senaste åren. Den egna utvecklingsverksamheten inom bostäder knoppades av för några år sedan men NCC bygger fortfarande en hel del åt Bonava och andra bostadsutvecklare. Bostäder stod för 39 procent av omsättningen inom Building för ett år sedan men andelen hade fallit till 32 procent i år.

Andra områden kompenserar dock för en dämpad aktivitet på bostäder och omsättningen ökade för Building. Andelen bostadsprojekt ökade också något i orderingången i kvartalet. Även sjukhus och publika byggnader ökade. Totalt rapporterade NCC Building en 50 procent högre orderingång jämfört med för ett år sedan. Även Infrastructure ökade orderingången kraftigt, upp 90 procent.

Totalt rapporterade NCC en orderingång på 17,5 miljarder kronor i kvartalet. Det var långt bättre än väntat och också klart högre än omsättningen i perioden. Allt annat lika pekar det mot stigande intäkter. Orderboken vid utgången av kvartalet uppgick till 59 miljarder kronor vilket är en dryg årsomsättning för NCC.

De analytiker som bevakar NCC räknar enligt SME Direkt i snitt med att bolaget ökar omsättningen med cirka 5 procent om året de kommande åren. Fjolåret innehöll stora negativa engångsposter. Justerat för dessa väntas en viss lönsamhetsförbättring innevarande år som även fortsätter nästa år. Snittprognoserna för vinst per aktie de närmaste två åren ligger för närvarande på 13,27 kronor respektive 15,07 kronor.

De prognoserna innebär p/e-tal på 12,4 respektive 10,9. NCC har en skuldfri balansräkning och justerar vi för detta värderas rörelsen till låga 7,8 gånger 2019 års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i NCC-aktien väntas uppgå till 5,4 procent respektive 6,4 procent de kommande två åren.

NCC-aktien har fallit 30 procent på ett år. Oro för en kraftig inbromsning av bostadsbyggandet har tyngt hela byggsektorn. NCC:s interna problem med vinstvarningar, nedskrivningar och vd-byte har inneburit extra press på aktien.

Med nuvarande prognoser ser värdering och direktavkastning attraktiva ut för de kommande åren. Justerat för den starka balansräkningen värderas NCC enligt databasen Factset med en rabatt på 25-30 procent mot Skanska och Peab på 2019 års estimat. En viss rabatt kan vara motiverad givet den stökiga närhistoriken. Dagens nivå känns dock allt för stor.

NCC har rensat hårt i böckerna de senaste kvartalen och jobbat hårt med att förbättra projektstyrningen. Risken för ytterligare nedskrivningar har därför minskat. Bolaget har fortfarande en relativt stor exponering mot bostadssektorn vilket är en risk. Den starka orderingången i första kvartalet visar dock både på att det fortfarande finns en del att göra på bostadssidan och på att andra områden går fortsatt starkt.

Sammantaget tycker vi att NCC-aktien är värd ett köp på dagens nivåer. Kursen har stabiliserats de senaste månaderna och rapporten för det första kvartalet tycker vi gav en del lugnande besked. Värderingen är attraktiv, både absolut och relativt konkurrenterna, och direktavkastningen hög.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCC B Köp 162,65 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -