Tio köpvärda fonder i juni

Köptips Den senaste månaden har bjudit på ett blandat resultat på de globala fondmarknaderna. Inför juni gör vi ett fondbyte.

Stockholmsbörsens avkastning under maj pendlar kring nollan inklusive utdelningar. Norden har klarat av den allt starkare motvinden för europeiska placeringar bättre än kontinenten. Breda Europaindex har backat med drygt 2 procent, mätt i svenska kronor.

Till och med östeuropafonder som drabbats av kollapsen i den turkiska liran som även smittat av sig på Istanbulbörsen, har klarat månaden bättre än de stora europabörserna.

Överraskande har USA den högsta avkastningen i maj med drygt 4 procent. Även de asiatiska börserna har visat framfötterna och har avkastat knappt 4 procent. Regionens största börs Tokyo har haft det tuffare och är plus minus noll under månaden. Klart tuffast har det varit för flera latinamerikanska börser, med Argentina som sämsta börs. Regionen har backat med hela 12 procent i svenska kronor.

Det allt surare börsklimatet har är även påverkat Placeras strateg Pekka Kääntä. Han sänker ytterligare risken i allokeringen från neutrala 50 procent till en undervikt på 45 procent aktier. Han passar även på att sänka råvaror med 5 procentenheter till 5 procent.

Jag väljer att ta ner risken bland fonderna och byta ut östeuropafonden, SEB Östeuropa Småbolag. Det har varit några tuffa månader för östeuropafonder. Först då utökade sanktioner från USA mot flera ryska oligarker skickade Moskvabörsen och rubeln ner i backen i början på april.

När det stabiliserats och Moskvabörsen rört sig norrut igen tog Turkiet över. I maj har den turkiska turbulensen ökat betydligt. Den turkiska liran har vissa dagar varit i fritt fall och börsen har sjunkit mycket. Inför stundande presidentval och hot om inskränkningar för landets centralbank samt en ökad skepsis mot flera tillväxtmarknadsvalutor i spåren av en starkare amerikansk dollar, tar jag i stället in fonden Handelsbanken Amerika Småbolag.

De globala investerarna har betydligt minskat sina europeiska investeringar. Det finns flera förklaringar till minskat europaintresse. En svag rapportperiod, lite svagare makrostatistik, en brexit-förhandlingar som verkar gå riktigt trögt, lägg där till eventuellt nyval i Italien och en kommande regeringskris i Spanien. Det saknas verkligen inte orosmoln.

Vi lyfter blicken och vänder västerut.

Förutom den sänkta företagsskatten finns det flera faktorer som talar för amerikanska små och medelstora bolag. Den senaste tidens amerikanska makrostatistik har varit bra. Konsumenternas förtroende är fortsatt på en hög nivå. Den starka amerikanska konjunkturen ser ut att bestå ett tag till med förnyat bränsle i och med skattereformen.

Vi gillar amerikanska småbolag av bland annat två anledningar. De är mindre känsliga än de exporterande storbolagen för en starkare amerikansk dollar. De är också betydligt mer lokalt förankrade i vissa delstater och de påverkas sannolikt mindre av ett större handelskrig.

Den amerikanska aktiemarknaden är väldigt effektiv, vilket innebär att det är svårt som investerare att slå aktieindex. Men det brukar vara bättre att botanisera bland små och medelstora bolag som är mindre genomlysta. Och huvuddelen av amerikanska storbolag som Netflix, Amazon och Nvidia har en gång varit småbolag.

I den negativa vågskålen talar en historisk hög värdering emot investeringen. Men vi tycker de positiva faktorerna väger tyngre.

Fonden vi väljer att ta in är Handelsbanken Amerika Småbolag. Det är en aktivt förvaltad fond som har ett koncentrerat antal innehav och gör skäl för namnet småbolagsfond. Förvaltarna Joakim By och Ulrika Orstadius investerar i bolag efter ett antal långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha en högre avkastning än börsen som helhet. Och Teman drivs ofta av en förändring och har långsiktiga trender.

Det största temat förvaltarna investerar efter är produktivitetstemat med robotisering, automatiseringsprocesser, säkerhet och digitalisering. Det utgör drygt 40 procent av fondens värde. Andra viktiga teman är demografitemat med större andel åldrande befolkning.

Förvaltarna föredrar bolag med starka kassaflöden och stabila balansräkningar som skapas av bra vinstmarginaler. Bolagen ska gärna ha tydliga inträdesbarriärer för konkurrerande bolag. Innehaven ska uppfylla Handelsbankens hållarhetsanalys.

Fonden har en koncentrerad portfölj på mellan 50–60 innehav. De fem största innehaven utgör knappt 18 procent. Inget innehav är större än 3,9 procent och fonden består av många små innehav, vilket ger en bra riskspridning. Medelstora bolag utgör lejonparten av fonden med 77 procent och resterande del är småbolag.

Handelsbanken Amerika småbolagsfond har de tre senaste åren uppvisat den klart högsta avkastningen i kategorin USA, småbolag. Det har skett till en lägre risk.

Vi tror att en amerikansk småbolagsfond kommer att gå bättre än globalt aktieindex i ett lite tuffare aktieklimat.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder.

För den som tror som vi och vill ha fortsatt medelhög risk i sitt fondsparande, hänvisar vi till fonderna i högre risk och högrisk segmentet.

Den som vill ta mindre risk hänvisar vi till våra fonder med medelrisk och låg risk. Där hittar vi lågriskhedgefonden Atlant Stability och räntefonden Spiltan räntefond Sverige.

Eller varför inte en gyllene medelväg och välja någon av blandfonderna den passivt förvaltade Swedbank Robur Access Mix eller de aktivt förvaltade fonderna Carnegie Strategifond och Sensor Sverige Select.

 

HÖGST RISK

Basfond

Länsförsäkringar Japan indexnära: Den följer de 320 största bolagen som ingår MSCI Japan index. Andelen stora bolag är knappt 93 procent och medelstora bolag utgör 7 procent. Bolagen i fonden har i genomsnitt ett börsvärde på 83 miljarder kronor.

HÖGRE RISK   

Spetsfonder

Storebrand Global Multifactor: Fondens egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Handelsbanken Amerika Småbolag: Förvaltarna letar små och medelstora amerikanska bolag utifrån ett antal långsiktiga teman.

Handelsbanken Nordiska Småbolag: En nordisk småbolagsfond som avkastat betydligt bättre än index och fondkategorin de senaste åren.

Swedbank Robur Ny teknik investerar i innovativa bolag inom sektorerna teknologi, media, telekom och hälsovård. Fonden placerar minst 70 procent i små- och medelstora bolag i Norden. Små- och medelstora innovationsdrivna bolag ger möjligheter att öka bolagens vinster snabbare än ekonomin som helhet.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

Sensor Sverige Select: Fonden förvaltas sedan starten i november 2009 av Stefan Olofsson som till sin hjälp har Ulf Öster. De är aktiva i sin förvaltning och har stora frihetsgrader. De kan variera fondens nettoexponering mot aktiemarknaden beroende på hur de ser på aktiemarknaden.

 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Lars Lönnquist på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

Atlant StabilityFonden strävar efter att vara marknadsneutral, vilket innebär att den har liten samverkan med aktie- och räntemarknadens utveckling.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar. Vill du ha långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Länsförsäkringar Japan Index Köp 120,82 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 473,93 -
Köp 834,60 -
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) Köp 1 104,67 -
Swedbank Robur Ny Teknik A Köp 852,55 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 271,53 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 283,43 -
Sensor Sverige Select A Köp 242,45 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 121,59 -
Atlant Stability Köp 1 361,06 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -