Så slipper du amortera på nya lånet

Privatekonomi De nya amorteringskraven gör att många som redan har ett bolån drar sig för att utöka det, exempelvis för att bygga ut eller renovera. Många tror att hela lånet då omfattas av de nya kraven. Men det är en sanning med modifikation.

Det finns en undantagsregel som säger att den som redan idag har ett bolån utan amorteringskrav har möjlighet att utöka lånet och bara amortera på den nya lånedelen under tio år. Det betyder alltså att du amorterar av tilläggslånet med 10 procent per år så att det är slutbetalt efter tio år.

Låt säga att du har ett amorteringsfritt bolån på fyra miljoner kronor, som du tog före 1 juni 2016, och vill utöka det med 200 000 kronor för att renovera köket.

Tack vare undantagsregeln kan du välja att bara amortera på tilläggslånet, de 200 000 kronorna, under tio år, vilket blir 20 000 kronor per år, eller cirka 1 670 kronor per månad, vilket blir det enda beloppet som du amorterar på ditt totala bolån på 4,2 miljoner kronor.

Det kan jämföras med om du skulle välja att inte använda undantagsregeln. Om bolånet, det gamla amorteringsfria och tilläggslånet tillsammans, överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten skulle amorteringen bli 1 procent på hela lånet varje år, alltså 42 000 kronor per år eller 3 500 kronor per månad.

Därutöver tillkommer eventuell amortering beroende på din belåningsgrad. Allt som allt skulle den totala amorteringen kunna landa på som mest 3 procent per år. På ett lån på 4,2 miljoner blir det alltså 126 000 kronor per år, eller 10 500 kronor per månad.

Enligt Finansinspektionen så har denna regel tillkommit just för att undvika tröskeleffekter för dem som har befintliga bolån som inte omfattas av amorteringskravet.

Men det upp till din bank att avgöra om du får tillåtelse till undantaget.

”Det är alltid upp till bankerna att bedöma om en låntagare ska beviljas undantag från amorteringskravet. Bankerna kan alltid ställa hårdare krav. De kan begära att en kund amorterar även om reglerna inte kräver det”, säger Peter Svensson, pressekreterare på Finansinspektionen.

Peter Svensson

Men alla de banker som Placera ringt runt till tillämpar undantagsregeln. Nordea, Handelsbanken, SEB och Skandia.

”Om man har ett amorteringsfritt bolån som är upptaget innan amorteringskravet infördes den 1 juni 2016 så kan man välja att amortera ett nytt lån, tilläggslån, på tio år istället för att amortera enligt huvudregeln 1 - 3 procent av den totala skulden. Vi har inget inkomstkrav vad gäller möjligheten att välja att amortera enligt alternativregeln”, säger Eric Tapper, pressansvarig på Handelsbanken.

Swedbank tillämpar generellt sett undantagsregeln.

”Generellt sett erbjuder vi alternativregeln, men vid en individuell bedömning kan vi komma att rekommendera kunden en annan amortering”, säger Malin Hlawatsch Chef Privatmarknad Swedbank.

Men även fast bankerna erbjuder den här möjligheten är det inte säkert att det tydligt framgår. Därför är det bra att själv se till att meddela att du önskar detta alternativ. Vissa av bankerna har exempelvis en ”övrigt ruta” där du i fritext behöver fylla i att du önskar amortera enligt undantagsregeln, när du ansöker om att utöka ditt bolån.

Och tänk på att din bank alltid en ”kvar att leva på kalkyl” inför kreditbeslutet, vilket gör att du kan bli nekad att utöka ditt bolån av den anledningen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -