Marknadsneutral favorit som levererar

Fondanalys Efter ett det sämsta kvartalet på flera år har världen börser studsat tillbaka i januari. Är det ett sedvanligt januari-rally, eller är det en repris på fjolåret starka börsinledning som sedermera sjönk ihop som en sufflé i februari i fjol? Oavsett vad har Placera hittat en fond för den som vill minska risken i fondportföljen.

Vi är nu inne i en 90-dagars vapenvila i handelskriget mellan USA och Kina. Frågan är om det blir ett efterlängtat slut på handelskriget, som skapar förutsättningar för ökade bolagsvinster och starten på en ny trend med uppåtgående börser.

Oavsett om man tror att börserna ska fortsätt upp eller ner, så kan man konstatera att under fjolåret letade sig volatiliteten tillbaka till världens finansmarknader. Och konsensusbilden på finansmarknaden är tydlig, den höga volatiliteten är här för att stanna.

Det bör på sikt ge mer möjligheter för aktiva förvaltare som hamnar rätt i sina investeringar att skapa överavkastning, vilket inte minst gäller de mer snabbfotade hedgefonderna. Men finns det en uppsida så finns det en nedsida, det vet vi från finansiell teori.

För den som tror att svaga börser och en orolig finansmarknad fortsätter en längre period, kan det vara ett alternativ att se sig om efter en hedgefond med lägre risk. De har fördelen att då de har ett betydligt friare investeringsmandat än en vanlig aktiefond som gör att de har möjligheten att leverera positiv avkastning på en tuffare finansmarknad.

Färsk statistik visar att investerare tog ut drygt 300 miljarder kronor på global basis från hedgefonder 2018. Den största delen kom under det avkastningsmässigt svaga fjärde kvartalet. Nettoutflödet var det största på två år. Anledningen till utflödena är många.

Bland annat anses hedgefonder vara för dyra, de har levererat en medioker avkastning under flera år och inte minst så levererade de inte när det som mest behövdes i en portföljMen som vanligt finns det undantag.

Och det finns en klar efterfrågan på defensiva och likvida strategier som ger en avkastning på mellan 4–6 procent i dagens lågränteklimat.

Placera har hittat en marknadsneutral hedgefond som lyckats balansera börsens upp och nedgångar på ett förträffligt sätt. Atlant Opportunity har de tre senaste åren lyckat avkasta 20 procent, till en risk som motsvarar en fjärdedel av Stockholmsbörsen.

Spetsfonden Atlant Opportunity är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktie-, ränte- och derivatstrategier. Fonden förvaltas av Anders Kullberg, Taner Pikdöken och Nikos Georgelis. Den förstnämnda har förvaltat fonden sedan starten januari 2016. De har nu tre års fondavkastning att luta sig emot, och de har gjort det riktigt bra.

Fonden är marknadsneutral. Tanken är att ta bort marknadsrisker genom att ta både långa och korta positioner i underliggande aktie- och ränteinstrument. Och att positionernas totala effekt blir neutral, vilket innebär att finansmarknadsrörelserna inte kan påverka portföljens resultat nämnvärt. Avkastningen kommer från relationen mellan en lång och en kort komponent i fonden. Relationen kan vara såväl på det enskilda instrumentets nivå som på portföljnivå.

Det innebär inte att marknadsneutrala hedgefonder som Atlant Opportunity i sig är riskfria. Fondens risk skiftar i stället från marknadsrisk till de risker som skapas i förhållandena mellan de långa och de korta positionerna.

Det som är intressant med marknadsneutrala hedgefonder är riskprofilen. Den är oftast olik en vanlig fond, som investerar bara i aktier. Marknadsneutrala fonders riskegenskaper passar bra som diversifieringskomponenter i en portfölj och därmed minskar den sammanlagda portföljrisken.

Det innebär att man alltid strävar efter att generera en positiv avkastning i både upp och nedgångar på aktie- och räntemarknaden. Alltså ge plusavkastning oavsett marknadsklimat.

Förvaltarna jobbar mycket med derivat och använder både optioner och terminer. Derivaten används för att både sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. En aktiv ränteförvaltning med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet kompletteras med derivatstrategier. Man kan även placera i preferensaktier.

Förvaltarna har ett brett fokus och letar investeringsmöjligheter på den nordiska marknaden. De letar också efter särskilt fördelaktiga investeringstillfällen, så kallade case eller opportunities, där man agerar och investerar snabbt.

Fondens mål är att över tid leverera en avkastning som överstiger fondens jämförelseränta som är 90-dagars statsskuldväxel med minst 5 procentenheter. Risknivån i fonden ska vara avsevärt lägre än den svenska aktiemarknaden. Det har man lyckats väl med, både för avkastningen och risknivån.

Den senaste treårsperioden har fondens volatilitet varit 2,8 procent. Fonden är i riskklass 3, enligt Morningstar, där fondernas risktagande spänner från 1 till 7. Ett lågt tal betyder lägre risk och lägre möjlighet till avkastning.

Fonden vs SIXRX

Förvaltarna har förvaltat fonden i tre år och under den perioden fonden avkastat runt 20 procent, jämfört med Stockholmsbörsen som avkastat drygt 22 procent. Med tanke på den betydligt lägre risken än Stockholmsbörsen som helhet tycker vi att det är riktigt bra. Alltså en riktigt bra riskjusterad avkastning.

De senaste tre åren har Atlant Opportunity haft positiva avkastning i 29 av 36 månader, vilket motsvarar hela 81 procent. Och får anses som en mycket bra prestation. Den sämsta månaden var en minusavkastning på 1,3 procent i juni 2016. Alltså då Storbritannien vid midsommar röstade om EU-avtalet och börserna backade med runt 4 procent under juni. Den bästa månadsavkastning är 2,3 procent i januari 2017, en månad då Stockholmsbörsen steg 1,2 procent.

Fonden har existerat de senaste tre åren. Man facit i hand kan man konstatera att det har varit en ganska stökig och volatil period. Den innehåller mycket dramatik som en oljepriskollaps i början på 2016 som följdes av Brexit-omröstningen och sedan ett amerikanskt presidentval.

Nu är vi inne ett handelskrig som resulterat i en riktigt svag börs under det fjärdekvartalet i fjol och i princip alla tillgångsslag backade under fjolåret. Historiskt har förvaltningsteamet lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett föredömligt sätt. Vilket ger fonden en stabil kursutveckling.

Att fonden lever upp till namnet marknadsneutral blir tydligt när man tittar på Stockholmsbörsens utveckling de senaste tre åren. Vid tre tillfällen har börsen fallit med över 8 procent, som mest i oktober i fjol med hela 12,1 procent. Fonden har vid samtliga tillfällen har haft en positiv avkastning på några punkter till som mest 0,16 procent. Ingen stor avkastning med tillräckligt för att bevara kapitalet.

Fonden är dagshandlad och minsta köpbelopp är låga 100 kronor. Den fasta förvaltningsavgiften är 1,1 procent per år och det förekommer ingen rörlig avgift som är brukligt för hedgefonder. Vilket Placerar gillar.

Placera tycker att spetsfonden Atlant Opportunity är köpvärd. Fonden passar investerare som vill ha en viss marknadsexponering med möjlighet att skapa positiv avkastning på en fallande finansmarknad.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlant Opportunity Köp 1 200,85 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -