Fonden med fokus på välskötta bolag

Fondanalys Letar du efter en Sverigefond som investerar i stabila och välskötta bolag och levererar en hög avkastning till en låg risk? Då har Placera sannolikt fonden för dig.

Sedan finanskrisen har kapitalflödena till passiva indexprodukter varit enorm. Passiva produkter levererar indexavkastning minus en liten avgift. Samtidigt är många aktivt förvaltade fonder dyra i avgift och avkastningen har i många fall varit skral. Många investerare har helt enkelt tröttnat.

I en allt mer indexerad värld är det viktigt att lyfta fram de aktiva fondförvaltare, som år efter år jobbar på med sin väl utarbetade investeringsprocess. Och där det över tid skapas en riktigt bra riskjusterad avkastning som man aldrig kan få med en passivt förvaltad indexprodukt.

Vi pratar om aktiva fonder som investerar utanför de stora tunga indexbolagen, och letar investeringar i bolag som är välskötta med bra affärsmodeller som har framtiden för sig. Och på sikt skapar en tydlig överavkastning.

Vi har hittat en av de bästa aktivt förvaltade Sverigefonderna i Spiltan Aktiefond Stabil. Fonden har de senaste tre- och fem åren haft en betydligt högre avkastning än Morningstars fondkategori Aktiefonder Sverige till en lägre risk.

Spetsfonden Spiltan Aktiefond Stabil förvaltas av Erik Brändström sedan starten 2002. Erik hör till de förvaltare som förvaltat sin Sverigefond längst och han har gjort det riktigt bra. Sedan 2008 hjälper Pär Andersson till med förvaltningen.

Erik Brändström och Pär Andersson

Sedan starten har fonden avkastat hela 783 procent efter avgifter. Det är riktigt bra då Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, ”bara” orkat med en uppgång på 571 procent under motsvarande period och då är det inte med några eventuella kostnader som är brukligt även för en indexfond. Med andra ord har Spiltan Sverige Stabil levererat en tydlig överavkastning över en lång tidsperiod, precis det man förväntar sig av en bra aktivt förvaltad fond.

Det är en fond med grundlig analys och tilt mot värdebolag. Förvaltarna är tydliga med att bolagen ska uppnå Spiltans sju investeringskriterier för att vara intressanta som investering - förståelig verksamhet, förutsägbar verksamhet, långsiktigt uthållig verksamhet, höga marginaler och räntabilitet, stabilt kassaflöde, ärlig och rationell ledning samt bra ägarstruktur, och en stabil historik.

De tydliga investeringskriterierna gör att man undviker ett antal bolag och branscher. Det är prospekteringsbolag, forskningsbolag, förhoppningsbolag och klassiska utbud- och efterfrågebolag inom råvaror. 

Bolagens lönsamhet ska vara bra i kombination med en stark och sund balansräkning samt en tydlig utdelningspotential. Förvaltaren letar investeringar på lång sikt bland både tillväxtbolag och värdebolag och genomför många bolagsmöten. Egen aktieanalys skapar också mervärde, särskilt i de bolag där analytikertäckning saknas.

Man investerar fonden efter 50/35/15-principen. Halva portföljen investeras i bolag som uppfyller de sju Spiltan-kriterierna. Drygt en tredjedel investeras i investmentbolag – man väljer de bästa i gruppen. För närvarande har fonden Investor, Lundbergs och Gustaf Douglas Latour. Fonden har ett utländskt innehav och det är Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hataway. När man träffar förvaltarna är det tydligt att fått mycket av sitt investeringstänkt från just Warren Buffett.

De sista femton procenten investeras i absolutavkastande obligationer. Målet med förvaltningen är att uppnå en stabil avkastning. Det är något man lyckats med.

Det hela mynnar ut i en koncentrerad portfölj på runt 30 aktiepositioner och ungefär lika många ränteplaceringar. Det begränsade antalet investeringar bidrar till stor kännedom om bolagen. Men det är tillräckligt för att få en bra riskspridning.

Långsiktigheten i de investerade bolagen är tydlig, genomsnittsomsättningen är låg. Det är precis så som förvaltarna vill ha det med en investering, helt enkelt köpa en aktie och ha den länge.

De två viktigaste sektorerna är industribolag med knappt 28 procent och finansbolag på 26 procent. Fonden består till över hälften av medelstora bolag och runt en fjärdedel är stora bolag.

De fem största innehaven väger 36 procent. I portföljen hittar vi de båda investmentbolagen Lundbergs och Latour som köptes in sommaren 2003. Och inte minst så hittar vi det småländska värmeväxlarbolaget Nibe i fonden, ett innehav som varit med från start – på tal om långsiktigheten.

Fonden har stigit med 101 procent de senaste fem åren jämfört med kategorisnittets avkastning på 57 procent. Risken i fonden har varit klart lägre än både index och kategorisnittet för likande fonder. Fonden har klarat sig väldigt bra och levererat en hög riskjusterad avkastning sett till den risk man tar.

I år har fonden rivstartat med en avkastning på hela 26,5 procent jämfört med kategorisnittets avkastning på 20,4 procent. Bland årets bästa bidragsgivare till fondens avkastning hittar vi industrigruppen Beijer Ref som avkastat 57 procent i år, följt av Nibe som stigit drygt 50 procent. Båda bolagen hör till fondens tio största innehav.

Beijer Ref

Den årliga avgiften är 1,5 procent, vilket är lite högre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på fem års sikt och tre på tre års sikt hos Morningstar.

Placera upprepar köprekommendationen för spetsfonden Spiltan Aktiefond Stabil, för fondspararen som letar en krydda i portföljen. Investeringen bör var långsiktig, så man kan tillgodogöra sig förvaltarnas långsiktiga investeringsfilosofi.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 777,28 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -