Oboya Horticulture: Närmar sig lönsamhetsmål med nytt kapital

Cision Promoted Oboya Horticulture, leverantör till odlingsindustrin samt till konsumenter för hemmaodling, räknar med att nå sitt långsiktiga mål om en nettomarginal kring 5-7 procent inom en snar framtid i och med företrädesemissionen.

Efter år med fokus på tillväxt berättar bolagets vd Robert Wu i en intervju att fokuset har skiftat till lönsamhet:

"De senaste åren har vi utvecklats väldigt snabbt, men vi tappade fokus på lönsamheten. Justeringen av kostnader och det nyfunna fokuset på lönsamhet och marginaler tror jag är bra för aktievärdet. Men nu jobbar vi effektivt för att bevisa vad vi kan gå för."

Oboya Horticulture siktar på att bli en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin, hemmaodling och inomhusmiljö. Bolaget tillverkar och utvecklar bland annat förpackningar, krukor samt gödningsmedel.

Nytt kapital för Oboya ett steg närmare lönsamhetsmål

Oboya Horticulture är mitt uppe i företrädesemissionens teckningsperiod där sista teckningsdag är 14 november. Vid full teckning tillförs bolaget 41,2 miljoner kronor, en summa som Robert Wu ser som tillräcklig för de behov som finns.

"Om man inkluderar det kapital som erhållits via fastighetsavyttringar tillsammans med kapitalet från företrädesemissionen kommer bolaget kunna kvitta samt återbetala räntebärande skulder för att sänka kostnader och även erhålla rörelsekapital för att modernisera och utveckla produkter samt automatisera produktionen."

Bolaget fokuserar i dagsläget på två finansiella mål; att omsätta 1 miljard kronor 2022 samt nå en nettomarginal på 5-7 procent. Vid återbetalning av lån kommer de finansiella kostnaderna minska, vilket för Oboya ett steg närmare marginalmålet.

"I samband med företrädesemissionen omvandlade jag mina A-aktier till B-aktier, för att skapa bättre förutsättningar i emissionen. Efter omvandlingen finns det inte längre några A-aktier, utan samtliga aktier representerar lika många rösträtter", berättar Robert Wu.

Lyckats med kostnadsbesparingsprogrammet

Sedan besparingsprogrammet initierades under 2018 har bolaget genomfört lönsamhetsförbättrande åtgärder som resulterat i besparingar om 20 miljoner kronor per år med full effekt från tredje kvartalet 2019.

"Det är ingen tvekan om att vi har haft en del problem med integrering, konsolidering och även när det gäller kostnader. Det har vi hanterat med kostnadsnedskärningar och lönsamhetsåtgärder under året. Kostnadsbesparingsmålet på 20 miljoner kronor har vi verkligen lyckats med, och vi har utökat besparingarna med ytterligare 5-7 miljoner kronor. Detta kommer realiseras inom en väldigt snar framtid", konstaterar han.

Lönsamhet viktigare än omsättningstillväxt

I det tredje kvartalet noterades en något lägre omsättning jämfört med samma kvartal föregående år, något som Robert Wu spår kan hålla i sig:

"Kostnadsbesparingsprogrammet påverkar omsättningen, vilket man kan se i resultaträkningen också. Jag tror att den här trenden kan komma att hålla i sig, men det har förbättrat vår lönsamhet. Jag tycker att vi får offra omsättningen på kort sikt, sen får vi ta igen omsättningen när vi når vårt lönsamhetsmål."

Robert Wu tror att bolaget kommer att vara på god väg att nå nettomarginalsmålet under nästa år.

Sett till de första nio månaderna 2019 landade nettomarginalen på 3,4 procent, medan det tredje kvartalet noterade en betydligt förbättrad nettomarginal på 6,5 procent. Samtidigt rapporterade Oboya Horticulture de bästa ebitda- samt ebit-resultaten någonsin för både det tredje kvartalet samt niomånadersperioden som helhet.

"Vi har under de senaste åren medvetet prioriterat omsättningstillväxt, vilket har resulterat i en negativ inverkan på lönsamheten. Nu ligger i stället fokus på lönsamhet tills vi når vårt marginalmål", säger Rober Wu.

Jordbrukskulturen inte konjunkturkänslig

I en tid då flera indikatorer pekar på en avtrappning i ekonomin poängterar vd:n att jordbrukskulturen historiskt sett inte varit konjunkturkänslig:

"Oboya Horticulture har dock ungefär 10 procent av omsättningen via detaljhandeln, en del som mycket väl kan tänkas vara mer konjunkturkänslig än vår övriga verksamhet. Men för resterande 90 procent av verksamheten är jag inte speciellt orolig för konjunkturcykeln."

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -