Skanska: Bra positionering på sikt

Aktieanalys Skanska är väl positionerat för att dra nytta av en återhämtning i Europa och USA nästa år. Värderingen har kommit ned och vi tycker fortsatt att aktien är köpvärd.

Efter ett starkt första kvartal 2020 rapporterade Skanska som väntat ett betydligt svagare andra kvartal. Coronapandemins effekter tynger alla delar av bolaget och resultatet försämrades kraftigt jämfört med för ett år sedan. Rörelseresultatet föll nära 70 procent vilket var något mer än väntat. 

Glädjande var dock att orderingången höll sig väl uppe och ökade något jämfört med samma period i fjol. Orderingången var även något högre än omsättningen i kvartalet vilket allt annat lika talar för stigande intäkter i framtiden. Vid halvårsskiftet hade Skanska en orderbok värd 189 miljarder kronor.

I Sverige har byggprojekt kunnat rulla på mer eller mindre som vanligt men läget är annorlunda ute i världen. Skanska har stor verksamhet i USA och Storbritannien och det är främst på dessa båda marknader som bolaget har många projekt som påverkats av coronapandemin.

I april i år uppgav bolaget att det var 370 projekt som påverkades. Den siffran har idag sjunkit till 160 projekt så utvecklingen går åt rätt håll. I vissa fall är projekten helt stängda men för det mesta handlar det om problem med att hantera social distansering på arbetsplatserna. 

Vd Anders Danielsson sade också till Nyhetsbyrån Direkt i samband med halvårsrapporten att Skanska under kvartalet upplevt vissa problem med leveranser av material. Dessa ska dock ha lösts och i dagsläget fungerar leveranserna som de ska.

Av Skanskas verksamhetsgrenar var det Byggverksamheten som påverkades minst negativt under det andra kvartalet. Omsättningen föll med 12 procent och rörelseresultatet med 34 procent. Kraftigare nedgångar noterades inom Bostadsutveckling och Kommersiell Fastighetsutveckling. 

Kontorsprojekt är något av Skanskas paradgren och inte minst i USA har man de senaste åren varit framgångsrika. Det första kvartalet var starkt för området Kommersiell Fastighetsutveckling men det andra kvartalet blev betydligt lugnare. 

Anders Danielsson skriver i sitt vd-ord att den rådande ekonomiska osäkerheten påverkar både transaktioner och leasing negativt. Kunderna avvaktar helt enkelt och prognosen för Kommersiell Fastighetsutveckling är negativ för de kommande tolv månaderna på samtliga av Skanskas marknader, inkluderat USA.

Även inom Bostadsutveckling har kunderna varit avvaktande under andra kvartalet vilket påverkat försäljning och intäkter negativt. Det har bland annat i Sverige kommit en del uppmuntrande tecken kring bostadsmarknaden de senaste månaderna men Anders Danielsson understryker att läget fortfarande är väldigt osäkert. Skanskas prognos för Bostadsutveckling de kommande tolv månaderna är negativ på samtliga marknader.

För Byggverksamheten finns ett par ljusglimtar i form av USA-marknaden och marknaden för anläggningsprojekt. I USA väntas efterfrågan på såväl offentliga lokaler som anläggningsprojekt vara stabil de kommande tolv månaderna. Även på de övriga nordiska marknader och ute i Europa väntas anläggningsprojekt startas upp.

Anders Danielsson sade till Nyhetsbyrån Direkt i samband med halvårsrapporten att satsningar på anläggningar och infrastruktur är ett beprövat sätt att lyfta ekonomier ur en kris. Han räknar därför med att det kommer att fortsätta investeras även om finansiering kan bli en utmaning på sina håll då budgetar redan är ansträngda efter omfattande stimulanser.

På sista raden var utfallet i Skanskas andra kvartal 4 procent lägre än snittprognosen i Infronts sammanställning.

För helåret 2020 räknar analytikerna enligt Factset med att Skanska rapporterar drygt 6 procent lägre omsättning än i fjol. Lönsamheten väntas trots det förbättras och snittprognosen för vinst per aktie på 14,75 är något högre än året innan.

2021 väntas bli tvärt om, med högre omsättning men klart försämrad lönsamhet och ett lägre resultat. Snittprognosen för vinst per aktie ligger på 13,25 kronor per aktie. 2022 väntas däremot bjuda på en bred förbättring med tillväxt på alla rader. Vinst per aktie väntas ta ett skutt till 16,10 kronor.

Snittprognoserna för 2021 och 2022 innebär i dagsläget p/e-tal på 14,0 respektive 11,5.

Direktavkastningen väntas de närmaste åren uppgå till 3,4 procent respektive 3,5 procent.

  2019 2020 2021 2022
Omsättning, Mkr 176 782 165 343 170 216 178 376
Rörelsemarg., % 4,4 4,7 4 4,6
Vinst/aktie, sek 14,62 14,75 13,25 16,1
Utdelning, sek 0 6,26 6,49 8
         
Källa: Factset        

Skanska-aktien återhämtade sig bra fram till början av juni men har sedan dess mestadels glidit sidledes. Reaktionen på halvårsrapporten blev negativ och kursen är i skrivande stund ned drygt 12 procent sedan årsskiftet. Värderingen har kommit ned en del, framför allt om vi blickar något år in i framtiden.

USA-marknaden är Skanskas största och den såg innan pandemin ut att efter ett antal problematiska år åter vara på väg att lyfta för bolaget. Orderingången har varit bra i landet en tid. Coronapandemin har dock lagt krokben för återhämtningen och läget i USA är fortfarande väldigt osäkert. Stora infrastrukturpaket ser ut att dröja tills efter valet i november. Samtidigt är infrastrukturen i landet i behov av investeringar så förr eller senare kommer säkert satsningar att ske. 

Samma sak gäller även Europa där man inom EU talar mycket om en Green Deal med massiva investeringar för att nå målet om noll koldioxidutsläpp år 2050. Exakt vad det skulle kunna innebära för Skanska är svårt att säga, men dagens låga räntor gör hur som helst investeringar i infrastruktur till ett effektivt sätt att stimulera ekonomin.

Den närmaste framtiden är lite grumlig för Skanska, vars exponering mot USA och Europa kortsiktigt tynger utvecklingen. På lite sikt är dock bolaget bra positionerat för att dra nytta av en återhämtning under nästa år. Värderingen ser som sagt också attraktiv ut om vi blickar framåt. Vi behåller därför vår köprekommendation.

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Skanska B Köp 183,55 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -