Aktierna som driver S&P 500 Index

Marknadskommentar Teknik- och tillväxtaktier är på väg att lyfta S&P 500 Index till nytt rekord. Sedan årets bottennotering den 23 mars har S&P 500 index stigit med drygt 50 procent.

S&P 500 handlas nu kring till indexvärdet 3 373. Det tidigare indexrekordet sattes så sent som den 19 februari på indexvärdet 3 386. Det är en handfull bolag som har drivit den starka indexuppgången sedan bottennoteringen. Enligt statistik från S&P Dow Jones Indicies är det bara en tredjedel av de 500 bolagen i S&P 500 index som är på plus sedan slutet på mars.

Men det som verkligen sticker ut är de fem största bolagen som utvecklats så starkt i år att deras marknadsvärde är större än någonsin. De utgör nu närmare 25 procent av S&P 500 indexet, enligt statistik från den amerikanska investmentbanken BofA Securities. Inte ens vid millenieskiftet var koncentrationen så hög till ett fåtal bolag, då vägde de fem största bolagen knappt 19 procent.

Att investerarnas kapital har flockats till de amerikanska tillväxtaktierna är tydligt. Alla fem bolagen har satt nya kursrekord under sommaren. Och Apple har tagit över tronen som världens största bolag mätt i börsvärde med sina 1 933 miljarder dollar, efter att kursen nästan dubblats i värde sedan den 23 mars. Kursutvecklingen för de övriga fyra skäms inte för sig. De har sedan botten noteringen len uppgång på mellan 41 procent till 74 procent.

Inte överraskande sticker tekniksektorn ut med en uppgång på över 25 procent sedan årsskiftet. Den utgör nu närmare 28 procent av S&P 500 index och är klart störst före Hälsovårdssektorn som väger knappt 15 procent. Trots rally i vissa coronarelaterade hälsovårdsbolag är årets uppgång bara drygt 6 procent i år.

Näst bästa sektor i år är sällanköpsvaror med en uppgång på 15 procent, hit hör Amazon. Sektorn har med Amazons hjälp blivit den tredje största i indexet med en sektorvikt på 11,2 procent.

De två klart sämsta sektorerna är energi och finans. Båda har drabbats hårt av coronapandemin när investerarna har sålt av mycket aktier i båda sektorerna. Oljepriset som under en kort period under en handelsdag prissattes med negativt pris har haft en svängig utveckling i år. Investerarna har sålt av energiaktier och sektorn har backar med 33 procent i år. Energisektorn väger efter årets nedgång allt lättare i S&P 500 index, nu är vikten bara 2,5 procent. Vid finanskrisen 2008 var energiaktierna populära och sektorns vikt var då väl över 10 procent.

I spåren av att den amerikanska ekonomin varit stängd har bank och finansbolag haft en skral aktieutveckling. Finanssektorn har backat 17 procent sedan årsskiftet och intar den näst sämsta platsen av sektorernas utveckling.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfriaprenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -