Konsten att analysera techaktier

Aktier I artikelserien om hur man hittar aktier i olika sektorer har turen nu kommit till den heta tekniksektorn. Placera hjälper dig att välja rätt.

De senaste åren har hajpen kring teknikbolag varit stor, något som intensifierades ytterligare när coronakrisen slog till. Många av bolagen visade sig vara vinnare på att vi stannar hemma allt mer samtidigt som vi ändå behöver jobba och vill underhålla oss.

Men innan vi sätter igång med vilka faktorer och nyckeltal som är viktiga kan vi börja med att reda ut vad ett ”techbolag” egentligen är. Att söka på teknikbranschen i börsens egen sektorindelning kommer antagligen bara göra dig förvirrad. Exempelvis hamnar den populära gamingbranschen i sektorn sällanköpsvaror, bioteknik under hälsovård och så vidare. Snarare finns teknikbolagen inom alla sektorer.

Helen Broman förvaltar Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag.

”Vi definierar ett techbolag som ett bolag som bygger sin affär kring teknikdriven tillväxt.”

Helen Broman

Ett techbolag behöver alltså inte vara särskilt högteknologiskt avancerat – det kan tvärtom vara en väldigt traditionell bransch där själva distributionen bygger på ny teknik, som till exempel bokappen Storytel.

Nyckeltal i teknikbranschen

Många aktieinvesterare av den gamla skolan )och den nya skolan också för den delen) ryggar antagligen tillbaka lite när de ser P/E-talen (aktiepriset i relation till bolagets vinst), som ju ofta är höga i techbranschen. Men det gäller att tänka på att P:et reflekterar vad marknaden tror om bolagets förmåga att göra vinst framöver. Därför kan P/E-talet vara lite vilseledande när det gäller teknikdrivna bolag som investerar mycket i framtida tillväxt.

Helen Broman tycker att EV/EBITA är ett mer rättvist och aktuellt mått när det gäller just denna typ av bolag.

”Framförallt blir det aktuellt att titta på det när bolaget har en aktiv förvärvsstrategi.”

EV/EBITA är Enterprise Value (bolagets värde räknat som börsvärde minus nettoskuld, alltså skulder minus likvida medel) delat med Earnings Before Interest, Tax and Amortisation (resultat före räntor, skatt och nedskrivning av goodwill).

EV/EBITA är nära besläktat med P/E-talet, men tar med skuldsättningen. Två bolag med kraftig tillväxt som jämförs med varandra kan med andra ord ha samma P/E-tal, alltså att de båda värderas lika många gånger sin egen vinst, men det ena växer med investeringar från den egna kassan och den andra lånar till den.

Vilken siffra ett bolags EV/EBITA bör ligga på går inte att säga rakt av, men det är en användbar pusselbit i din analys.

Nedan kan du se EV/EBIT och P/E för de tio large- och midcapbolagen inom tech på Stockholmsbörsen med högst omsättningstillväxt.

 

EV/EBIT

P/E

Cellink

-168,3

-173,2

Better Collective

26,4

36,8

Evolution Gaming

56,4

60,2

Sinch

113,8

172,2

BHG Group

33,4

48,6

Boozt

95,2

177,2

Catena Media

-614,3

-12,8

Enea

21,3

29,6

Tieto Evry

34,7

51,3

Cellavision

72,4

93,4

Källa: Börsdata

Anledningen till att techbolagen blivit så populära är förstås att de överlag kan erbjuda stark tillväxt. Ett bolag som har en hög omsättningstillväxt, helst tvåsiffrig, i kombination med att marginalerna stiger blir förstås attraktivt att investera i.

Techbolagen med högst omsättningstillväxt på Stockholmsbörsen (large cap och mid cap)

 

Årlig omsättningstillväxt senaste 3 åren

Cellink

121%

Better Collective

44%

Evolution Gaming

40%

Sinch

24%

BHG Group

24%

Boozt

24%

Catena Media

21%

Enea

18%

Tieto Evry

18%

Cellavision

17%

 

Lyckas bolaget dessutom med att höja sina marginaler är det förstås ännu bättre.

 

EBIT-marginal idag

Snitt 1 år

Snitt 3 år

Cellink

-21%

-11%

-8%

Better Collective

31%

32%

28%

Evolution Gaming

50%

45%

43%

Sinch

7%

7%

6,5%

BHG Group

6%

5%

4%

Boozt

2,5%

2%

2,5%

Catena Media

-0,5%

5%

10%

Enea

21%

24%

23%

Tieto Evry

4,5%

6,5%

7%

Cellavision

12%

26,5%

27%

 

Techbolagen med högst omsättningstillväxt (small cap och First North, >500 miljoner kr i börsvärde)

 

Årlig omsättningstillväxt senaste 3 åren

Senzime

261%

Enad Global 7

246%

Stillfront

124%

Soltech Energy

98%

Awardit

87%

Flexion Mobile

83%

Scout Gaming

79%

Spectracure

65%

Climeon

64%

Ferroamp

57%

 

 

EBIT-marginal senaste

Snitt 1 år

Snitt 3 år

Senzime

-458%

-495%

-611%

Enad Global 7

-10%

-8%

-4%

Stillfront

23%

23%

23%

Soltech Energy

12%

13%

13%

Awardit

14%

11%

14%

Flexion Mobile

-20%

-24%

-27%

Scout Gaming

-139%

-199%

-218%

Spectracure

-90%

-81%

-93%

Climeon

-96%

-87%

102%

Ferroamp

-39%

-11%

-43%

Källa: Börsdata

När det kommer till den heta teknikbranschen, där den tekniska utvecklingen går fort och tillväxten likaså, finns många bolag med höga värderingar trots minusresultat och låg omsättning, vilket ju innebär en hög risk. Hur mycket risk man är beredd att ta i sin portfölj är förstås upp till var och en.

Ett sätt att hantera risk är förstås att bara, eller nästan bara, satsa på lönsamma bolag.

Ett annat sätt att hålla värderingsrisken nere i dessa tider av teknikhausse är att inte nödvändigtvis välja att köpa aktier i några av de allra snabbast växande bolagen. Helen Broman tar begreppet hypergrowth-bolag som exempel, det vill säga bolag vars tillväxt växer med 40 procent per år, som ett exempel på aktier som generellt är väldigt högt värderade relativt de som växer snabbt, men inte  snabbt.

”Ett bolag med tillväxt på 10 till 15 procent är förstås väldigt attraktivt i en världsekonomi som i bästa fall växer ett fåtal procent per år.”

Trots att den ena fonden som Helen Broman förvaltar är en småbolagsfond är det bara fem till tio procent av portföljen som utgörs av så kallade bolag som ännu inte nått lönsamhet, det vill säga bolag som inte går med vinst eller har en beprövad affärsmodell.

För den sakens skull betyder det inte att små olönsamma bolag i en kraftig expansionsfas inte är av intresse – tvärtom. Genom att bevaka även de bolag som inte uppfyller ens investeringskriterier vad det gäller till exempel vinst eller omsättning är man redo när bolaget är berett att gå in i en ny fas där risken för dig som aktieägare är betydligt lägre.

Förutom att vara försiktig med värderingen, som ofta speglar väldigt högt ställda förväntningar, är det marknadsposition, tillväxt, lönsamhet, och ledningens strategi som är avgörande för huruvida ett bolag är intressant att investera i eller inte.

”Det gäller att ha förtroende för att det är rätt personer som kan ta bolaget till nästa fas och extra viktigt är det för bolag som väntas växa väldigt snabbt i en bransch där marknaden rör sig mycket och utvecklingen går snabbt”, säger Helen Broman och påpekar att de inte alltid är grundarna som är rätt personer att bolagen till nästa steg.

När det kommer till riktiga börsraketer som vuxit med flera hundra procent kan man fundera hur långt det kan gå och när det är läge att ta hem vinsten. Helen Broman tar Sinch som ett exempel på ett bolag som rönt stort intresse och som de ägt i fonden ett tag.

”Vi har valt att skala av lite längs vägen, men samtidigt är det viktigt att våga utvärdera bolaget på nytt. Sinch har uppvisat stark tillväxt både organiskt och genom förvärv, det är ett helt nytt bolag jämfört med när vi gick in och det har hela tiden gjort att värderingen varit befogad enligt oss.”

Helen Broman tar en annan hajpad aktie som ett exempel där risken gör att man kanske hellre ser till temat för att minska värderingsrisken.

”Tesla, som stigit 400 procent i år, har en skyhög värdering, men man kan få elbilsexponeringen på andra sätt än genom en enskild tillverkare”, säger Helen Broman som istället har ett franskt laddinfrastrukturbolag i portföljen.

Exempel på en techportfölj:

- Två eller tre amerikanska bjässar, till exempel Alphabet (Google), Microsoft eller Facebook (när det kommer till utländska aktier gäller det att vara medveten om valutarisken).

- Tre gamingbolag med olika typer av spel och genrer.

- Ett eller två investmentbolag med teknik som specialisering, svenskt/och eller utländskt.

- Tre till fem bolag inom områden där du tror på en stark teknisk utveckling, det är kanske digital undervisning, mjukvara till fordonsindustrin, digital säkerhet, molntjänster etc. Dessa får gärna vara marknadsledande.

Istället för att se till börsens indelning av sektorer och undersektorer, där vi hittar teknikbolagen lite överallt, tipsar Helen Broman om att använda sig av sex teman som hon och hennes medförvaltare själva delar in branschen i:

- Digitalt innehåll: kan vara allt från sociala medier, strömningstjänster till gamingbolag, men också digitala utbildningsverktyg exempelvis.

- Hälsa: bioteknik och medicinteknik, här kan du läsa om hur du hittar vinnare inom hälsovård.

- Miljöteknik, till exempel vattenrening eller energieffektivisering

- Digital säkerhet

- Resurseffektivisering: till exempel halvledarbolag.

- Datahantering: till exempel molntjänster med avancerat säljstöd.

Ett av områdena inom teknik som varit mest hajpat på senare tid är gaming, inte minst för att den varit en av de största coronavinnarna. Precis som många andra tror inte Helen Broman att det är någon temporär effekt, utan snarare att spelandet har både breddats och intensifierats. Inte minst tyder aktiviteten hos några av teknikjättarna på det.

”Nyligen såg vi Microsofts köp av Zenimax och att Amazon lanserar en ny streamingtjänst. Content is king, jag tror att vi kommer att se mer uppköp av innehåll.”

Ta rygg på proffsen

I en så fragmenterad bransch som techbranschen kan det vara svårt att hitta guldkorn eller ens veta vara man ska börja leta. Lägg dessutom till att tekniken ofta är avancerad och att utvecklingen och trenderna inte sällan rör sig blixtsnabbt. Men det finns en genväg – genom att titta på vilka innehav teknikfonderna har i sina portföljer.

På fondens faktasida ser man enkelt vilka de 10 största bolagen. För att se hela innehavet får man läsa den senaste rapporten som du hittar på fondbolagets hemsida.

TIN Ny teknik Lannebo Teknik Lannebo Teknik Småbolag Swedbank Robur Ny Teknik Avanza World Tech by TIN
Embracer Microsoft Ping Identity Sinch Edwards Lifesciences
Take-two Interactive Apple Upland Software Stillfront Salesforce
Stillfront Amazon Medcap Embracer Adobe
Evolution Alphabet BTS Group Fortnox Nintendo
Novo Nordisk Salesforce Verint Systems Paradox Microsoft
Nordic Entertainment Group Sinch Addnode Group CD Project Straumann
Nemetschek Adobe Revenio Group Biotage Solaredge
Paradox Intuit Sinch Take-two Interactive Match Group
Xero Advanced Micro Devices Karnov Group Evolution Adevinta
Admicom International Business Machines Biotage Capgemini Ubisoft Enertainment

 

Ett liknande angreppssätt, men istället undersöka vilka som är aktiens största ägare, kan du också ha ifall du hittar en teknikaktie i ett litet mindre bolag du är intresserad av. Att fonder eller andra institutionella investerare äger aktien betyder i alla fall att någon som sitter och jobbar med aktieförvaltning dag ut och dag in ser anledning att äga bolaget.

Från TIN Fonders halvårsredogörelse

 

 

 

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

 

 

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -