Solenergiaktien en av höstens vinnare

Böra Det svenska solenergibolaget Azelio har teknologi som möjliggör användandet av förnybar energi vid behov, under alla dygnets timmar. Det har fått aktien att dra iväg ordentligt i år. Men det är långt till vinsterna.

Azelio börsnoterades i december år 2018 och aktien fick initialt en tuff start med ett tapp på 30 procent från teckningskursen redan under första dagen. Sedan dess har aktien dock stigit rejält. Det mesta av raketuppgången har skett under de senaste månaderna och på tre månader är aktien upp 109 procent. I år är aktien upp 224 procent.

Bolaget grundades 2006 och tillhandahåller idag ett system baserad på termisk solkraft där energi produceras från sol genom att värmeenergi omvandlas till rörelseenergi med hjälp av en stirlingmotor. Användandet av en stirlingmotor för att generera energi är en redan välanvänd teknik.

Däremot är Azelio unika med sin termiska lösning: att solvärmen först går in i ett aluminiumblock där värmen fångas i form av s.k. termisk energilagring, som sedan möjliggör för utnyttjande av denna energi dygnet runt, när väl behov uppstår.

Man kan likna denna lösning vid en gigantisk termos.

Problemet med förnyelsebar energi är att det ofta ger upphov till överkapacitet mitt på dagen när det är mycket sol, samtidigt som det blir underkapacitet på natten då det inte finns någon sol att generera energi. Därmed blir det stora fluktuationer i utbudet av energi vilket leder till problem.

Ett solenergisystem som ger kontinuerlig energiproduktion istället för att vara en energikälla som fluktuerar beroende på soligheten vore enormt bra för mänskligheten.

Med Azelios termiska lösning är det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt lagra energi mitt på dagen i den jättelika termosen från vilken man i sin tur kan proportionera ut energi i ett jämnt flöde, över alla dygnets timmar. Användaren får på så sätt all den energi denne behöver dygnet runt, helt baserat på förnybar energi.

Syftet med lösningen är att ersätta dieselgeneratorer världen runt där man har ett dåligt elnät. Azelio riktar sig i huvudsak till den nordiska och afrikanska marknaden.

Bolaget har dessutom en affärsmodell och värdekedja som enligt analyiker verkar rimliga. Underleverantörer producerar systemets komponenter och delsystem medan Azelio utför slutmontering av stirlingmotorn i egen fabrik. Bolaget sköter FoU, försäljning och marknadsföring internt och i samarbete med strategiska samarbetspartners och syftet är att sälja systemet till bolag som arbetar med konstruktion av solkraftsparker.

Det har på sina håll varnats för en hög risk kopplat till bolaget. Delvis på grund av det faktum att Vd Jonas Eklind var tidigare Vd för det kraschade cleantech -bolaget Morphic, delvis också för bolagets höga burn rate (kassaförbränning) i tidig fas, utan några tyngre ”valideringar”.

För Azelio har det därför varit viktigt att bevisa att deras teknik fungerar, bland annat för möjligheten till banklån vilket skulle minska utspädning av aktien till följd av nyemissioner, men också för att slutkunderna ska få möjlighet till extern finansiering för projekt med Azelios teknik.

Bolaget har därmed lagt stort fokus på ett internt verifieringsprojekt av tekniken. Ett sådant projekt genomförs i regel i slutet av en produktutveckling där man utvärderar produktens teknik i syfte att bekräfta att tekniken fungerar i praktiken.

Azelio hade initiala planer på att genomföra verifieringsprojektet vid pilotanläggningen i Marocko i samarbete med energijätten Masen. Bolaget har under en tid befunnit sig i partnerskap med Masen, vilket ansågs av Vd Jonas Eklind vara den största fjädern i hatten för Azelio inför noteringen år 2018. Men på grund av coronautbrottet och reserestrektioner blev man tvungen att genomföra de första testerna i Sverige.

 Jonas Eklind

Förutom det internt genomförda verifieringsprojektet har Azelio även anlitat ett av världens ledande certifieringsorgan, DNV-GL, i syfte att genomföra externa tester av Azelios teknik. På det sättet får man även en extern utvärdering av tekniken.

Den 19 oktober i år gick Azelio ut med att man internt lyckats uppnå en framgångsrik teknikverifiering och att man på så sätt nått en viktig milstolpe. Därmed ansågs risken kopplat till bolaget minska väsentligt, vilket också ledde till att aktien steg kraftigt under de nästkommande dagarna.

Om ett par veckor kommer DNV-GL publicera sin rapport där Azelios teknik kommer att utvärderas. Då kommer det avslöjas om tekniken även blir bekräftad externt.

För bara ett par veckor sedan tecknades en avsiktsförklaring (MoU) med JET ENERGY i Marocko om att utforska energilagringsprojekt för Azelios TES.POD i Marocko och övriga Afrika.

Enligt Vd Jonas Eklind är samarbetet ett stort steg i rätt riktning då Marocko och fransktalande Afrika hör till Azelios målmarknader där bolaget ser att dess teknik kan göra stor långvarig nytta.

Under 2020 genomförde bolaget ett antal MoU:s med företag världen över, bland annat med Atria Power i Indien och Trimark Associates i USA.

Bolaget har, som tidigare nämnts, en hög kassaförbränning till följd av att man är i tidig fas av kommersialisering av sin produkt. År 2019 växte omsättningen med 94 procent men denna tror analytiker kommer vara något negativ i 2020 till följd av att bolaget, på grund av reserestrektioner, tvingats justera tidsplanen och senarelägga alla planer tre månader framåt. Dock spår man att omsättningen tar fart igen i 2021 och, inte minst, i 2022. Där tror man även att Ebitda-tillväxten, från att ha varit över hundra procent negativ i 2018 och 2019, blir positiv för första gången.

Bolaget själva skriver att kommersialiseringen förväntas ta fart i slutet av 2021 och Vd Jonas Eklind uppger även att bolaget förhoppningsvis når ett positivt kassaflöde år 2022, vilket faller i linje med analytikernas estimat.

Sedan börsnoteringen har bolaget genomfört ytterligare två nyemissioner. Den senaste ledde till att Pareto Securities höjde riktkursen då transaktionen, som antas finansiera bolaget fram till att serieproduktion kommer igång i det tredje kvartalet 2021, genomfördes till bättre villkor än vad Pareto hade väntat sig.

Vad gäller risk för konkurrens har bolaget själva inte uttalat sig kring vilka direkta konkurrenter som finns. De enda potentiella konkurrenter som nämns av Azelio är Vast Solar och 247 Solar men dessa har annorlunda tekniklösningar och avfärdas av Azelio i praktiken som sämre eller att de befinner sig i tidigare fas. 

Som nämndes i början av artikeln är stirlingmotorn en välbeprövad teknik där bland annat Göteborgsbolaget Ripasso Energy använder en snarlik teknik för andra energieffektiviseringslösningar. För Azelio är det aluminiumlagringen som är nymodigheten och därmed deras nish.

Andra bolag som är närliggande är exmpelvis United Sun Systems och Solartron som, om inte direkta, är två bolag som åtminstone är verksamma med relaterade produkter.

Om man ser till det stora hela konkurrerar Azelio även med samtliga energilösningar inklusive substitut som diesellagring. Här har Azelio i synnerhet två konkurrensfördelar i att de erbjuder mer kostnadseffektiva lösningar och att de faller i linje med trenden kring grön teknik.

Vd Jonas Eklind äger 33 000 aktier i bolaget och mer än 5 miljoner teckningsoptioner. Både ledning och styrelse äger antingen ett högre antal aktier eller ett högre antal teckningsoptioner. Störst ägare är Blue Marlin med en ägarandel på 19 procent genom styrelseledamoten Kent Janér,  tidigare delägare på Brummer & Partners samt förvaltningsansvarig på hedgefonden Nektar, som äger över 11 miljoner aktier och ett par hundra tusen teckningsoptioner. Styrelseordförande i Azelio sedan 2011 är Assa Abloys tidigare Vd Bo Dankis som innehar över 300 000 aktier och nästan en miljon teckningsoptioner. I styrelsen finns även Per Nuder med cirka 300 000 aktier och teckningsoptioner vardera.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -