Välkommen affär för Ratos

Aktiekommentar En lukrativ förvärvsresa är vad som har lockat många till Ratos aktie och på torsdagen gjorde bolaget en viktig affär i Norge. Vi välkomnar förvärvet och ser fram emot en bättre balans i portföljen.

Efter ett antal mindre tilläggsförvärv under året slog Ratos till med en större affär i Norge på torsdagen när man köpte 75 procent av Presis Infra, som är ledande på underhåll av samhällskritisk transportinfrastruktur i Norge. Prislappen för hela Presis Infra, på skuldfri basis, motsvarar 2,6 miljarder norska kronor.

Av allt att döma är det ett kvalitetsbolag i många viktiga avseenden. Presis Infra har en stark marknadsposition som näst störst på den norska marknaden för tjänster inom transportinfrastruktur, exempelvis väg- och tunnelunderhåll, drift och underhåll av färjekajer och bergssäkring. Bolaget har även fina finansiella nyckeltal med 14 procents rörelsemarginal den senaste 12-månadersperioden och organisk tillväxt på 12 procent om året senaste tre åren.

Enligt Ratos är Presis Infra lönsammast i Norden inom underhåll av transportinfrastruktur.

Prislappen på Presis Infra motsvarar ett bolagsvärde i förhållande till rörelsevinsten (EV/EBITA) på 10,9 och det ser klart överkomligt ut med de kvaliteter bolaget uppvisar.

För Ratos del hade förvärvet, som slutförs i december om planen håller, lyft omsättningen med 5 procent och rörelseresultatet med 9 procent om det hade funnits med i koncernen senaste året (proforma).

Placera har sedan tidigare en positiv syn på Ratos aktie, där just den ökade förvärvstakten har varit en avgörande faktor. Köpet av Presis Infra stärker vår bild, av några olika skäl:

Katalysator för lönsam tillväxt. Ratos har gjort en handfull tilläggsförvärv under året men det här är det första sedan den nya strategin lades fram i februari som kan betecknas som ett plattformsförvärv. Presis Infra får nu möjligheten att växla upp sin tillväxt både organiskt och via förvärv på nya marknader och i nya segment – där vägunderhåll i Sverige pekas ut som en huvudkandidat. Rätt utfört så kan en serie tilläggsförvärv av onoterade bolag summera ihop till mycket aktieägargodis över tid.

Torrt krut kvar. Ratos har en stark balansräkning som har laddats upp för att kunna göra förvärv. Presis-affären ökar visserligen skuldsättningen i bolagsgruppen i förhållande till EBITDA-resultatet till 0,3 men det hindrar inte på något sätt nya affärer. Presis Infra uppges ha bra kassaflöde och Ratos-chefen Jonas Wiström bedömer att utrymmet för bolagsförvärv nu ligger kring 8 miljarder kronor, mot bedömningen på 9 miljarder i senaste rapporten.

Balanserar portföljen. Att portföljbolaget Diab har haft en tung period där vindkraftsindustrin har tyngt, samt att Bisnode har sålts, samtidigt som Plantagen har gjort en remarkabel återhämtning har skapat en viss obalans i Ratos bolagsportfölj. Justerat för Ratos ägarandelar stod Plantagen under årets första nio månader för 46 procent av ebita-resultatet och ännu högre andel av kassaflödet. Med Presis Infra balanseras portföljen upp något även om det skulle behövas en ännu större breddning för att minska beroendet av Plantagens utveckling.

I ett vidare perspektiv tror vi att Ratos värderingsmässigt skulle vinna mycket på att bli betraktade som en sammanhållen koncern med en samlad försäljnings- och vinstutveckling, snarare än ett investmentbolag där summan av varje innehav avgör värdet. För att nå dit krävs fortsatta förvärv och en mer välbalanserad portfölj.

Presis Infra är ett bra steg på vägen och vi håller fast vid vårt köpråd. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Ratos B Köp 54,85 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -