Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Epiroc, HMS och Essity finns bland bolagen som har publicerat sitt bokslut.

Verkstadsbolaget Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.554 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt väntat sig 2.601 miljoner kronor enligt en sammanställning som Infront gjort av 16 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 11.173 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 11.096 miljoner. Orderingången var 11.643 miljoner kronor, att jämföra med snittet på 11.547 miljoner.

Den organiska försäljningstillväxten var 9 procent, vilket kan jämföras med snittförväntan om 8,3 procent.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 3:00 kronor per aktie, jämfört med ett analytikersnitt på 2:94 kronor. Året innan delade Epiroc ut 2:50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 3:00 kronor per aktie i extrautdelning via en aktiesplit och ett automatiskt inlösenförfarande.

 Epiroc förväntar sig på kort sikt att efterfrågan på både utrustning och eftermarknad kommer att ligga kvar på en hög nivå.

Det uppger vd Helena Hedblom i delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2021.

"Intäkterna ökade och både rörelseresultat och -marginal nådde nya rekord, trots utmaningar med covid-19-pandemin och störningar i leverantörskedjan", skriver Epiroc-chefen och framhåller att bolaget bland annat slutförde åtta förvärv.

Efterfrågan var fortsatt stark under kvartalet och orderingången ökade med 25 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan till 11.643 miljoner kronor. Det var 1 procent högre än analytikernas förväntan enligt Infront. Den organiska tillväxten var 19 procent.

"Eftermarknaden utvecklades starkt med en organisk tillväxt på 19 procent för Service och 16 procent för Tools & Attachments", konstaterar Helena Hedblom.

Utrustning växte också starkt och orderingången ökade 20 procent organiskt, tillägger hon.

Sekventiellt, alltså jämfört med tredje kvartalet, minskade koncernens orderingång dock med 5 procent organiskt. Det ska jämföras med det rekordhöga tredje kvartalet, anser Epiroc-chefen.

Den justerade rörelsemarginalen sjönk i kvartalet till 22,9 procent (23,2). Det var något lägre än vad analytiker hade räknat med. Marginalen fick stöd av valuta, medan förvärv påverkade negativt, samtidigt som utmaningarna i leverantörskedjan ökade, uppger bolaget.

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, redovisar ett rörelseresultat på 109 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt räknat med 95,0 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 571 miljoner kronor, mot väntade 492 miljoner kronor. Orderingången var 699 miljoner kronor, jämfört med 408 miljoner i motsvarande kvartal i fjol. Rörelsemarginal blev 19,2 procent, mot förväntade 19,3 procent.

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (2:00). Förväntningarna låg på en utdelning om 2:30 kronor per aktie, enligt Infront.

HMS Networks hade under det fjärde kvartalet en temporär förbättring av tillgång på halvledarkomponenter som ökat bolagets leveranskapacitet. Det skriver bolagets vd Staffan Dahlström i rapporten för det fjärde kvartalet.

Han påpekar dock att det råder fortsatt stor osäkerhet och problematik kring försörjning av olika halvledarkomponenter, framförallt processorer.

"Vi har under kvartalet kortsiktigt lyckats med att lösa flera av våra utmaningar och därför lyckats leverera bättre volymer än väntat. För kommande kvartal ser vi fortsatt brist på komponenter som utmanande och vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att vara fortsatt volatil", skriver Staffan Dahlström.

Precis som HMS Networks flaggade för under det tredje kvartalet ser bolaget en negativ påverkan på bruttomarginalen, på grund av kostnadsökningar på insatsvaror och fortsatt behov av komponentförsörjning på spotmarknaden.

Under det fjärde kvartalet sjönk bruttomarginalen till 60,8 procent (61,6).

First North-noterade e-hälsoteknikbolaget Physitrack redovisar ett rörelseresultat på 0,2 miljoner euro (0,1) under bolagets fjärde kvartal för tremånadersperioden fram till och med november 2021. Intäkterna ökade till 2,4 miljoner euro (0,9). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Bolaget upprepar sina finansiella mål som släpptes i samband med listningen. Physitrack spår en organisk tillväxt över 30 procent per år på medellång sikt som väntas få ytterligare stöd av tilläggsförvärv.

Ebitda-marginalen väntas ligga mellan 40 och 45 procent på medellång sikt, men med en möjlig kortsiktig press på grund av tilläggsförvärv.

Bolaget meddelade tidigare på onsdagen att det förvärvar ett amerikanskt bolag som i fjol omsatte 0,6 miljoner dollar, med en ebitda-marginal på 16 procent.

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar ett justerat ebita-resultat på 3.077 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. I genomsnitt väntades ett justerat ebita-resultat om 3.538 miljoner, enligt Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 34.226 miljoner kronor mot väntade 33.410. Den justerade ebita-marginalen blev 9,0 procent. Snittestimatet var en marginal på 10,6 procent.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 7:00 kronor per aktie, att jämföra med analytikernas genomsnittliga förväntan om 6:82 kronor. Året innan var utdelningen 6:75 kronor per aktie.

Essitys organiska försäljningstillväxt uppgick till 8 procent i det fjärde kvartalet 2021, framgår det av delårsrapporten.

Väntat var en organisk tillväxt om 5,5 procent enligt Infronts sammanställning av 16 analytikers prognoser.

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, var tillväxten 6,5 procent organiskt. Analytikersnittet låg på 6,0 procent. Affärsområdet Consumer Tissue, mjukpapper för konsumenter, visade en organisk tillväxt om 5,5 procent. Här låg snittestimatet på -0,1 procent. För Professional Hygiene, mjukpapper för storförbrukare, ökade försäljningen organiskt med 16,4 procent. Här låg snittprognosen på +16,1 procent.

På koncernnivå, för helåret 2021, uppgick den organiska tillväxten till 3,3 procent. Väntevärdet från analytikerkåren var 2,8 procent.

"Medical Solutions och Feminine Care uppvisade en stark organisk försäljningstillväxt med 10,8 respektive 10,0 procent. Covid-19-pandemin med restriktioner och nedstängningar har påverkat försäljningen negativt, främst inom Professional Hygiene", skriver Essity i bokslutsrapporten i en sammanfattning av helåret 2021.

"Samtidigt är våra lösningar inom hygien och hälsa viktigare än någonsin och vi ser att försäljningen ökar snabbt när samhällen öppnar upp och restriktioner lättas", heter det.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -