Ny fond i min tjänstepensionsportfölj

Så gör jag Efter årets tuffa inledning väljer jag att se över min tjänstepension. Och det blir ett fondbyte.

De senaste fondbytena genomförde jag den 10 maj i fjol. Det var under en period när tillväxt- och teknikaktier höll på att bottna ut efter nedgången som startade i mitten på februari i fjol. Man kan konstatera att det har varit en svängig börsutveckling under perioden och inte minst ganska stökigt under inledningen på 2022.

Tjänstepensionsportföljen har haft flera inslag av tillväxtorienterade fonder som har haft det lite tuffare i rådande marknadsklimat.

Sedan förra fondbytet i fjol har min tjänstepension med månatliga premieinsättningar avkastat knappt 6 procent. Det låter som en riktigt svag avkastningen, men faktum är att en bred svensk indexfond har en avkastning på 5,8 procent under mätperioden.

Trots att avkastningen hållit jämna steg med Stockholmsbörsen, så står den sig slätt i avkastning mot en global indexfond. Avkastningen för en global indexfond är drygt 13 procent mätt i svenska kronor, men har fått en rejäl dopingeffekt av en riktigt svag utveckling för den svenska kronan.

Gamla tjänstepensionsportfölj   avk 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 12,5% 9,8%
Lannebo Teknik 12,5% 17,9%
CB Save Earth Fund RC 12,5% 11,3%
SPP Aktiefond USA 12,5% 18,1%
MS INVF Asia Opportunities 12,5% -15,8%
TIN Ny Teknik A 12,5% -10,0%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 12,5% 4,3%
Storebrand Global Multifactor A 12,5% 11,5%
    5,9%
Global Indexfond   13,2%
Svensk indexfond   5,8%
Källa: Avanza. Avkastning sedan 10/5 -21    

 

Kronan har tagit rejält med stryk mot dollarn. Dollaruppgången under perioden landar på hela 11 procent och euron har stärkts med mer beskedliga 2,8 procent. Kronförsvagningen adderar extra avkastning när de utländska fondernas avkastning räknas om till avkastning i kronor.

Bästa bidrag till tjänstepensionsportföljen sedan förra fondbyte står SPP Aktiefond USA för, med en uppgång på 18 procent mätt i svenska kronor. Det är extra roligt då jag bytte ut en Kinafond mot en USA- fond, som med facit i hand har varit ett bra byte så här långt.

Näst största bidragsgivare är Lannebo Teknikfond med knappt 18 procent i avkastning. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

De stora amerikanska teknikjättarna Microsoft, Alphabet, Amazon och Apple utgör tillsammans fondens fyra största innehav, med en vikt på drygt 27 procent. Techjättarna är även de största i en USA-indexfond, men då minskar totalvikten till 20 procent. Med tanke på bolagens starka kursutveckling under perioden har det varit en vinnande strategi med en övervikt.

Det är sedan ett steg ner avkastningsmässigt till tredje bästa bidragsgivaren, Globalfonden Storebrand Global Multifaktor, som stigit närmare 12 procent.

Fonden har en egenutvecklad modell och investerar i ett brett urval av bolag. Närmare halva fonden består av medelstora bolag med värdefokus precis den typen av bolag som investerarna gillat sedan början på november 2020.

Två fonder har haft det extra tufft i rådande marknadsklimat och tagit mycket stryk. Tillsamman utgjorde de en fjärdedel av tjänstepensionssparandet och är en förklaring till den lite halvskrala avkastningen under mätperioden.

Sämst bidrag har Asienfonden MS INVF Asia Opportunities lämnat. Avkastningen landar på minus 15,7 procent. Fonden har haft många kinesiska intern- och teknikbolag som hade en smärtsam utveckling under fjolåret i spåren på kraftigt ökade regleringar och ökad konkurrens.

Näst sämsta fond är TIN Ny teknik. Fonden investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Huvudfokus är långsiktiga investeringar i innovativa bolag med lönsamhet och starka kassaflöden.

Fonden hade en stark avkastning fram till början på september, sedan dess har fonden backat med närmare 20 procent. Fondens två största innehav, spelutvecklaren Embracer och Evolution Gaming, har backat betydligt mer, vilket är en stark bidragande anledning till fondens svaga avkastning under perioden. Båda bolagen har tappat närmare en tredjedel av sitt börsvärde.

Jag väljer att minska risken i fondvalen och tar i en defensivare fond. UB Infra A tar plats i stället för MS INVF Asia Opportunities.

UB Infra A investerar globalt i stabila infrastrukturbolag. Om investerarna fortsätter att rotera ut från tillväxtbolag till värdebolag, och inflationen fortsätta upp kan UB Infra fortsätta vara en klar vinnare.

Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två fonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Pekka Niemelä

Investeringsprocessen är analysdriven. Pekka Niemelä föredrar bolag som är verksamma på en marknad med naturligt monopol som ger stabila och förutsägbara kassaflöden.

Investeringar sker företrädesvis i kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Bolagen är i huvudsak verksamma inom eldistribution, flygplatser, hamnar, vägtullar, gasdistribution och vattenförsörjning.

Fonden placerar långsiktigt i börsnoterade infrastrukturbolag och målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj. Investeringar görs i likvida aktier och de har en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt. Infrastrukturbolag har oftast naturliga monopol, länga avtal som är inflationsskyddade, vilket gör att investerarna gillar den typen av bolag när inflationsförväntningarna stiger.

Flera av fondens största innehav har haft en positiv utveckling i år. Naturgasbolaget Sempra Energy som är fondens största innehav hör till fondens bästa bidragsgivare med en uppgång på 5 procent.

Det senaste året har fonden avkastat 22 procent, vilket är bättre än kategorisnittet för likande fonder. Avkastningen har levererats till en risk som är lägre än kategorisnittet, vilket gör det till en bra prestation.

Jag väljer att ha kvar de övriga sju fonderna i min tjänstepensionsportfölj. Månadssparandet sker lika stor del i varje fond och jag passar på att rebalansera om portföljen till lika stora fonddelar vid varje årsskifte och nu i samband med fondbyten.

Mer information om de övriga fondvalen finns här:

Jag gillar innovativa tillväxtbolag inom intressanta branscher som teknik, internet, media och hälsovård och har valt Lannebo Teknik

Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

TIN Ny Teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Områden som blir allt viktigare i framtiden i spåren av teknisk innovation. Huvudfokus är långsiktiga investeringar i innovativa bolag med lönsamhet och starka kassaflöden. Fonden undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. 

Handelsbanken Nordiska Småbolag. De nordiska länderna har en stabil tillväxt, och genom att investera på de nordiska börserna får vi en jämn och bra fördelning mellan olika sektorer. Norden har historiskt varit en mycket dynamisk och tillväxtvänlig region. Att diversifiera på övriga nordiska börser de senaste åren har hjälp till att öka avkastningen då Stockholmsbörsen har haft en svag period.

CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Den riskjusterade avkastningen är mycket bra.

Storebrand Global Multifactors egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst inom varje faktor. Fonden investerar sedan i mellan 250 och 350 medelstora och stora företag över hela världen. Var och en av de fyra faktorerna står för en fjärdedel – enkelt och transparent.

UB Infra A är en aktivt förvaltad infrastrukturfond som placerar i stabila infrastrukturaktier som el-, gas- och vattenbolag, företrädesvis i OECD-länderna. Och målsättningen är att få en väldiversifierad portfölj. Investeringar görs i likvida aktier och de har en lägre risk än aktiemarknaden i genomsnitt.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

SPP Aktiefond USA investerar i mellan 550 - 650 bolag och följer MSCI USA index. Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att de inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Köp 653,18 -
Lannebo Teknik Köp 15,91 -
CB Save Earth Fund RC Köp 286,93 -
Storebrand USA A SEK Köp 415,42 -
UB Infra A Köp 1 947,75 -
TIN Ny Teknik A Köp 194,66 -
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) Köp 1 826,59 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 3 451,55 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -