Oklart vad som händer med ryska ETF:er

Börshandlade fonder Eftersom den ryska börsen hållits stängd i över två veckor går det inte att handla börshandlade fonder med Rysslandsexponering. Placera har frågat ETF-marknadens aktörer vad som gäller för spararna.

Den som handlat ETF:er, börshandlade fonder med ryska aktier som underliggande tillgång, kan precis som i fallet med de "vanliga" Rysslandsfonderna inte sälja dem sedan den ryska börsen stängde.

Här kan du läsa vilka produkter som det gäller på Avanza och här vilka som har begränsad handel på Nordnet.

Nordnet har ett stort utbud av ETF:er. I de flesta fall rör det sig om att fondbolagen stängt fonderna för handel. I vissa andra fall, där endast en viss del av fonden består av ryska exponeringar, är det Nordnet som har infört en begränsning, och då endast mot köporder.

”Vår policy har varit att införa stopp för köporder i både fonder och ETF:er som har mer än 30 procent exponering mot Ryssland, och detta för att skydda våra kunder mot att eventuellt bli fast i ett innehav de sen inte kan sälja”, skriver kommunikationschef Johan Tidestad, i ett mejl till Placera.

Johan Tidestad

När det kommer till fonder är det lag på att fondbolagen måste senarelägga handeln i det fall tillgångarna inte går att värdera, vilket är det som hänt nu. Med ETF:er gäller detsamma.

”I princip samma regelverk gäller för vanliga fonder som för börshandlade fonder”, säger Stefan Hagman, förvaltare på Handelsbanken som bland annat förvaltar ETF:en Xact Norden Högutdelande, en av få svenska emittenter av ETF:er, men som inte har Rysslandsexponering i någon av sina fonder.

Stefan Hagman

Fondbolaget, som ofta kallas för emittenten, är den som gör bedömningen huruvida innehaven i fonden faktiskt går att värdera eller inte. Om man ser till några av de vanligaste Rysslands-ETF:erna i Sverige handlar det om de globala fondjättarna franska Amundi (Lyxor), amerikanska Blackrock (Ishares), brittiska HSBC och tyska Xtrackers (DWS).

Placera har sökt samtliga av dessa banker med frågor om sanktioner hindrar bankerna att handla ryska aktier ifall Moskvabörsen skulle öppna igen, om likvidation av fonderna kan bli aktuellt samt om emittenterna kan sälja de underliggande tillgångarna utanför börsen, men har hittills bara fått svar från Blackrock (Ishares):

"Blackrock fortsätter att aktivt samråda med tillsynsmyndigheter, indexleverantörer och andra marknadsaktörer för att säkerställa att våra kunder kan lämna sina positioner i ryska värdepapper, när och varhelst regulatoriska och marknadsförhållanden så tillåter”, säger en talesperson från Blackrock.

Det är alltså inte din bank som bestämmer när en eventuell öppning av ETF:en kan ske, utan fondbolaget som kan göra det först när det kan uppskatta ett marknadsvärde på innehavet. Och då gäller det dessutom att banken ska handla med dessa ryska tillgångar utan att bryta mot några sanktionsregler.

”Beträffande värderingen kan allmänt sägas att finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om ett sådant värde inte föreligger eller om värdet enligt fondbolagets bedömning är missvisande får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer”, säger Stefan Hagman.

Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från en market-maker, det vill säga en aktör som säkerställer att det finns likviditet i ETF:en. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av information från andra externa källor.

Eftersom situationen är unik råder alltså mycket osäkerhet vad som kommer att hända med ETF:erna. Precis som i fallet med fonder finns alternativet att likvidera ETF:en, det vill säga sälja allt och dela ut pengarna till andelsägarna. Det finns  inget i lagen som säger att en fond inte kan senarelägga sin handel (hålla fonden stängd) hur länge som helst om exempelvis Moskvabörsen inte skulle öppna på mycket länge.

”Fondbolaget är inte skyldigt att likvidera fonden och det finns, varken för en vanlig fond eller ETF någon angiven gräns för hur länge en den kan vara stängd för köp och sälj”, säger Stefan Hagman.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -