ESG katalysator för stabil gasjätte

Aktieanalys En stor grön omställning inom industri och stålverk för att möta minskade koldioxidutsläpp placerar den franska industrigasjätten Air Liquide i ett ovanligt gynnsamt läge. Bolagets erbjuder ett brett utbud av tjänster för en omvärld i omställning, vilket skapar en strukturell tillväxt att luta sig emot.

Franska Air Liquide är den näst största aktören på den globala industrigasmarknaden. Det är en oligopolmarknad med få spelare. Bolaget säljer industrigaser med ett brett utbud av industriella slutmarknader inom kemiindustri, stålverk och raffineringsindustrin.

Leverans sker till kundernas anläggningar via pipeline, tankfartyg, långtradare samt tåg. Man säljer även gaser för sjukvårdssektorn samt gaser och andra nyckelmaterial för elektronikindustrin inom den snabbväxande halvledarproduktionen.

Det finns många faktorer som talar för den etablerade industrigaskoncernen Air Liquide som grundades redan 1902 med huvudkontor i Paris. Bolaget har exempelvis varit verksamma i Sverige sedan 1912 och redan 1913 börsnoterades bolagets aktie på Parisbörsen.

Air Liquide har varit en aktiv spelare att konsolidera den tidigare så fragmenterade globala industrigasmarknaden. Idag är man vid sidan om tyska Linde den näst största spelaren i världen inom industrigaser.

Bolaget har en stabil kundbas, men den gröna omställningen i EU erbjuder Air Liquide nya intressanta tillväxtmöjlighet. Industrin inom Europa har ambitiösa mål att minska utsläppen med 55 procent 2030. Och vara klimatneutrala senast 2050.

2030 kan kännas långt borta, men företag inom raffinering, stål och kemi har bara åtta år kvar på sig att nå målen om en minskning med 55 procent.  Det skapar stora möjligheter för Air Liquide att hjälpa sina kunder att nå målen.

Det krävs massiva investeringar för att Europas bolag ska nå målen. Air Liquide har 40 procent av koncernens totala försäljning i Europa vilket tidigare varit lite av en hämsko. Men i och med att EU har tagit över taktpinnen för en grön omställning gynnar den stora Europa-exponeringen Air Liquide.

Men även globalt är investeringstakten hög för en grön omställning. Som exempel ökade den amerikanska oljeproducenten Chevron sin investeringsbudget för att nå lägre koldioxidutsläpp med över 250 procent inför 2022. 2021 var investeringarna på 300 miljoner dollar, nu är de 800 miljoner dollar, trots att den totala investeringsbudgeten ökade med 20 procent.

Det kommer sannolikt att komma en uppsjö med allt större investeringar från företag för att nå omställningsmålen det närmaste året.

Air Liquide är stora inom vätgas men erbjuder mycket mer än det. Det finns flera nyckelområden som kommer att skapa en energiomställningsrelaterad tillväxtacceleration under de närmaste åren.

Vätgas är en viktig del i omställningen och potentialen är stor inom energilagring, tunga fordon och uppvärmning.

Väteinjektion i befintliga stålugnar: Stål står för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen eftersom kol är en kritisk insatsvara i nuvarande produktionsprocess. Att ersätta kol fullt ut är en stor kostsam omställning. Men på kort sikt går det att reducera utsläppen genom att addera runt 10 procent väte i befintlig masugnsprocess.

Till exempel planerar den tyska ståljätten Thyssenkrupp att injicera väte vid omkring 10 % av sin masugnskapacitet i år och Air Liquide har kopplat sin rörledning till Thyssenkrupps anläggning för att leverera det vätgas som krävs för detta.

Koldioxidavskiljning är ett annat framtidsområde.  Air Liquide erbjuder idag kolavskiljning som en tjänst idag. Man erbjuder infrastruktur för infångande av koldioxid, transport och slutlagring till flera kunder idag. Tekniken är dyr men i takt med att tekniken blir billigare och utsläppsrätter är höga eller stiger blir det en allt intressantare affärsmöjlighet.

Förnybar diesel är hett för att minska utsläppen på sikt. Dagens dieselproduktion kräver vätgas för att får bort svavel från diesel. Men för att skapa förnybar diesel krävs det fyra till fem gånger mer vätgas för att bryta ner flera kemiska bindningar till en mer hållbar råvara.

Air Liquide samarbetar med finska marknadsledaren Neste inom förnybar diesel. Det finns en betydande potential här då Neste uppskattar att marknaden för förnybar diesel kommer att vara upp till sex gånger större 2030.

Energieffektivitet är den bredaste marknaden. Det är ett brett spektrum av industriprocesser som genom ökad gasintensitet förbättrar förbränningsprocesser med minskad energikostnad som även minskar utsläpp. Dagens höga oljepris är en katalysator för energieffektivisering.

Air Liquide är en nyckelspelare både på kort sikt och lång sikt för den gröna omställningen. Men det är värt att lyfta ett varningens finger, det är lätt att överhypas när man ser möjligheterna.

När det gäller risker så är det som för övriga bolag på aktiemarknaden en svagare än förväntad tillväxt i den global ekonomi. Och att investeringstakten för omställningen sjunker.

  2021A 2022E 2023E 2024E
Omsättning, Mkr 23 335 27 528 27 811 29 512
EBIT 4 160 4 633 5 001 5 445
Rörelsemarginal % 17,8 17,0 18,0 18,4
Vinst/aktie, eur 5,45 6,4 6,9 7,6
Utdelning/aktie, eur 2,9 3,1 3,4 3,6
P/e-tal 30,1 25,7 23,7 21,6
Källa: Factset        

 

Analytikerna räknar med en genomsnittlig omsättningsökning på 6 procent per år fram till 2024. Vinsten per aktie uppskattas växa snabbare med 9 procent per år under perioden. Med snabbare tillväxt för vinsten per aktie skapar det en ökad rörelsemarginal från fjolårets 17,8 procent till 18,4 procent 2024.

Air Liquide är verksamma inom en stabil oligopolsektor, vilket gjort att värderingen varit traditionellt ganska hög. Aktien har en historisk hög p/e-tals premievärdering jämfört med den europeiska marknaden. P/e-talet för i år är 25,7 och fortsätter falla till 21,6 för 2024 års vinstprognos. Dagens värdering är inom det historiska snittet för premievärderingen.

Analytikerkollektivet är optimistiska till Air Liquide-aktien. Av 28 analytiker har 71 procent köpstämpel på aktien. En fjärdedel har neutral rekommendation och vi hittar bara ett analyshus med säljstämpel.

Sedan årsskiftet har analytikerna justerat upp vinsten per aktie med 5 procent för innevarande och nästa år. En trend som kan fortsätta efter kvartalsrapporten för det första kvartalet som var stark och bättre än marknadens förväntningar. Och inte minsta har man lyckats väl med prishöjningar till kunderna samt en ovanligt stark efterfrågan för gaser till halvledartillverkning.

Den stabila verksamheten kryddad med en grön omställning gör att vi på Placera tycker att aktien är köpvärd för den som har en lång placeringshorisont.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Air Liquide Köp 163,48 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -