Tech-förvaltaren – “värderingarna speglar inte verkligheten”

ANNONS Året har inletts med kraftigt fallande kurser för teknikbolag. Enligt tech-förvaltaren Inge Heydorn, som förvaltar fonden GP Bullhound Global Technology Fund, är många av de orosmoln som fått investerare att sälja klart överdrivna. På nuvarande värderingsnivåer ser han många köplägen.

Oro för inflation, räntehöjningar, geopolitiska spänningar och komponentbrist har fått investerare att fly den tidigare så upphaussade tekniksektorn. Sedan årets början har det tekniktunga Nasdaq-indexet backat med mer än 20 procent och värderingarna har kommit ner till historiskt låga nivåer för sektorn.

Enligt Inge Heydorn, som förvaltar tech-fonden GP Bullhound Global Technology Fund, bottnar den underliggande oron för sektorns tillväxt inte i data, utan är snarare ett uttryck för ett överdrivet negativt sentiment generellt sett. I detta sentiment har fonden, tack vare sitt fokus på riskkontroll och bolag med starka balansräkningar, klarat sig relativt bra.

– Vi ser fortfarande stark intjäning för många av de bolag vi investerat i, orosmolnen ligger i att tillväxten framåt kommer bromsas av räntehöjningar i takt med stigande inflation. Det har fått många investerare att rotera bort från tillväxt in i mer cykliska aktier inom bank, energi och råvarubolag.

Köp GP Bullhound Global Technology Fund här

Enligt Bank of America Securities senaste investerarenkät har allokeringen till tekniksektorn inte varit så negativ sedan 2008. Det menar Inge skapar många bra köplägen.

– Värderingarna har kommit ned ordentligt. Inom våra segment SAAS-bolag och halvledarutrustning har de dessutom kommit ner trots att estimaten reviderats upp. Inom tech så drabbas värderingarna av den högre räntan, men bolagen som vi äger påverkas väldigt lite då de genererar positiva kassaflöden. Vi tycker inte att värderingarna speglar verkligheten i många fall just nu.

När det gäller inflationsrisken menar Inge att den inte utgör ett stort problem för kvalitetsbolag i sektorn då högre kostnader kan skjutas över på kunderna.

– Inflationseffekten är ganska liten då de tech-bolag som vi äger har en affärsmodell som egentligen endast är exponerade mot högre löner och väldigt lite mot material. Halvledarbolagen har historiskt klarat att skjuta över kostnaden på kunden och så blir fallet denna gång också, tror vi. Efterfrågan är också långt större än utbudet.

Gällande vilka delsegment inom tekniksektorn som ser mest intressanta ut lyfter Inge fram halvledarbolag och molntjänster, med en tonvikt på större aktörer som sannolikt klarar en skakigare omvärld bättre.

– Efterfrågan på tjänster som minskar kostnader och gör bolagen mer effektiva som molntjänster kommer att fortsätta ha en stark efterfrågan och till och med förstärkas ytterligare i och med stigande inflation. När det gäller halvledarutrustning tror vi på en stark efterfrågan de närmaste 5 åren drivet av teknikutveckling. Detta kommer inte att påverkas av en svagare efterfrågan på kort sikt.

Bland bolag som Inge lyfter fram som särskilt attraktivt värderade finns KLA Tencor, Applied Materials och LAM Research.

– Samtliga dessa bolag värderas nu under P/E 20 i år med 20 procents tillväxt. Samtidigt har de nettokassor, delar ut pengar och köper tillbaka aktier. Det menar vi är väldigt attraktivt.

Inge säger slutligen att man som investerare i sektorn kommer få vänja sig vid ett mer volatilt klimat, men att utsikterna på lång sikt ser väldigt bra ut.

– Även om vi får en sättning av den globala ekonomiska tillväxten kommer inte teknikutvecklingen att stanna till. Vi har nu ett läge där många bolag sitter på stora kassor och bra kassaflöden. Det innebär att man inte behöver strypa utvecklingskostnaderna under en nedgång.

Köp GP Bullhound Global Technology Fund här

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -