Klipp till på klassikern Fiskars

Aktieanalys Den finska mångsysslaren Fiskars har en lång historia men den har också präglats av perioder med trög tillväxt. Nu är både tillväxten och lönsamheten på rätt väg och det bör leda aktien i samma riktning.

Som grundat redan år 1649 är Fiskars det äldsta kvarvarande bolaget i Finland och ett av de äldsta i västvärlden. Finland var visserligen en del av Sverige på den tiden och räknar man in Stora, som var igång med kopparbrytning i Falun redan på 1200-talet, så kan man hävda att Fiskars rekordtitel står sig slätt - men låt oss bortse från det.

Dagens Fiskars är förmodligen mest känt för saxarna med orange handtag som är en av koncernens storsäljare. Men i portföljen finns det numera en mängd nordiska och brittiska varumärken som är både välkända och tidlösa. Förutom produkterna under namnet Fiskars som alltjämt är koncernens klart största varumärke handlar det exempelvis om Iittala, Royal Copenhagen, Rörstrand, Hackman, Gerber, Wedgwood samt Moomin by Arabia.

Det är varumärken som i många fall har anor från 1700- eller 1800-talet och där det historiska arvet är en stor tillgång. Eller för att prata i finanstermer: det är något som bildar en vallgrav som ger visst skydd mot nya konkurrenter och som rätt använt kan utnyttjas till att kostnadseffektivt bredda portföljen med fler produkter under samma varumärke.

Det senare är något som bolaget varit framgångsrika med på senare år. Fiskars-produkterna hittar man exempelvis både i köket och i trädgårdsboden idag och en hög igenkänning av namnet och den orangea färgen är ett trumfkort.  

Fiskarskoncernen delar upp sin verksamhet i tre huvudsegment: Vita (dukning, glas och inredning), Terra (trädgård, bevattning och friluftsliv) samt Crea (saxar, pyssel och matlagning). På helårsbasis är Terra och Vita ungefär jämnstora med drygt 40 procent av försäljningen, medan Crea utgör resterande del.

Fiskars har de senaste åren gjort en marginalresa där ett stort omstruktureringsprogram har varit en del av förbättringen. Tillsammans med en lyckad hantering av kostnadsinflationen och de ryckiga leveranskedjorna, samt en bättre produktmix, innebar det att rörelsevinsten nådde rekordnivåer under 2021.

Utsikterna inför 2022 var en ytterligare förbättring av rörelsevinsten, en guidning som upprepades i rapporten för det första kvartalet. En kvartalsrapport som överraskade positivt och bland annat innehöll en ökad omsättning med 10 procent, eller 14 procent organiskt. Rörelsevinsten ökade med 11 procent, justerat för engångsposter där bland annat en del kostnader för utträde från Ryssland fanns med.

Även om Fiskars siktar på att kompensera sig för kostnadsinflationen och upprepar sin helårsprognos i senaste kvartalsrapporten så flaggar vd Nathalie Ahlström samtidigt för att det kan bli volatilt mellan kvartalen. Givet nedstängningarna i Kina och fortsatt höga inflationssiffror under våren kan det vara klokt att ta henne på orden och utgå ifrån att året blir ryckigt.

Långsiktigt har Fiskars ställt in siktet på att fortsätta förbättra sin rörelsemarginal, som i fjol landade på 12,3 procent. I de nya finansiella målen som släpptes i slutet av 2021 ingår bland annat en rörelsemarginal på cirka 15 procent och en årlig organisk omsättningstillväxt på 5 procent.

Tillväxten har inte varit Fiskars bästa gren det senaste decenniet och en nyckel i den nya tillväxtstrategin är att inte förlita sig på marknadens hjälp utan att rikta investeringar och fokus till områden där potentialen är störst. Det innebär bland annat att öka takten i USA och Kina med fler av portföljens befintliga varumärken samt att sälja mer direkt till konsument. Såväl direktkanalen som försäljningen i USA och Kina överträffade koncerntillväxten med råge i första kvartalet så strategin tycks gå planenligt så här långt.

I strategin ingår också att ansa portföljen där det behövs och lämna områden som inte lever upp till lönsamhetskraven. Ett exempel är den amerikanska bevattningsverksamheten som såldes tidigare i år.

Analytikerna som följer Fiskars fick i fjol se bolaget höja vinstprognosen flera gånger och de förlitar sig uppenbarligen på bolagets helårsprognos för 2022. Snittprognoserna ligger på en ökning av rörelseresultatet och en stadigt förbättrad rörelsemarginal de kommande åren.

  2021A 2022E 2023E 2024E
Intäkter, MEUR 1254 1292 1338 1380
Ebit-marginal 12,3% 12,7% 13,2% 13,4%
Vinst/aktie MEUR 1,31 1,64 1,77 1,85
Utdelning/aktie MEUR 0,76 0,83 0,91 0,98
P/e-tal 18 12 11 10
Källa: Factset        

 

Lika säkra på sin sak verkar inte placerarna på Helsingforsbörsen vara för aktiekursen har tagit en del stryk i år trots de ljusa vinstutsikterna. Kursen har fallit med knappt 16 procent sedan årsskiftet och det har tryckt ned värderingen.

nuvarande prognoser ligger p/e-talet för 2022 på 12 och sedan kryper det ned ytterligare kommande år. Med en direktavkastning på över 4 procent och en balansräkning som är stark, där återköp görs kontinuerligt, är det en försiktig värdering.

Att investerarna är försiktiga när det kommer till konsumentrelaterade bolag just nu är inte så märkligt. Det finns en klar risk att många behöver dra åt svångremmen när inflationen äter sig in i hushållsbudgeterna och på det finns oron kring nedstängningarna i Kina, leveransstörningar och ökade råmaterialkostnader.

Det kan skapa volatilitet i intjäningen precis som Fiskars varnat för och det kan förstås hämma efterfrågan, men det syns å andra sidan redan i aktiekursen nu kan vi tycka. För bortom det kortsiktiga bruset finns en stark varumärkesportfölj som Fiskars har blivit mycket bättre på att utnyttja rätt, stora tillväxtmöjligheter i såväl USA som Kina och en trovärdig strategi för att lyfta lönsamheten de närmaste åren.

Bolaget gör det mesta rätt och med årets kursnedgång speglas redan de kortsiktiga farorna tror vi. Kurssvackan har öppnat ett intressant köpläge. Klipp till.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fiskars Oyj Abp Köp 19,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -