Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Hexatronic och G5 finns bland bolag som har publicerat sina kvartalsrapporter.

First North-listade Lyckegård, som säljer redskap för ekologiskt jordbruk, rapporterar en nettoomsättning på 20,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (15,3).

Nettoresultatet landade på 1,1 miljoner kronor (-3,5).

Vd Christian Bjärntoft uppger i delårsrapporten att resultatet gynnades av att problemet med komponentbristen som drabbade bolaget tidigare på året till stor del är löst.

Vidare sade han att "det känns mycket glädjande att vi också levererar ett positiv rörelseresultat (ebitda) som uppgick till 2,1 miljoner kronor (-1,8) och anledningen är framför allt en positiv försäljningsutveckling men också en positiv lagerförändring på cirka 1,7 miljoner kronor. Vi ser en fortsatt förstärkning av bruttomarginalen som också hjälper till att förbättra vårt resultat".

Teknikbolaget Compare-IT redovisar oförändrad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade rörelseförlusten.

"Genom investeringar i plattformen 2021/2022 har vi breddat erbjudandet i syfte att bli mer attraktiv som leverantör. Vi har kommunicerat och fokuserat mycket kring SaaS och nu får vi efterfrågad effekt. 2021 hade bolaget i princip inga SaaS-intäkter. Under det första halvåret 2022 så uppgår andelen SaaS-intäkter till 21 procent av den totala nettoomsättningen", skriver vd Henrik Jarl i rapporten.

Omsättningen uppgick till 0,8 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -5,2 miljoner kronor (-1,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,109 kronor (-0,09).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,5 miljoner kronor (5,8).

Förvärvet av Ourliving har stärkt SaaS-affären och bolaget har nu ett bredare erbjudande samt momentum i ryggen. Med anledning av detta anställer bolaget ytterligare säljresurser.

För att markera ett "ordentligt avstamp" i bolagets tillväxtresa kommer man under hösten byta namn till Ourliving.

Flexqubes orderingång ökade med 69 procent till 54,9 miljoner kronor (32,4) under andra kvartalet. Nettoomsättningen ökade till 56,1 miljoner kronor (26,5) och ebitda blev 1,5 miljoner kronor (-1,6).

Rörelseresultatet uppgick till 0,3 miljoner kronor (-2,7) under kvartalet.

Kassaflödet var -0,1 miljoner kronor (3,1), varav -8,8 (3,9) från den löpande verksamheten.

Likvida medel uppgick till 35,5 MSEK (15,4) vid periodens utgång.

"Trots att marknaden har varit mer utmanande på grund av omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina, leveransstörningar och utbudsproblematik samt stigande inflation så upplever vi en stark efterfrågan på våra produkter. På rullande 12 månader, dvs. sedan 1 juli 2021, har vi nu växt vår både orderingång och försäljning med cirka 110 procent, trots dessa osäkerheter och det är inget annat än fantastiskt. Även om det kan ta lite längre tid att stänga affärer så är vårt projektinflöde och offertgenerering fortsatt hög", skriver vd Anders Fogelberg i rapporten.

Mobilkasinobolaget Leo Vegas redovisar ett ebitda-resultat på 5,4 miljoner euro för det andra kvartalet 2022 (9,8).

Det justerade ebitda-resultatet var 9,0 miljoner euro (10,6).

Den justerade ebitda-marginalen uppgick till 9,2 procent mot 10,9 procent motsvarande kvartal föregående år.

Intäkterna blev 98 miljoner euro (96,8) miljoner och den organiska tillväxten var 1 procent.

Leo Vegas preliminära intäkter i juli var 32,8 miljoner euro (32,8), vilket motsvarar en oförändrad tillväxt jämfört med motsvarande månad föregående år. Exklusive Nederländerna ökade intäkterna med 8 procent under månaden.

Den 2 maj i år lade amerikanska hotell- och kasinobolaget MGM Resorts ett bud på Leo Vegas om 61 kronor per aktie.

Läkemedelsbolaget Oncopeptides redovisar ett resultat efter skatt på -59,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikernas förväntningar, enligt en sammanställning från Infront baserat på tre analytikerprognoser, indikerade ett resultat efter skatt på -315 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -61,1 miljoner kronor. På denna punkt väntades -314 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 8,8 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4,67 miljoner kronor.

Bolagets likvida medel per den sista juni uppgick till 90,8 miljoner kronor, jämfört med 999 miljoner ett år tidigare och 362 miljoner vid senaste årsskiftet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -106 miljoner under andra kvartalet och -272 miljoner under januari-juni.

Adtech-bolaget Blick Global redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 24,4 procent till 5,6 miljoner kronor (4,5).

Ebitda-resultatet blev 0,66 miljoner kronor (0,69), med en ebitda-marginal på 11,8 procent (15,3).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 0,76 miljoner kronor (0,69), med en justerad ebitda-marginal på 13,6 procent (15,3).

Rörelseresultatet blev -0,38 miljoner kronor (-0,12).

Resultatet före skatt var -0,76 miljoner kronor (-0,56).

Resultatet efter skatt blev -0,56 miljoner kronor (-0,4).

"Vi har fortsatt flertalet pågående förvärvsdiskussioner för att komplettera de nuvarande verksamheterna. Med stärkt kassa har vi dessutom betydligt bättre position för mer gynnsamma finansieringsalternativ", kommenterar vd Erik Ahlberg.

Digitala mediebolaget Readly redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 30,1 procent till 144,1 miljoner kronor (110,8). Den organiska tillväxten var 14,3 procent och justerat för valutaeffekter var den organiska tillväxten 8,5 procent. Den organiska tillväxten för fullt betalande prenumeranter var -1,0 procent.

Rörelseresultatet blev -28,2 miljoner kronor (-54,3).

Resultatet efter skatt blev -26,8 miljoner kronor (-58,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,7 kronor (-1,6).

I slutet av kvartalet uppgick antalet fullt betalande prenumeranter (FPS) till 447 196 (420 135) motsvarande en tillväxt på 6,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Under kvartalet lade Readly till cirka 168 magasin och 8 dagstidningar.

Framöver kommer Readly satsa på marknader inom Europa.

"Utvecklingen inom DACH-regionen är fortsatt god och i Tyskland ökade intäkterna med 18,3 (25,5) procent i kvartalet. Schweiz och Österrike fortsätter att prestera och vi kommer att prioritera tillväxt inom DACH där vi ser betydande potential", säger Readlys vd och koncernchef Mats Brandt.

Readly är i mitten av ett arbete som fokuserar på att göra bolaget lönsamt. Enligt Mats Brandt går det enligt plan, och man har sett positiva resultat under kvartalet.

"Vi har fått god acceptans på de prishöjningar som vi infört under året för nya prenumeranter i bland annat Storbritannien och efter kvartalets utgång har vi börjat justera priserna på samtliga marknader".

Olje- och gasbolaget Africa Oil redovisar en klart lägre nettovinst under det andra kvartalet. Vidare lanserar bolaget ett aktieåterköpsprogram.

Resultatet efter skatt blev 5,6 miljoner dollar (38,4), en minskning med 85,4 procent mot föregående år.

Under kvartalet mottog Africa Oil en utdelning från Prime på 62,5 miljoner dollar. Sedan man köpte 50 procent av Prime i 2020 har Africa Oil erhållit utdelningar på 562,5 miljoner dollar.

Resultat per aktie hamnade på 0,01 dollar (0,08), vilket innebär en minskning med 87,5 procent mot föregående år.

Kassan uppgick till 191 miljoner dollar, jämfört med 58,9 miljoner vid årsslutet.

"Det gläder mig att kunna meddela att vi har haft ännu ett starkt kvartal som har lett till att vår nu skuldfria balansräkning har stärkts ytterligare med en kassa på 191 miljoner dollar. Våra aktieägare kan se fram emot ett hektiskt andra halvår med katalysatorer, bland annat den förväntade licensförlängningen i Nigeria och refinansieringen av Primes RBL-skuldfacilitet, bedömningsprogrammet Venus med två brunnar, prospekteringsborrningen Gazania-1 och den potentiella utförsäljningen av Project Oil Kenya", säger bolagets vd Keith Hill i en kommentar.

Vidare meddelar bolaget att man kommer lansera ett aktieåterköpsprogram på upp till 10 procent av aktierna. Programmet ska först bli godkänt av relevanta myndigheter. Programmet utökar Africa Oils överföring till aktieägarna där utdelningen ligger på en årlig basutdelning på 0,05 dollar per aktie.

Diamantgruvbolaget Lucara Diamond redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten ökade.

Omsättningen steg 13,0 procent till 52,3 miljoner dollar (46,3).

Under perioden såldes totalt 66 167 carat (68 806).

Under perioden hittade bolaget 5 diamanter som var större än 100 carat.

Resultatet efter skatt blev 12,5 miljoner dollar (6,0), en ökning med 108,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,03 dollar (0,02), vilket innebär en ökning med 50,0 procent mot föregående år.

Bolaget upprepar prognosen om en omsättning på 195-225 miljoner dollar under 2022. Prognosen inkluderar inte någon försäljning av exceptionella diamanter.

Totalt väntas bolaget sälja 300 000-340 000 carat. Operativa kostnader väntas vara 29,50-33,50 dollar per ton som processas. Prognoserna är upprepningar.

Fiberkommunikationsbolaget Hexatronic redovisar kraftigt ökande omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Företaget lämnade en omvänd vinstvarning tidigare i juli och dagens siffror är i linje med de som presenterades då.

Omsättningen steg 112,5 procent till 1 661,6 miljoner kronor (782,0). Den organiska försäljningstillväxten var 60 procent (38).

Ebita-resultatet uppgick till 278,3 miljoner kronor (101,6), med en ebita-marginal på 16,7 procent (13,0).

Rörelseresultatet blev 264,4 miljoner kronor (94,0). Rörelsemarginalen var 15,9 procent (12,0).

Resultatet efter skatt blev 188,6 miljoner kronor (68,1).

Resultat per aktie hamnade på 0,93 kronor (0,36).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 176,2 miljoner kronor (9,7).

Spelutvecklaren G5 Entertainment redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade kraftigt påverkat av ökade kostnader för användarförvärv, vilket bolaget flaggade för i senaste kvartalsrapporten.

Omsättningen steg 1,9 procent till 343,5 miljoner kronor (337).

Rörelseresultatet blev 1,0 miljoner kronor (43,2), med en rörelsemarginal på 0,3 procent (12,8).

Resultatet före skatt var -0,7 miljoner kronor (42,9).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (40,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,31 kronor (4,67).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 170,2 miljoner kronor (64,9). Förändringar i rörelsekapital påverkade kassaflödet med 119,3 miljoner kronor (-7,4).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -