Fonden med fokus på utdelningshöjare

Fondanalys Att investera i bolag med en lång historik av stigande utdelningar är en gammal och framgångsrik investeringsstrategi. Placera har hittat en fond som investerar globalt i utdelningshöjare.

Att investera i bolag som höjt utdelningen under en lång period har varit möjligt på den amerikanska aktiemarknaden under en lång period och det har varit framgångsrikt. Den mest kända investeringsstrategin är ”Aristocrats”, så kallade utdelningsaristokrater eller utdelningshöjare.

En fond som framgångsrikt utvecklat en egen systematisk regelbaserad investeringsmodell med fokus på utdelningshöjare är PriorNilsson Smart Global.

Det finns mycket finansiell forskning kring bolag som har en historisk förmåga att höja utdelningen. Forskning visar exempelvis att bolag som höjer utdelningen införlivar externa krav på bolagsledningen som kan vara positivt för bolagsstyrning och aktieägare.

En annan viktig parameter är att utdelningen över tid är central för totalavkastningen och värdeskapande. Och ger en allt större andel av totalavkastningen än prisuppgången i aktien om den återinvesteras. Under perioden 1960 till 2021 står återinvesterade utdelningar för 84 procent av den totala avkastningen för S&P 500 index.

Höjda utdelningar har andra positiva egenskaper. Det är aktieägarvänligt och många tycker om det i tider när det är oroligt. Många av utdelningshöjarna även är marknadsledare och har möjlighet att höja priserna vid inflation. Det finns även element av värdebevarande egenskaper när man investerar i utdelningshöjare.

För att kunna höja utdelningen behövs över tid stigande fria kassaflöden. Ett bolag med en ambition att kunna höja utdelningen prioriterar därmed i högre grad fria kassaflöden i sin strategi. Det minskar risk för hög belåning en alltför aggressiv förvärvsstrategi och så kallat imperiebyggande.

Det minskar intressekonflikterna mellan ledning och aktieägare eftersom utdelningshöjningarna över tid blir en djupt rotad del av ledningskulturen.

Sedan PriorNilsson Smart Global startade för drygt fem år sedan har fonden avkastat 14,4 procent i årlig genomsnittlig avkastning. Det är uppenbart att fondens strategi har fungerat sedan dess, om historien upprepar sig är det en långsiktigt bra strategi att ha o en fondportfölj.

Att fonden fångar upp många kvalitetsbolag är tydligt. Den genomsnittliga utdelningstillväxt per aktie i fonden för de senaste fem åren landar på 8,8 procent, med en direktavkastning på 1,9 procent. Runt halv fondens aktieunivers har haft en vinsttillväxt på över 10 procent i genomsnitt de senaste fem åren. Samtidig har risken mätt som standardavvikelse legat en till två procentenheter under jämförelseindex.

Fonden PriorNilsson Smart Global sköt av Jonas Skilje. PriorNilsson. Den har en egenutvecklad investeringsmodell som är regelbaserad.

Jonas Skilje

Det centrala i fondens investeringsmodell är den 15-åriga utdelningshistoriken. Det handlar inte om att hitta bolag med den högsta utdelningen utan man ser på historiken och tillväxten i utdelningen.

Företag som kan visa på höjd utdelning på lång sikt som 15 år, visar sig klara både upp och nedgångar i konjunkturen, vilket ger ett signalvärde om en stark underliggande stabilitet och viss tillväxt i bolagens affär.

Flera bolag som finns i fonden har mellan 40 och 50 års oavbruten tillväxt i utdelningshistoriken. Och många av bolagen har funnits mer än 100 år. Modellen fångar upp många marknadsledare som bevisat sin förmåga. Det är bolag som har en stark position att höja priser.

Det är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

Modellen tar hänsyn till hållbarhet. Fonden investerar inte i lika typer av vapen som klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen. Man undviker alkohol, tobak, pornografi och gambling. Även fossila bränslen samt uran undviks. Fonden tar hänsyn till miljöaspekter, sociala aspekter samt bolagsstyrningsaspekter i sina investeringsbeslut.

Modellen har även andra kriterium som diversifiering mellan regioner, när fonden skapas. Fonden har en neutral regionfördelning jämfört med index. Nordamerikanska bolag utgör 68 procent vilket är i nivå med globalt aktieindex. Europeiska bolag väger tillsammans 27 procent.

Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst. Fonden investerar sedan i över 60 innehav främst medelstora och stora företag.

De största sektorerna är industri- och hälsovårdsbolag. Industribolag väger 22 procent och hälsovårdsbolagen drygt 16 procent. Båda sektorerna har en övervikt mot jämförelseindex. Tredje största sektor är dagligvaror med 15 procent.

Det finns andra avvikelser, fonden har inga energibolag då det går mot ESG och hållbarhetskraven.

En annan avvikelse är storleken på bolagen man investerar i. Närmare en tredjedel av fonden är investerat i medelstora bolag, vilket är en stor avvikelse jämfört med världsindex där de utgör knappt 16 procent. Men en majoritet av fonden består av stora defensiva bolag.

Tio största innehaven i PriorNilsson Smart Global
Aktier i %   Sektor
Novo Nordisk 3,1   Hälsovård
Abbvie 2,8   Hälsovård
Microsoft 2,6   Teknik
S&P Global 2,6   Finans
Carlisle Companies 2,2   Industri
Caterpillar 2,2   Industri
EssilorLuxottica 2,1   Hälsovård
Nike 2,1   Konsumentvaror
Nestlé 2,1   Konsumentvaror
Dover  2,0   Industri
Källa: Morningstar 23,8    

 

Fonden har en ganska likaviktad portfölj. De tio största innehaven väger knappt 24 procent. De två största bolagen i fonden är danska Novo Nordisk och amerikanska Abbvie två typiskt defensiva hälsovårdsbolag. Men de väger inte mer än 3,1 respektive 2,8 procent var.

Smart Global har en defensiv strategi som gått bättre än index när det varit mer oroligt på finansmarknaden. Fonden klarade pandeminedgången och även årets börsnedgång bättre med tydliga defensiva egenskaper.

Avkastningen för fonden har varit högre än kategorisnittet de senaste fem åren. Det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet av Globala, mix fonder, vilket gör det till en riktigt bra prestation. 

I år är fondens avkastning 1,4 procent, jämfört med kategorisnittet som backat 2,5 procent. Men en stor del av den positiva avkastningen kommer från dollarn som stärkts med 18 procent mot den svenska kronan sedan årsskiftet.

PriorNilsson Smart Global   Kategori - Global, Mix
Avkastning % 5 år 95,5 81,0
Avkastning % i år 1,4 -2,9
Risk % 5 år 12,2 13,8
Betyg* 5  
Avgift%/år 0,8  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Jonas Skilje  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar den 25 augusti 2022    

 

PriorNilsson Smart Global är ett alternativ för den som vill ha ren indexinvestering eller bredda sitt fondsparande med en defensiv fond. Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,8 procent.

Placera ger köp på PriorNilsson Smart Global. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre och fem år för att tillgodogöra sig fondens strategi.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
PriorNilsson Globala Utdelare Köp 1 784,02 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -