Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde svagt upp med 0.63 procent upp under måndagen och stängde på 710 punkter. Rent tekniskt utvecklas indexet i en fallande trend på medellång sikt. Stödet vid 730-734 är brutet och säljsignal utlöst. Nästa stöd återfinns först vid 690 punkter i grafen för kort sikt och 600 punkter i grafen för lång sikt så därmed är nedsidan potentiellt stor. Indexet har dock tidigare vänt i intervallet 680-710 punkter, vilka är de nivåer vi får förhålla oss till i första hand på nedsidan. 730-734 punkter är numer motstånd vid vändning upp.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 16. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 19. Det är därmed en ordentlig övervikt av pessimister på marknaden på kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 664 köp och 91 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 88 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras vid vändning upp. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Den tekniska bilden till energibolaget Orrön Energy AB ser positiv ut där investerarna varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt där kursen har brutit upp genom taket på trendkanalen. Det öppnar för en starkare stigningstakt och ger statistiska goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 8.80 kronor.

Orron Energy AB är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). Aktien har en hög volatilitetsrisk.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till oljebolaget Africa Oil Corp. utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av positiva investerare och ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 21.10 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad men vid reaktioner tillbaka är det nu stöd vid denna nivån. Kursen befinner sig även i en rektangelformation (REC) mellan stödet på 15.70 kronor och motståndet på 22.26 kronor (de två blå horisontella linjerna). Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Africa Oil Corp. är dock negativ på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Enea som är en global leverantör av programvara för telekommunikation och cybersäkerhet har sett fallande kurser sedan starten på året. Aktiekursen utvecklas i en fallande trendkanal på kursdiagrammen för medellång sikt. Investerare har valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser och statistiskt har aktier i fallande trender underpresterat enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har även brutit den sista stödnivån och motstånd vid cirka 110 kronor. Enligt Investtechs forskning har aktier där kursen har brutit ned genom stödnivåer underpresterat. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det bekräftar den negativa trendbilden och ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt.

Enea är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -