Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Orrön och Cedergrenska finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

MBRS, som tidigare hette We Are Spin Dye och som är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet, redovisar en nettoomsättning på 64,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (81,4).

Rörelseresultatet uppgick till -15,0 miljoner kronor (-16,0).

Medicinteknikbolaget Polarcool redovisar en nettoomsättning på 0,8 miljoner kronor (0,1) för det tredje kvartalet 2022. Resultatet efter finansiella poster var -2,4 miljoner kronor (-2,2) och resultatet per aktie blev -0:20 kronor (-0:26).

Gruvbolaget Kopy Goldfields redovisar intäkter om 43,3 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2022 (33,1).

Rapporterade intäkter inkluderar ej kassapåverkande intäkter från försäljning av guld om 32,6 miljoner dollar samt kostnader för inköpt guld om 41,7 miljoner dollar och var hänförligt till regleringen av ett råvarulån. Därmed påverkades bruttoresultatet för kvartalet negativt. Genomsnittligt erhållet guldpris, kassaflödet från verksamheten och nyckeltal för skuld påverkades också mer än vad som är typiskt för den normala verksamheten under ett kvartal, skriver bolaget i rapporten.

Ebitda-resultatet låg på 3,0 miljoner dollar i kvartalet (15,4) och nettoresultatet blev -10,3 miljoner dollar (5,8).

Nanoteknikbolaget Prebona redovisar ett rörelseresultat på -1,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-1,2). Omsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 miljoner kronor (-1,7) med likvida medel om 4,8 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (5,6).

Det First North-listade energiteknikföretaget Ngenic redovisar en omsättning på 6,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet (3,7). Den organiska tillväxten på produktförsäljningen var 109 procent under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -2,3 miljoner kronor (-4,7).

Corline Biomedical redovisar en nettoomsättning på 7,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (1,0). Intäkterna härrör företrädesvis från försäljning inom medicintekniksegmentet, såväl av reagenser, coatade produkter som genomförbarhetsstudier, skriver Corline Biomedical i delårsrapporten.

Rörelseresultatet låg på 2,0 miljoner kronor (-2,1) och nettoresultatet på samma nivå. Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 0,3 miljoner kronor (-2,8).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 28,7 miljoner kronor (42,9). De likvida medlen samt de förväntade försäljningsintäkterna för innevarande kontrakt med medicinteknikkunder beräknas täcka bolagets operativa kapitalbehov åtminstone fram till och med fjärde kvartalet 2023, skriver Corline Biomedical.

Finansplattformen Alpcot redovisar provisionsintäkter på 22,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -7,3 miljoner kronor.

Vid kvartalets utgång hade Alpcot cirka 10,9 miljarder kronor i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten var cirka 9.200. Bolaget hade dessutom cirka 11.400 kunder med ett försäkringsengagemang.

Zignsec, som utvecklar plattformar för id-verfieringslösningar, redovisar ett ebitda-resultat på -6,7 miljoner kronor (-7,4) för det tredje kvartalet 2022.

Rörelseresultatet på ebit-nivå blev -27,4 miljoner kronor (-27,6). Nettoomsättningen uppgick till 21,4 miljoner kronor (19,5), motsvarande en nettoomsättningsökning på 10 procent.

Orrön Energy, verksamt inom förnybar energi, redovisar ett rörelseresultat på 1,5 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2022. Nettoförsäljningen låg på 2,6 miljoner dollar. Siffrorna avser konsoliderat resultat.

Orrön redovisar även siffror enligt proportionellt resultat, vilket representerar bolagets proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. Enligt den redovisningen var intäkterna 15,5 miljoner dollar i kvartalet och rörelseresultatet 9,1 miljoner dollar.

Bolagets elproduktion under kvartalet uppgick till 83 gigawattimmar och det genomsnittliga priset för elproduktionen per megawattimme var 177 euro.

NGM-noterade medicinteknikbolaget Attana hade nettoomsättning om 0,9 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022, jämfört med 0,3 miljoner kronor samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-3,0).

Kassaflödet under perioden var -1,7 miljoner kronor (-5,3), och det operativa kassaflödet var -2,1 miljoner kronor (-3,0).

Intrum meddelar ytterligare negativa justeringar om cirka 4,3 miljarder kronor i det samkontrollerande italienska så kallade SPV-bolaget. Justeringarna kommer att reflekteras i rapporten för fjärde kvartalet 2022 som kommer att publiceras den 26 januari 2023.

Bakgrund är att fonder som förvaltas av Carval Investors har ingått avtal om att sälja sin andel om 37,5 procent i det samkontrollerade italienska SPV-bolaget som äger portföljen som Intrum, tillsammans med partners, köpte 2018, till Kistefos för ett belopp om 109 miljoner kronor. I samband med transaktionen har Intrum ingått ett nytt avtal om gemensamt ägande med Kistefos och en överenskommelse om avslut av ett derivatavtal med Carval.

Utbildningskoncernen Cedergrenskas ebita-resultat sjönk till 7,6 miljoner kronor i det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 (14,5).

Intäkterna uppgick till 208 miljoner kronor (180) och resultatet per aktie var -0:31 kronor. Resultatet tyngdes av av- och nedskrivningar av goodwill på 9,2 miljoner kronor.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

 

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -